57057 basamaklı devasa sayı çok basit 4 temel veriye dayanır. Ayetin; Kuran’ın tümündeki sırası, ayetin geçtiği sure numarası, ayetin suredeki sırası; ve ayette geçen toplam kelime sayısı.

Bu temel 4 veri ardışık olarak her bir ayet için yan yana yazıldığında 57057 basamaklı bir sayı oluşur. 57-0-57 sayısının hem 19’un katı olması, hem de ilk bakışta görülebileceği gibi 57+57=114 ile Kuran’ın bütününü işaret etmesi çok önemlidir. 57057 basamaklı sayının basamak sayısı olan 57057 sayısı ayetlerdeki kelime sayısının basamağını korumaktadır. Şöyle ki; tek basamaklı kelime sayısı içeren (örneğin 8 kelime) bir ayete kelime eklenerek iki basamaklı yapılırsa (örneğin 11 kelime) 19 mucizesi alarm verir. Ya da tersi yapılırsa alarm verir.     

Sayının kendisinin 19’un katı olmadığı görüyoruz. Bu da bize sayının kendisinin hata bulma ve hata düzeltme işlevinin olacağını göstermektedir. Ayetteki kelime sayısının basamak sayısını bozmadan kelime ekleme veya çıkarma gibi hataları Yüce Allah’ın izni ile deşifre edecektir. Aşağıda sizin de tanık olmanız için test edebileceğiniz bir program mevcut. Kuran’ın 6234 ayetinin tamamının bu 4 verisi tablo halinde ve farklı renkler ile gösterilmiştir.

Önemli Not: Devasa sayının hesaplanması uzun bir süre alabilmektedir. Lütfen dikkate alınız.  

Konu hakkında çok detaylı bilgi aşağıdaki linkten öğrenilebilir. 

Kuran’ı ayetteki kelime sayısı düzeyinde koruyan 57057 (57+57=114=Kuran’ın bütünü) basamaklı devasa sayı.