Yüce Allah’ın Rahman suresinde ‘Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?’ ayetini tam olarak 31 kez tekrarladığını ve bu 31 tekrarın evrendeki tüm nimetleri oluşturan 31 temel parçacığı işaret ettiğini görmüştük.

Rahman suresinde 31 kez tekrarlanan ‘Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?’ ve 31 temel parçacık ('elementary particles')

Özetle;

Rahman suresi 78 ayettir. Türkçe meal makalenin altında verilmiştir. Lütfen dikkatli şekilde okuyunuz.

1. ayette Yüce Allah’ın Rahman ismine bir işaretten sonra, Kuran’ın öğretilmesine (55:2), insanın yaratılmasına (55:3), insanın beyan yeteneği kazanmasına (düşünmesine ve düşündüklerini açıklamasına, ifade edebilmesine) (55:4), Güneş ve Ay’a (78:5), Sirius yıldızı ve kozmik ağa (55:6), evrenin yükseltilmesi ve evrenin işleyişindeki dengeye (ölçüye) (55:7), Dünya’nın yaratılmasına (55:10), Dünya üzerindeki bitki ve canlıların yaratılmasına (55:10-12) dikkat çekilmesinden hemen sonra Yüce Allah söyle buyurur;

Yüce Allah 55:13 ayetlerinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4912|55|13|فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

   

55:13 ayetinin detaylandırılması;

#

Kelime

Anlam

Kök

1

febieyyi

öyleyse hangi

 

2

ala'i

nimetlerini

الو

3

rabbikuma

Rabbinizin

ربب

4

tukezzibani

siz ikiniz yalanlıyorsunuz

كذب

 

Şimdi Allah’ın izni ile konuyu biraz daha detaylandıralım;

 

Rahman suresinde 31 tekrara muhatap olan iki grup kimlerdir?

Bu ayetteki 2 kelimenin zamirleri büyük işaret vermektedir. ‘rabbikuma’ (رَبِّكُمَا)=’siz ikininiz Rabbi’ ve ‘tukezzibani’ (تُكَذِّبَانِ)= ‘siz ikiniz yalanlıyorsunuz’ kelimeleri bize muhatabın 2 grup olduğunu açıkça gösterir.

Arapçada gramer Türkçeden biraz farklıdır. Zamirler tekil, ikil ve çoğul (3 ve fazlası) olarak gelir. Yani Türkçeye çevirirsek sen (tekil), siz ikiniz (ikil) ve sizler (çoğul) olur.

Bazı yazarlar bu iki gruba işaretin anlamı kuvvetlendirmek amaçlı olduğunu, Kuran’ın muhatabının sadece insan olması nedeni ile insan haricinde başka varlıklara işaret olmadığını savunmaktadırlar. Ancak bu düşünceye katılmak mümkün değildir. Kuran’ın muhatabı mutlaka insandır, bu konuda bir şüphe yoktur. Ancak Kuran evrendeki işleyiş ile ilgili bize bilgiler de sunmaktadır. Rahman suresini detaylı incelediğimizde Yüce Allah’ın insanlara evren ve işleyişi ile ilgili bilgiler verdiği görülür.

Yüce Allah açıkça 2 gruba işaret etmekte ve onlara verdiği nimetlerin hangisini yalanlayabilirler diye sormaktadır.

Bu iki grubun ilk grubunun insanlar olduğu ortadadır. Ancak ikinci grup olan ve Yüce Allah’ın ‘canne’ dediği grup nedir?

Bunun cevabı için Rahman suresi çok iyi okunmalıdır.

(ٱلْجَآنَّ) canne kelimesi kökü (جنن) gizlenmek-perdelenmek (to hide, to conceal), örtmek (to cover), maskelenmek (to veil) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 164 (of 1303)

Cennet (yeşillikle örtülü), cenin (anne karnında gizli, görünmeyen), cinnet geçirmek-mecnun (aklın örtülmesi) gibi kelimeler bu kökten türemiştir.

2. grubun en büyük özelliğinin görünmez varlıklar olduğu ortaya çıkar.

Özetlediğimizde;

Rahman suresinde bildirilen görünmez-gizli varlıkların özellikleri;

 • İnsanlar ile aynı evrende yaşarlar. Hatta aynı yeryüzünde yaşarlar. (55:7 ve 55:10’da evrene ve yeryüzüne işaret (+))
  • 55:7 Ve sema; onu yükseltti. Ve ölçüyü (düzen) koydu.
  • 55:10 Ve yeryüzü; onu yaratıklar için alçalttı.
 • Gizlidirler, görünemezler, fark edilemezler, örtülüdürler, perdelidirler. Bu nedenle Yüce Allah onları ‘canne’ diye isimlendirmiştir.
 • İnsanlar onları fark edemediği gibi, onlar da insanları fark edemez. Diğer deyiş ile insanlar ile aynı evrende ve hatta aynı gezegende yaşıyor olsalar dahi aralarında bir berzah olduğu için yaşadıkları alemler birbirinden farklıdır, birbirinden ayrıdır. Bu iki alemin birbiri ile teması söz konusu olamaz. Bu 2 alemde Yüce Allah’ın verdiği nimetler vardır. Örneğin 2 deniz.
  • 55:19 ‘İki denizi (bol su) birbirine kavuşmak üzere saldı.
  • 55:20 ‘Aralarında bir engel var, birbirlerinin sınırını geçip karışmıyorlar.’
 • Yüce Allah her iki gruba da birçok nimet vermiştir. (Her iki denizden de Yüce Allah’ın nimetleri çıkar.)
  • 55:22 ‘İkisinden de inci ve mercan çıkar.’
 • Yaratılmış oldukları ham maddeleri insanlardan farklıdır. Delip geçen, dumansız-yalın bir enerji kaynağından yaratılmıştır.
  • 55:15. Ve cinleri dumanı olmayan ateşten yarattı.
 • Sorumluluk sahibidirler. Tıpkı insanlar gibi. Yük sahibidirler. Yüce Allah insanları teste soktuğu gibi onları da teste tabii tutmaktadır. Hesaba çekileceklerdir.
  • 55:31. Ey iki büyük grup! Yakında sizin hesabınıza bakacağız!
 • Göklerin ve yerin ötesine geçmeye ancak bir aşma yetkisi verilirse geçebilirler. Eğer aşma yetkisi verilmeden geçmeye kalkarlarsa hem insanların hem de bu görünmez yaratıkların üzerine ateşten bir alev ve duman gönderilir. Bu görünmez varlıklar ve insanlar birbirleri ile yardımlaşamaz. (Bu da aynı evrende ve aynı yeryüzünde yaşadıklarını destekler)
  • 55:33 Ey cin ve ins toplulukları! Eğer göklerin ve yerin ötesine geçmeye güç yetirebilirseniz, haydi geçin. Ancak aşma yetkisi verilmeden geçemezsiniz.
  • 55:35. İkinizin üzerine ateşten bir alev ve duman gönderilir ve siz yardımlaşamazsınız.
 • Görülmeyen yaratıkların aleminde de 1 doğu ve 1 batı vardır. Bu da demektir ki onlar da yeryüzüne benzer ve yuvarlak bir gezegen üstüne yaşamaktadırlar. Bu gezegen Güneş benzeri bir yıldızın etrafında ve kendi etrafında dönüyor olmalı ki doğu ve batı olsun.
  • 55:17 İki doğunun ve iki batının Rabb’idir.
 • Evren yok olduğunda insanlar gibi onlar da yok olacaktır ve din gününde diriltilecektirler.
  • 55:37. Gök parçalanıp kırmızı gül renginde yağ eriyiğine dönüştüğü zaman;
 • Yüce Allah insanları hesaba çektiği gibi onları da hesaba çekecektir. (Alın ve ayaklarından yakalayacaktır).
  • 55:31 ‘Ey iki büyük grup! Yakında sizin hesabınıza bakacağız!
  • 55:41. Suçlular simalarından tanınır. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.
 • İnsanlar kötülüklerinden dolayı nasıl cehenneme giriyorlar ise bu görünmez varlıklar da yaptıkları kötülükler nedeni ile cehenneme gireceklerdir.
  • 55:43. İşte bu, suçluların yalanladığı Cehennem’dir.
  • 55:44. Onunla kaynar su arasında dolaşır durular.
 • İnsanlar nasıl yaptıklarına karşı cennete girecekler ise bu görünmez varlıklar da cennete gireceklerdir.
  • 55:46. Rabb’inin makamından korkanlar için iki cennet vardır.
  • 55:62. Bu ikisinden başka iki Cennet daha var.

 

Görülmez varlıkların alemi (yaşadıkları mekân) nerededir ve bu alem neden yapılmıştır?

Canne’ olarak isimlendirilen bu görünmez varlıklara verilen nimetlerin de 31 temel parçacıktan oluştuğu net bir şekilde görülür. Çünkü daha önceki makalemizde 31 kezÖyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?’ geçişinin boşuna olmadığını, insanlara verilen tüm nimetlerin 31 temel parçacıktan oluştuğunu görmüştük. Demek ki bu görülemez varlıklara da 31 temel parçacıktan oluşan nimetler verilmiştir.

İnsanlığa verilen 31 temel parçacık görülmeyen varlıklara da verilmiş olsaydı onların bedenlerini bir şekilde görmemiz gerekirdi. Kendileri görülmediğine, Yüce Allah’ın kendiler için verdiği nimetleri görülmediğine, yaşadıkları alem görülmediğine göre demek ki suredeki 2. gruba verilen nimetleri oluşturan 31 temel parçacık bize verilen 31 temel parçacıktan farklıdır.

Ancak sayıları eşit31 tane insanlığa, 31 tane görülmeyen varlıklara.

Yüce Allah’ın aşağıdaki ayeti büyük bir işaret sunar;

Yüce Allah 51:49 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4722|51|49|وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun.

Öğüt almanız için de her şeyi çiftler halinde yarattık.

 

Bu ayet düşünüldüğünde hemen görülür ki; insanlığa verilen 31 temel parçacığa karşı görülmeyen varlıklara da 31 adet temel parçacık verilmiştir. İnsanlara verilen 31 temel parçacık ile görülemeyen varlıklara verilen 31 temel parçacık tıpa tıp aynıdır. Ancak birbirlerinin ayna görüntüsü şeklindedirler. Simetriktirler. Bu duruma fizikte süpersimetri deniyor. Gördüğümüz evrendeki her şeyi (nimeti) oluşturan 31 temel parçacığın tam olarak çiftleri-eşleri-ayna görüntüleri-simetrikleri bu görülemeyen aleme verilmiştir.

Diğer bir deyiş ile 31 temel parçacık insanlara (görünmez varlıklara görünmeyen), 31 temel parçacık görünmeyen varlıklara (insanlara görünmeyen) verilmiştir.

 

Görülemeyen varlıkların yaşadığı bu alemin kanıtları olabilir mi?  

Evrenimizde bizim göremediğimiz ancak dolaylı kanıtlar ile var olduğunu bildiğimiz, gördüğümüz maddeden farklı bir şey var mı?

Bunun cevabı evet. Bu görünemeyen, fizikçilerin gelişmiş cihazları ile bile tespit edemediği ancak dolaylı olarak matematiksel modeller ile evrenimizde bulunması gereken bir madde var. Bu madde bizim bildiğimiz madde gibi değil. Bu nedenle bu maddeye karanlık madde diyoruz.

Karanlık maddenin evrenin %27’sini oluşturduğunu artık modern bilim matematiksek modeller ve deneysel hesaplamalar ile tespit etmiştir. Gezegenleri, yıldızları ve galaksileri ve canlıları oluşturan görünen madde ise evrenin sadece %5’ini oluşturmaktadır. Karanlık maddenin çok ama çok önemli bir rolü daha var. Bu da evrenimizdeki galaksilerin kümeleşmesine neden olmak ve tabiri caiz ise görünen maddenin düzenini sağlayarak yıldızların, galaksilerin, gezegenlerin oluşmasına yardım etmek.

Karanlık madde kozmik ağın oluşmasına neden olmaktadır. Kozmik ağ 55:6 ayetinde işaret edilmişti.

Dallanmış-budaklanmış-karmaşık kozmik ağ-ağaç 

 

Neden karanlık madde deniyor?

Aslında karanlıkla ilgisi yok. Bu madde kesinlikle mevcut ancak elimizdeki gelişmiş cihazların hiçbiri ile fark edemiyoruz. Ayrıca bizim gibi maddeden oluşmuş hiçbir şey ile etkileşime girmiyor. Madde ile karanlık maddenin arasında bir engel, bir berzah var. Birbirleri ile hiç etkileşmiyorlar. Bu nedenle karanlık madde deniyor. Yoksa rengi karanlık olduğu için değil.

Henüz hipotez aşamasında olsa da karanlık maddenin tıpkı bizim maddemiz gibi temel parçacıklardan oluştuğu düşünülüyor. Hatta karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların bizim maddemizi oluşturan parçacıkların simetriği, ayna görüntüsü, eşi olduğu tahmin ediliyor. Buna süpersimetrik karanlık maddeSupersymmetric Dark Matter’ deniyor.

Kuarkların ve anti-kuarkların tıpa tıp aynısı olacak şekilde karanlık kuark ve karanlık anti-kuark olduğu düşünüyor. Fotonun da karanlık foton olarak tam simetrik şekilde karanlık alemde olduğu düşünülüyor.

Kısacası gözümüz ile gördüğümüz madde evreninin hemen yanında (ona nerede ise bitişik), görünemez, karanlık maddeden oluşmuş, karanlık ışıktan oluşmuş, karanlık kütle çekiminden oluşmuş, karanlık zayıf ve karanlık güçlü nükleer güçten oluşmuş, karanlık kuark ve karanlık anti-kuarklardan oluşmuş, karanlık leptonlardan ve karanlık anti leptonlardan oluşmuş, karanlık Higgs bozonundan oluşmuş bir alem vardır. Tam da bizim evrenimiz içinde. Başka bir yerde değil.

Not: Tekrar belirtmekte fayda var. Karanlık kelimesi görünemediği için bu ismi alıyor. Yoksa rengi karanlık olduğu için değil.

Aşağıda karanlık madde sanatsal olarak resmedilmiş. Göremesek de orada. Göremesek de şu an içimizden geçiyor.  

cinler cin alemi gorunmez varliklar rahman suresi karanlik madde 31 temel karanlik madde parcacigi

Görünmez varlıklar neden yaratılmıştır?

Görünmez olan bu yaratıkların ham maddesi daha farklıdır. İnsanlar normal maddeden yaratılmıştır. Atomlardan yaratılmıştır. Proton, nötron ve elektronlardan oluşmuştur. Kısacası kuarklardan ve elektronlardan oluşmuştur. Ancak evrene baktığımızda Yüce Allah’ın 31 temel parçacık ile evrenin işleyişini yönettiği ve tüm nimetlerini 31 temel parçacık ile yaptığı görülür. Ancak bu 31 temel parçacığın hepsinden oluşmamıştır insan. Sadece kuarklar ve elektronlar insanını oluşturur. Örnek, ışık insanın yapısında olmamasına rağmen insan için bir nimettir.

Görünmez olan ve kendilerine sorumluluk yüklenen varlıkların da 31 karanlık madde temel parçacığının hepsinden oluşmadığı ortadadır. Yüce Allah onları ateşten ancak farklı bir ateşten yarattığını buyurmuştur.

min maricin min narateşten, onun da dumansız olanı, yalın olanından yarattım buyurmaktadır. Lane's Lexicon, page 2762 (of 3039)

s-semumi’ kelimesi delen, zehirleyen, sıcak rüzgar, sıcak kum fırtınaları anlamındadır. Semum ateşinden” anlamı ise zarar veren, delici, sıcak, zehirleyici, toksik bir ateşten demektir.

Bu 2 anlam birleştirildiğinde bu görünmez yaratıkların delici enerji ışımalarından yaratıldığını söylemek mümkün olabilir. Ancak bu delici ışın bizi etkileyemez.

 

Toplumdaki yanlış olan cin inanışı ile Yüce Allah’ın Rahman suresinde bize bildirdiği cinler arasında hiçbir ilgi yoktur.

Kuran’da bu kelimenin yabancılar için, tanınmayan, bilinmeyen insanlar için kullanıldığını çok çok net görüyoruz. Süleyman peygamberin cinleri yabancı memleketlerden gelmiş olan yetenekli sanatkâr insanlardan başkası değildir. Peygamberimizden Kuran dinlemeye gelen yabancı insanlara da Kuran’da cin denmektedir.

Cin suresi 6. ayette açıkça görülür ki;

72:6 ‘Gerçekten de insten bazı adamlar, cinden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece cinlerin azgınlıklarını, beyinsizliklerini artırıyorlardı.’ (Ve ennehu kane ricalun minel insi yeuzune bi ricalin minel cinni fe zaduhum reheka.)

Yabancı, bilinmeyen (l-cinni) adamlara (biricalin) buyurulmaktadır. Bizzat adam denmektedir. Bu da insanların ta kendisidir. Bilinmeyen, yabancı adamlara sığınma-onlardan yardım istemedir.

Ancak Rahman suresinde bildirilen varlıkların toplum arasında bilinen cinlerle ilgisi yoktur. Ancak Yüce Allah bizimle aynı evrende yaşayan, dünyaları, galaksileri, evleri, denizleri, Allah’ın onlara verdiği nimetleri ve kendileri de bizim için görülmez olan bir alemden ve görülmez varlıklardan haber vermektedir.

 

Bu görünmez varlıklar uzaylılar olabilir mi?

Hayır. Bu varlıkları güneş sistemi dışı gezegenlerde ‘exoplanet’ yaşaması muhtemel olan uzaylılar olarak düşünmek mümkün değildir. Uzaylıların var oldukları, hatta insanlardan daha üstün akıllı varlıkların da var olduğunu Kuran bize bildirmektedir. Ancak bu uzaylı yaratıklar görünen maddeden yapılmış olmalılar. Bizler gibi.

Ancak Rahman suresinde bahsedilen görünmez yaratıklar asla görünemez varlıklardır. İnsanlar bu yaratıkları asla göremez, fark edemez ve tespit edemezler. Çünkü bu varlıklar ve alemleri 31 adet karanlık temel parçacıktan yaratılmıştır.

 

Özetle;

Rahman suresi evrenin yaratılışı, evrenin işleyişi ile ilgili büyük işaretler verir. İki gruba işaret edilen bu surede her iki gruba 31 temel parçacık verildiği bildirilmektedir. İnsanlar için verilen bu 31 temel parçacık içinde yaşadığımız, gördüğümüz alemi oluşturmuştur. Görünmeyen varlıklara verilen 31 karanlık, süpersimetrik temel parçacık ise onların alemini oluşturur. Bu iki gruba nimetler verildiği ancak bu nimetlerin arasında bir berzah, bir engel olduğu, bu nedenle karışmadıkları örnekler ile vurgulanmıştır. Bu varlıkların sorumluluk sahibi olan bilinçli varlıklar oldukları bildirilmiştir.

 

Bu muhteşem sureyi  Mahmoud Khalil Al Hussary'dan dinlemek için; 

Rahman suresinin Türkçe meali aşağıda verilmiştir. Lütfen dikkatli okuyunuz. Meal-Erhan Aktaş. Çok küçük değişiklik yapılmıştır. 

Rahmeti Bol ve Kesintisiz Olan Allah’ın Adıyla

55:1. Rahman.

55:2. Kur’an’ı öğretti.

55:3. İnsanı yarattı.

55:4. Ona beyanı öğretti.

55:5. Güneş ve Ay hesap iledir.

55:6. Yıldız (Sirius yıldızı) ve kozmik ağ (kozmik ağaç), ikisi de secde ederler.

55:7. Ve sema (evren); onu yükseltti. Ve ölçüyü (düzen) koydu.

55:8. Ölçüyü çiğnemeyin.

55:9. Tartıyı hakkaniyetle ayakta tutun. Ölçüyü eksiltmeyin.

55:10. Ve yeryüzü; onu yaratıklar için alçalttı.

55:11. Orada meyveler ve salkım salkım hurma ağaçları var.

55:12. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler var.

55:13. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:14. İnsanı salsâlinden, çömlek gibi pişmiş kuru çamurdan yarattı.

55:15. Ve cinleri dumanı olmayan ateşten yarattı.

55:16. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:17. İki doğunun ve iki batının Rabb’idir.

55:18. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere saldı.

55:20. Aralarında bir engel var, birbirlerinin sınırını geçip karışmıyorlar.

55:21. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.

55:23. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:24. Denizde akıp giden, dağlar gibi yapılmış olan gemiler O’nundur.

55:25. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:26. Onun üzerindeki herkes yok olacaktır.

55:27. Kalıcı olan yalnız celal (İhtişam sahibi, muhteşem, ulu, yüce) ve ikram (Şerefli, çok cömert.) sahibi Rabb’inin kendisidir.

55:28. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:29. Göklerde ve yerde olanlar, O’ndan isterler. O, her gün bir şan işindedir (Her an, sürekli, bir oluş, sürekli yaratma işindedir.)

55:30. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:31. Ey iki büyük grup! Yakında sizin hesabınıza bakacağız!

55:32. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:33. Ey cin ve ins toplulukları! Eğer göklerin ve yerin ötesine geçmeye güç yettirebilirseniz, haydi geçin. Ancak aşma yetkisi verilmeden geçemezsiniz.

55:34. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:35. İkinizin üzerine ateşten bir alev ve duman gönderilir ve siz yardımlaşamazsınız.

55:36. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:37. Gök parçalanıp kırmızı gül renginde yağ eriyiğine dönüştüğü zaman;

55:38. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:39. İşte o gün, ins ve cine yanlışları sorulmaz.

55:40. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:41. Suçlular simalarından tanınır. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

55:42. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:43. İşte bu, suçluların yalanladığı Cehennem’dir.

55:44. Onunla kaynar su arasında dolaşır durular.

55:45. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:46. Rabb’inin makamından korkanlar için iki cennet vardır.

55:47. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:48. İkisinin de çeşit çeşit ağaçları vardır.

55:49. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:50. İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.

55:51. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.

55:53. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:54. Astarları kalın ipekten minderlere yaslanırlar. İki Cennet’in meyvesi alabilecek yakınlıktadır.

55:55. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:56. Onlarda daha önce ins ve cinnin dokunmadığı, bakışlarını başkasından çekmiş eşler vardır.

55:57. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:58. Onlar, adeta yakut ve mercan gibidirler.

55:59. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:60. İyiliğin karşılığı, iyilikten başka olabilir mi?

55:61. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:62. Bu ikisinden başka iki Cennet daha var.

55:63. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:64. İkisi de yemyeşildir.

55:65. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:66. İkisinde de coşkun iki su kaynağı vardır.

55:67. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:68. İkisinde de meyve, hurma ve nar vardır.

55:69. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:70. Her ikisinde de hayırlar ve iyilikler vardır.

55:71. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:72. Çadırlarda korunaklı huriler (iri gözlüler) vardır.

55:73. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:74. Onlara daha önce ins ve cin dokunmadı.

55:75. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:76. En iyi döşeklerin üzerinde yeşil yastıklara yaslanırlar.

55:77. Öyleyse siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

55:78. Celal (İhtişam sahibi, muhteşem, ulu, yüce) ve ikram (Şerefli, çok cömert.) sahibi olan Rabb’inin ismi ne yücedir.

 

En doğrusunu Allah bilir.