Kuran Harf Sayma, Kelime Sayma, Ebced Değeri Hesaplama, Hurufu Mukatta Harfleri Analizi...


Hemzeler sayıma dahil edilmez!


Hurufu Mukatta Harfleri açısından ek analiz için seçiniz (Harfler Renklendirilir):
Hurufu Mukatta Harflerinin (Anahtar Harfler) Sayımlarındaki Yöntemler


Kuran Uthmani Mushafı

https://kuranmucizeler.com