Allah kelimesinin ve türevlerinin 1820 ayette 2698 (19x) kez geçtiğini görmüştük. Allah kelimesinin geçtiği ayetlerin numaralarının toplamı (118,123; 19x), geçtiği surelerin numaralarının toplamı (39,045; 19x) da 19’un katını vermekteydi. Şimdi çok yeni bir bulguyu sunmak istiyorum size;

Allah kelimesinin geçtiği ayetlerin Kuran’daki sırası (Kuran Ayet No), Sure No’su, Suredeki Ayet No’su ve Ayette geçen Allah kelimesi sayısı ardışık dizildiğinde oluşan 15124 basamaklı sayı 19’un tam katıdır. Çok ilginçtir ki basamak sayısı olan 15124 de 19’un tam katıdır.

Böylelikle Allah kelimesinin her ayette geçişi Allah tarafından kasıtlı olarak tasarlandığı gözükmektedir. Bir Allah kelimesi eksik veya fazla olsa sistem bunu izin vermeyecektir.

Allah kelimesinin geçtiği ayetlerin künyeleri ve Allah kelimesi geçiş sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Toplam 1820 ayette Allah kelimesi en az 1 kez geçmektedir. 

Kuran Ayet No

Sure No

Ayet No

Ayetteki Allah kelimesi sayısı

1

1

1

1

2

1

2

1

14

2

7

1

15

2

8

1

16

2

9

1

17

2

10

1

22

2

15

1

24

2

17

1

26

2

19

1

27

2

20

2

29

2

22

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6054

91

13

2

6104

95

8

1

6118

96

14

1

6130

98

2

1

6133

98

5

1

6136

98

8

1

6183

104

6

1

6212

110

1

1

6213

110

2

1

6220

112

1

1

6221

112

2

1

 

Anlaşılması için aşağıda ayet üzerinden gösterilmiştir;

15124 basamakli sayi 19 mucizesi Allah kelimesi

Allah kelimesinin Kuran'ı korumasına direkt olarak tanık olmanız için geliştirilen bir programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://kuranmucizeler.com/Ayetlerdeki_Allah_kelimesi_gecisinin_kurani_korumasi_15124_basamakli_sayi.html

Allah kelimesinin bütünsel korumasının keşfi sonrası anlaşıldı ki Yüce Allah bize bir yöntem gösteriyor. Ayetin Kuran'daki sırası, suresi numarası, suredeki ayet numarası ve ayetteki kelime sayısı önemli. Bu verilerin her bir ayet için yan yana dizilmesi ve tüm ayetler için uygulanması 19 mühürlerinin çıkmasını sağlıyor. Yüce Allah'ın gösterdiği bu yöntemi ayetteki tüm kelime sayısı için uyguladığımızda muhteşem bir mucize keşfediyoruz. 57057 basamaklı bir sayı. Gerçekten büyük bir 19 mucizesi. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki makaleyi okuyunuz.

Kuran’ı ayetteki kelime sayısı düzeyinde koruyan 57057 (57+57=114=Kuran’ın bütünü) basamaklı devasa sayı.

Konumuza tekrar dönelim; 15124 (19x) basamaklı devasa sayı (19x) aşağıda verilmiştir. Ayrıca Allah kelimesinin geçişleri ayet düzeyinde aşağıdaki linkte verilmiştir. 

https://kuranmucizeler.com/images/Allah_HTML/Allah_ve_tum_turevleri.html

İşte kendisi 19x ve basamak sayısı 19x olan devasa sayı;

Ayetin Kuran'daki sırası, Sure No'su, Suredeki Ayet No'su, Ayetteki Allah Sayısı 



=19x

En doğrusunu Allah bilir…