Kuran’ı Kerim’de 114 besmele vardır (19x6). Bu besmelelerden 112 tanesi numarasız, 2 tanesi numaralıdır. Numaralı olan besmelelerden bir tanesi Kuran’ın ilk suresi olan Fatiha’nın başındadır. Diğer numaralı besmele ise 27. surenin 30. ayetinde geçmektedir. Başında besmele olmayan tek sure ise 9. sure olan Tevbe suresidir. Tüm surelerin başında besmele var iken sadece Tevbe suresinin başında besmele olmaması mucizevidir. Bu surenin başında besmele olsa idi Kuran’daki besmele sayısı 115 olacaktı ki 19’un katı olmayacaktı. Tevbe suresinin başında besmele olmadığı halde 27:30’daki besmele olmasa idi bu kez besmele ayısı 113 olacaktı ki yine 19’un katı olmayacaktı. Yüce yaratıcı Tevbe (9. sure) suresinin başında olmayan besmeleyi tam 19 (19x) sure sonra  (9. sure dahil) Neml suresi (27. sure) 30. ayette (27:30) ayet içinde tam metin (harfi harfine aynı) olarak geçirerek mucizesini göstermiş ve Kuran’ın bilinçli olarak tasarlandığını bize göstermiştir.

Tevbe suresinin başında olmayan eksik besmele 27:30’da aşağıdaki gibi geçmektedir. 27:30'da tesadüf değildir. Sure ve ayet numarası toplamı 19'un 3 katını vermektedir. 27+30=57 (19x)

Yüce Allah aşağıdaki 27:30 ayetinde şu şekilde buyurmuştur. 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

3187|27|30|إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

İnnehu min suleymâne ve innehu bism illâhi r-rahmâni r-rahîm.

Doğrusu o Süleyman'dandır; ve doğrusu o ‘Allah'ın adıyla; Rahmân, Rahîm ’dir.

 

Kuran’da 6234 adet numaralı ayet vardır. 112 adet numarasız besmele vardır. Fatiha suresinin başındaki besmele numaralıdır. Tevbe suresinin (9. sure) başında besmele yoktur.

Besmelelerin numarasız olması ilahi bir uygulama olup 19 sisteminin çalışması için Yüce Allah tarafından bilerek tasarlanmıştır. Numarasız besmeleler surenin 0. ayeti olarak değerlendirilmelidir. Kuran’da toplam 6234 (Numaralı ayetler)+112 (numarasız besmeleler)=6346 (19x334) ayet vardır ki bu sayı 19’un tam katıdır.

Özet:

Kuran’daki besmele sayısı =114 (19x6)

Kuran’daki ayet sayısı=6346 (19x334)

Kuran'daki ayet sayısı olan 6346 sayısını oluşturan rakamlar da tesadüf değildir. 6+3+4+6=19

 

En doğrusunu Allah bilir.