Yüce Allah 77:8-9 ayetlerinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5628|77|8|فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ

Fe ize n-nucumu tumiset.

Öyle ki, yıldızlar silindiği zaman.

5629|77|9|وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ

Ve ize s-semau furicet.

Ve gök yarıldığı zaman.

 

77:8 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

feiza

öyle ki, zaman

 

2

n-nucumu

yıldızlar

نجم

3

tumiset

silindiği

طمس

 

(طُمِسَتْ) tumiset kelimesi kökü (طمس) silinmek (to be effaced), silinmek -giderilmek (to be erase), silinip yok olmak (to be wipe out) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 665 (of 1303)

 (ٱلنُّجُومُ) n-nucumu kelimesi kökü (نجمyıldız anlamındadır.

Ayette bu kelime çoğul olarak kullanılmıştır. Yıldızlar anlamındadır.

77:9 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

ve iza

ve zaman

 

2

s-semau

gök

سمو

3

furicet

yarıldığı

فرج

 

gök-sema (ٱلسَّمَآءُs-semau) kelimesi tekil olarak kullanılmıştır. Yüce Allah tekil gök kelimesini Kuran'da evrenimiz için kullanmıştır. 

(فُرِجَتْ) furicet kelimesi kökü (فرج) yarılmak-ayrılmak (split-cleave- separate), parçalara ayrılmak (move apart) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 822 (of 1303)

Evrenin yarılması olayını gerçekleştirecek olan şey karanlık enerjidir. Murselat suresinin 1-7 ayetleri incelendiğinde bu durumun Kuran’da açıkça bildirildiği görülür. Bu makalede bu konu ile ilgili detaylı bilgi verilmeyecek. Daha detaylı bilgi almak isteyenler aşağıdaki makaleyi okuyabilirler.

Karanlık enerji ve kıyamet

Bu makalenin asıl amacı yıldızların nasıl silineceğini incelemektir.

Galaksimizde milyarlarca yıldız var. Evrende milyarlarca galaksi var. Peki evrenin sonu geldiğinde bu milyar kere milyarlarca yıldız nasıl silinecek?

Kuran’da (طمس) kelimesi malların yol edilmesi (10:88), gözlerin silinmesi ile kör edilmesi (36:66, 54:37) anlamlarında kullanılmıştır.

Bu ayetler ışığında tüm yıldızların silinmesi ile onların hepsinin kaybolacağını, nasıl bir göz kör ediliyor ise yıldızların da ani bir şekilde ışıkları ile birlikte kaybolacaklarını anlarız.

Peki bu nasıl olabilir?

Modern fizik ışığında bu olayı nasıl anlayabiliriz?

78:19 ayetinden evrenin yok olma esnasında paralel evrenler arasında kapılar oluşacağını daha önceki makalemizde görmüştük.

78:19 ‘Ve açılır gök ve olur kapı kapı.’

Cennetlerin ve cehennemin kapıları: Ahiret evrenindeki paralel evrenler arasındaki kapılar-geçitler

Özetle;

78:19 ayetinden içinde yaşadığımız evrenin düzeninin bozulması ile ‘saatin başlaması ile’ göğün kapı kapı olduğu, geçit geçit olduğu anlaşılıyor. Evrenin yok olması döneminde neyle ne arasında geçitler oluşuyor?

Kuran’da net bir şekilde görüyoruz ki evrenimiz içinde tek bir evren yok. Çok sayıda paralel evrenler var. Aynı yerdeaynı mekânda çok sayıda evrenler ile iç içeyiz.

Düz olan evrenimiz çok sayıda paralel düz evrenlerden oluşmuştur: Aynı mekânda ve aynı zamanda

Bu durum evrenimizin sadece 3 uzay boyutu ve 1 zaman boyutundan ibaret olmadığı içindir. Evrenimiz 10 uzay boyutu ve 1 zaman boyutuna sahiptir. Kuran'da evrenimizin 11 boyutlu olduğuna bir işaret vardır. Aşağıdaki linkten okunabilir.  Biz sadece 3 boyutu (Aşağı-yukarı, sağ-sol, ileri-geri) deneyimleyebiliyoruz. Bir de zaman boyutunu. Yani geçmiş ve geleceği. Kalan 7 boyut nerede? Bu boyutları neden göremiyoruz? Çok ama çok küçük oldukları için göremiyoruz. Bu 7 boyut bir Planck mesafesinde (1,616255x10-35 metre) birbirleri üzerine kıvrılmış durumda. Fark edemesek de bu 7 boyutlar içinde paralel evrenler oluşmaktadır. Farklı fizik kuralları ile.  

İkişer ve üçer ve dörder kanatlı melekler: Evrenin yaratılışı-M-teorisi-İki kanatlı melekten 11 kanatlı meleğe dönüşüm

‘Vay haline o gün yalanlayanların’: 11 kez tekrar ve 11 uzay-zaman boyutu.

Bu paralel ve iç içe geçmiş (birbirleri üzerinde kıvrılmış) evrenler arasında bir Planck mesafesi uzaklık (1,616255x10-35 metre) olmasına rağmen birbirleri ile asla iletişim halinde olamazlar. Çünkü aralarındaki mesafe çok çok çok az olsa da bir başka boyutta (10 uzay boyutu var) oldukları için birbirleri ile iletişimde olamazlar. Bu durumu Yüce Allah Rahman suresinde bize çok net bildiriyor. Rahman suresinde cinler olarak tanımlanan (toplumdaki cin anlayışı ile ilgisi yok) akıllı ve kendilerine sorumluluk verilmiş olan varlıkların paralel evrende var olduklarını bize bildiriliyor. Hatta iki denizin birbirine asla karışmadığını, aralarında geçilemez bir engel olduğunu bildiriyor. Çünkü bu 2 deniz farklı paralel evrendeler. Birbirlerine 1,616255x10-35 metre yakın olmalarına rağmen asla birbirlerine karışmıyorlar. Çünkü bulundukları boyutlar birbirinden farklı.

Cinler: 31 süpersimetrik karanlık parçacığın oluşturduğu alemde yaşayan görünmez ve kendilerine insanlar gibi sorumluluk yüklenen varlıklar

‘Saat’ geldiğinde Yüce Allah bu paralel evrenlerin tamamının düzenini bozacaktır. Bu esnada evrenin/evrenlerin ‘kapı kapı’ ‘geçit geçit’ olacağını bize bildirilmektedir.

Kapı kapı (ebvaba) olma tanımlaması birbirleri ile bağlantısı asla olmayan paralel evrenlerin arasında kapılar açılacağını, bazı açıklıklar olacağını, bazı geçitler olacağını ve bu paralel evrenlerdeki her şeyin birbirine karışacağını düşündürmektedir.

İşte yıldızların silinmesi de tam bu esnada olacaktır. Yıldızları oluşturan atomlar ve yaydıkları ışıklarını oluşturan fotonlar iç içe kıvrılmış olan 7 alt uzay boyutun yırtılması ve birbirleri arasındaki engelin kalkması ile diğer boyutlara kaçacaktır. Bu boyutlara kaçması ile ışıkları ile birlikte aniden görünmez olacaklardır. Çünkü başka boyutlara dağılacaklardır. Diğer boyutlarda elbette yıldız şeklinde olmayacaklardır. Diğer boyutlarda atomların ve kuvvetlerin nasıl davranacağını kestirmek çok güç. Ancak bunun pek de önemi olmayacak. Çünkü evrenimizi oluşturan toplam 11 boyut evrenin tekrar içe çökmesi ile tekillik haline, yani 1 boyuta indirilecektir.

Muhtemel bir yıldızın silinmesi aşağıdaki gibi aniden olacaktır. Yıldızın tüm atomları ve fotonları bir başka alt boyuta dağılacaktır. Yıldızların silinmesinin yıldızın içe çökmesi ve kara delik olması ile ilgisi yoktur. Ayette tüm yıldızlar silineceği için olan olayın tüm yıldızları etkilemesi gereklidir.

yildizlarin silinmesi , yildızlar silindiği zaman gok yarildigi zaman

En doğrusunu Allah bilir.