Hurufu Mukatta Harfleri olan 14 Harfin Tamamını İçeren Ayetleri Arama..

Elif (ا), Lam (ل), Mim (م), Sad (ص), Ra (ر), Kef (ک), He (ه), Ye (ی), Ayn (ع), Ta (ط), Sin (س), Ha (ح), Kaf (ق), Nun (ن)
 
Kuran Uthmani Mushafı

https://kuranmucizeler.com