Yüce Allah’ın indirdiği en yüce kitap olan Kuran’ı Kerim’de sonradan eklenmiş 2 söz olduğunu ileri sürmek büyük bir iddiadır ve kesinlikle çok net deliller ile ispat etmek gerekir. Yüce Allah’ın Kuran’ında asla çelişki olmaz ve Yüce Allah Kuran’ı kıyamete kadar koruyacaktır.

Kendisi zamandan münezzeh olan, kendisi için geçmiş ve gelecek olmayan yüce Allah günün birinde bu 2 sözün Kuran’dan olmadığının ortaya çıkacağını elbette biliyordu. En doğrusunu Allah bilir.

Asıl soru şudur; Yüce Allah neden bu olaya izin vermiştir? Bu izin vermesi ile bize neyi göstermek istemiştir?

En mantıklı cevap şu olmalıdır; Yüce Allah Kuran’ı koruduğunu ve nasıl koruduğunu bize göstermek istemiştir. Bu koruma sistemini bize göstermekte ve öğretmektedir. Bu sistem ile Kuran’ın tek harfini bile koruduğunu ve bu korumayı hata yapabilen insanlara bırakmadığını bize göstermek istemiştir. Bu sistem matematik ve 19 sistemidir.

Bu 2 sözün Kuran’dan olup olmadığını araştırmak Kuran’a inanan herkesin görevidir. Bu bizi Kuran’ı inkâr edenlerden değil aksine Kuran’a sahip çıkanlardan yapar. Bu konu ile ilgili çok detaylı analiz daha önceden yapılmıştı. Lütfen tıklayınız. 

Şimdi 9. surenin sonuna sonradan uydurulup eklenen bu 2 sözü Allah’ın sistemi olan matematiğin nasıl dışladığını ve ifşa ettiğini gösteren ek bir delil sunalım.

Ek delil şudur;

Tevbe suresinin sonuna 128 ve 129. ayetler olarak 2 söz Kuran iki kapak arasına alınırken tutarsız gerekçeler ile eklenmiştir. Yüce Allah'ın izni olmadan zaten mümkün olmayan bu ekleme ile ilgili acaba Yüce Allah bize bir işaret vermiş midir? Vermiş ise araştırmak için en mantıklı başlangıç parametreleri olarak sure numarası olan 9 ve ayet numaraları olan 128 ve 129 sayılarına odaklanmak gereklidir. İlk yapılması gereken 128-129 ve katları olan ayetleri incelemek olmalıdır. Kuran’da 128-129 ve katları ile numaralandırılmış olan ayetler bize matematik yolu ile bir delil sunabilir.

Aşağıdaki muhteşem tabloda Yüce Allah'ın mührü ortaya çıkmaktadır. 

İşte Yüce Allah’ın mührünü bastığı tablo: Ayet numarası 128-129 ve katları olan ayetler

Ayet Sıralama

Sure No

Ayet No

1

2

128

2

2

129

3

2

256

4

2

258

5

3

128

6

3

129

7

4

128

8

4

129

9

6

128

10

6

129

11

7

128

12

7

129

13

16

128

14

20

128

15

20

129

16

26

128

17

26

129

18

37

128

19

37

129

19 ayette (19x)

Toplam 9 surede

Toplam=2698 (19x)

Allah kelimesinin Kuran’da toplam geçiş sayısı olan 2698'e eşit.

Bu noktada müthiş bir Allah mührü vardır.

  

128-129 ayet numarası ve katları olan ayetler toplam 9 surede, 19 ayette elde edilir. Ayet numaraları toplamı ise 2698'dir. Burada 2698 sayısı çok önemli bir delildir. Çünkü 2698 sayısı Allah’ın mührü anlamındadır. Tüm Kuran’da Allah kelimesinin toplam geçiş sayısı 2698 (19x)’dir. Bu konuda detaylı inceleme için tıklayınız.

Yukarıdaki tablo Yüce Allah’ın bize bir işaretidir. Allah bu tabloya 2698 ile kendi mührünü vurmuş ve 128-129 ile 9 ilişkisini net olarak bizlere göstermiştir. 9 sayısınınTevbe suresinin sure numarasını işaret etmesi ayrı bir mucizedir.

Şimdi 9. sure olan Tevbe suresinin sonuna eklenen 2 sözü 128 ve 129. ayetler olarak Kuran'a aldığımızda durum nasıl olacaktır ona bakalım. 

Tevbe surenin sonuna eklenen 2 söz bu tabloya dahil edildiğinde durum aşağıdaki tablo gibi olur. Tüm sistem çöker. Allah'ın mührü kaybolur. 

Ayet Sıralama

Sure No

Ayet No

1

2

128

2

2

129

3

2

256

4

2

258

5

3

128

6

3

129

7

4

128

8

4

129

9

6

128

10

6

129

11

7

128

12

7

129

13

9

128

14

9

129

15

16

128

16

20

128

17

20

129

18

26

128

19

26

129

20

37

128

21

37

129

21 ayette (19’un katı değil)

Toplam 10 surede

Toplam=2955 (19’un katı değil)

Allah’ın geçiş sayısı olan 2698 ile ilişkili değil

   

Görüldüğü gibi 9. sure 127 yerine 129 ayet olarak alındığında yukarıdaki tablo çökmektedir. Tabi 9. surenin 127 ayet olması gerektiğini gösteren delil sadece bu değildir. Aşağıdaki tabloda 9. surenin 127 ayet olması gerektiği net bir şekilde görülmektedir. 

 

74:30 Üzerinde on dokuz vardır. (Aleyha tis'ate aşer.)  

 

9. sure 127 ayet ise

9. sure 129 ayet ise (2 söz ayet olarak eklenirse)

Besmeledeki Allah’ın isimlerinin sayısı

Besmeledeki Allah’ın isimlerinin sayısı

Kelime

Geçiş sayısı

(الله) Allah 

2698 (19x)

(رحمن) Rahman 

57 (19x)

(رحيم) Rahim 

114 (19x)

Kelime

Geçiş sayısı

(الله) Allah 

2699 (19’un katı değil)

(رحمن) Rahman 

57 (19x)

(رحيم) Rahim 

115 (19’un katı değil)

(الله) Allah kelimesi geçen ayetler (Sure+Ayet+Adet)

(الله)Allah kelimesi geçen ayetler (Sure+Ayet+Adet)

Sure No Toplam=39.045 (19x)

Ayet No Toplam=118.123 (19x)

Adet=2698 (19x)

Sure No Toplam=39.054 (19’un katı değil)

Ayet No Toplam=118.252 (19’un katı değil)

Adet=2699 (19’un katı değil)

Allah (الله) kelimesi geçen ayetler (Kuran Ayet No-Sure No-Ayet No-Allah geçiş yan yana dizildiğinde oluşan 15.124 basamaklı sayı=(19x)

Allah (الله) kelimesi geçen ayetler (Kuran Ayet No-Sure No-Ayet No-Allah geçiş yan yana dizildiğinde oluşan 15.133 basamaklı sayı= 19’un katı değil.

Basamak sayısı olan 15.124= (19x)

Basamak sayısı olan 15.133= (19’un katı değil)

Kuran'ı bütünsel koruyan 12692 basamaklı sayı=(19x) Bu sayı 12698 basamaklı bir sayı oluyor= (19’un katı değil)
Basamak sayısı olan 12692=(19x) Basamak sayısı olan 12698 oluyor=(19’un katı değil)
Basamak sayısı olan 12692/2=Kuran'daki toplam ayet sayısı 6346 (19x) Basamak sayısı olan 12698/2= 6349 ile Kuran'daki toplam ayet sayısı ile uyumsuz (19’un katı değil)

Numarası 1 olan ayetlerde toplam 42 Allah kelimesi geçer. Kuran’daki toplam Allah sayısı=2698=19x142

----

Kuran’daki ayet sayısı=6346 (19x)

6+3+4+6=19 (19x)

Kuran’daki ayet sayısı=6348 (19’un katı değil)

6+3+4+8=21 (19’un katı değil)

Besmele'deki (bsm) (بِسْمِ) “ismiyle” kelimesinin Kuran’ı 3 parçaya ayırması (1:1, 11:41 ve 27:30 ayetler)

Besmele'deki (bsm) (بِسْمِ) “ismiyle” kelimesinin Kuran’ı 3 parçaya ayırması (1:1, 11:41 ve 27:30 ayetler)

1. ile 2. geçiş arasında toplam ayet sayısı=1520 (19x)

2. ile 3. geçiş arasında toplam ayet sayısı=1691 (19x)

3. geçişten Kuran’ın sonuna kadar ayet sayısı=3135 (19x)

1. ile 2. geçiş arasında toplam ayet sayısı=1522 (19’un katı değil) Eklenen 2 söz bozmakta

2. ile 3. geçiş arasında toplam ayet sayısı=1691 (19x)

3. geçişten Kuran’ın sonuna kadar ayet sayısı=3135 (19x)

Kuran Ayet No’su 19’un katı, Sure No’su 19’un katı ve Ayet No’su 19’un katı olan tek ayet 57:19 ayetidir. Bu ayette Yüce Allah 76 (19x) hurufu mukatta harfi kullanmıştır. Kuran Ayet No’su 19’un katı, Sure No’su 19’un katı ve Ayet No’su 19’un katı olan bir ayet yoktur.

7 Allah kelimesi ile en fazla Allah kelimesi içeren biricik ayet 5493:73:20: (Kuran Ayet No+Sure No+Ayet No)=5493+73+20=5586 (19x)

7 Allah kelimesi ile en fazla Allah kelimesi içeren biricik ayet 73:20: (Kuran Ayet No+Sure No+Ayet No)=5495+73+20=5588 (19'un katı değil)
Besmeledeki Allah’ın 3 isminin (Allah, Rahman ve Rahim) 3’ünüde içeren 3 ayet (1:1:1, 3187:27:30,  5146:59:22)=Kuran Ayet No+Sure No+Ayet=8474=(19x) Besmeledeki Allah’ın 3 isminin (Allah, Rahman ve Rahim) 3’ünüde içeren 3 ayet (1:1:1, 3189:27:30, 5148:59:22)=Kuran Ayet No+Sure No+Ayet=8478=(19'un katı değil)
Ayet numarası 128-129 ve katları olan 9 suredeki 19 ayetin (19x) ayet numaraları toplamı olan 2698 (19x) sayısı=Allah kelimesinin Kuran'da geçiş sayısı

Ayet numarası 128-129 ve katları olan 10 suredeki 21 ayetin (19'un katı değilayet numaraları toplamı olan 2955 (19'un katı değil)sayısı=Allah kelimesinin Kuran'da geçiş sayısı ile ilişkisi yok 

128 ve 129 ile numaralandırılmış ayetlerde toplam 9 Allah kelimesi geçer ki 9. sureye işaret vardır. 128 ve 129 ile numaralandırılmış ayetlerde toplam 10 Allah kelimesi geçer ki 9. sureye işaret yoktur.
İlah (Tanrı) kelimesi tüm Kuran'da 95 kez geçer=(19x) İlah (Tanrı) kelimesi tüm Kuran'da 96 kez geçer=(19'un katı değil)

Allah'ın sadece kendisi için kullandığı Rahim ve Rauf sıfatlarının birlikte geçtiği 8 ayet: Ayet numaraları toplamı 418=(19x), Kuran Ayet No+Sure No+Ayet No=21660=(19x)

Allah'ın Rahim ve Rauf sıfatlarının birlikte geçtiği 9 ayet (1 ayette 9:128 Muhammed peygamber için kullanılmış): Ayet numaraları toplamı 546=(19'un katı değil), Kuran Ayet No+Sure No+Ayet No=23172=(19'un katı değil)

 

Ayrıca matematiksel açıdan baktığımızda Kuran'ın 9. Fibonacci sayı dizilimine (34/21) uygun olarak indirildiğini görmekteyiz. 9 rakamının da tevbe suresini işaret etmesi pek muhtemeldir. 

En doğrusunu Allah bilir.