Yüce Allah Kuran’a 19 sistemini yerleştirmiştir ve 19 sistemi ile Kuran’ı kıyamete kadar da koruyacaktır. 19 sisteminin matematik ile mushaflardaki insan kaynaklı imla hatalarını düzelttiğini biliyoruz. Ancak 19 sisteminin koruma haricinde bazı yol gösterme görevlerinin de olduğunu görüyoruz.

19 sisteminin doğru yolu göstermesinin en iyi örneklerinden bir tanesine Yüce Allah’ın izni ile şahid olacağız inşallah. Kuran’ın Yüce Allah katından geldiğini, Yüce Allah’ın Kuran’ın her kelimesini ve her harfini özenle seçtiğine şahid olacağız inşallah.

Yüce Allah’ın 19 sistemi Kuran’da geçen peygamberlerin sayısını ve kimler olduklarını matematik ile işaret ediyor.

Kuran’da kendisine peygamberlik verilmiş olan ve isimleri kesin olarak zikredilmiş toplam 24 peygamber vardır. Bu konuda ihtilaf yoktur. Ancak Kuran’da geçen Zu-l-kifl, Uzeyr, Zu-l-karneyn ve Lokman'nın peygamber olup olmadıkları tam olarak bilinememektedir. Birçok farklı rivayet olsa da ismi zikredilen bu salih kişilerin gerçekten peygamber olup olmadıklarını ancak yine Kuran’dan öğrenebiliriz.

19 sistemi bize bu konuda yardımcı olabilir mi acaba?

Yüce Allah bize 19 sistemi içinde bir işaret vermiş olabilir. Yüce Allah bir işaret vermiş ise bu işareti bulmak için ilk yapılması gereken şey Kuran’da tüm peygamberin geçiş sayılarını bir tablo halinde çıkarmak ve Yüce Allah'ın işaretini aramaktır.

Şimdi Yüce Allah’ın muhteşem peygamberler tablosunu sunalım.

 No Peygamber ismi  Arapça yazılış  Türkçe  Geçiş Sayısı

1

İbrâhîm

ابرهيم

ibrahim

43

    ابرهم ibrahim 15
 

بابرهيم

b-ibrahim

1

 

يابرهيم

y_ibrahim

4

 

لابرهيم

L-ibrahim

2

 

وابرهيم

v-ibrahim

4

 

 

Toplam=69

(Göster)

2

İshâk

اسحق ishak 6
 

واسحق

v-ishak 9
 

باسحق

b-ishak 2
 

 

Toplam=17

(Göster)

3

Yakûb

يعقوب

yakub

5

 

ويعقوب

v-yakub

11

 

 

Toplam=16

(Göster)

4

Nûh

نوح

nuh

29

 

نوحا

nuh

7

 

ونوحا

v-nuh

3

 

ينوح

y-nuh

4

 

 

Toplam=43

(Göster)

5

Dâvûd

داود

davud

13

 

وداود

v-davud

1

 

يداود

y-davud

1

 

لداود

L-davud

1

 

 

Toplam=16

(Göster)

6

Süleymân

سليمن

suleyman

10

 

وسليمن

v-suleyman

4

 

ولسليمن

v-L-suleyman

2

 

لسليمن

L-suleyman

1

 

 

Toplam=17

(Göster)

7

Eyyûb

ايوب

eyup

1

 

وايوب

v-eyup

3

 

 

Toplam=4

(Göster)

8

Yûsuf

يوسف

yusuf

21

 

ويوسف

v-yusuf

1

 

ليوسف

L-yusuf

4

 

بيوسف

b-yusuf

1

 

 

Toplam=27

(Göster)

9

Mûsâ

موسي

musa

105

 

يموسي

y-musa

24

 

وموسي

v-musa

5

 

بموسي

b-musa

1

 

لموسي

L-musa

1

 

 

Toplam=136

(Göster)

10

Hârûn

هرون

harun

11

 

وهرون

v-harun

8

 

يهرون

y-harun

1

 

 

Toplam=20

(Göster)

11

Zekeriyyâ

زكريا

zekeriyya

4

 

وزكريا

v- zekeriyya

2

 

يزكريا

y- zekeriyya

1

   

Toplam=7

(Göster)

12

Yahyâ

يحيي

yahya

 2

 

ويحيي

v-yahya

1

 

ييحيي

y-yahya

2

 

 

Toplam=5

(Göster)

13

Îsâ

عيسي

isa

12

 

وعيسي

v-isa

7

 

يعيسي

y-isa

4

 

بعيسي

b-isa

2

 

 

Toplam=25

(Göster)

14

İlyâs

الياس

ilyas

1

 

والياس

v-ilyas

1

 

 

Toplam=2

(Göster)

15

İsmâîl

اسمعيل

ismail

3

 

واسمعيل

v-ismail

9

 

 

Toplam=12

(Göster)

16

Elyesa‘

واليسع

 v-elyesa

2

 

 

Toplam=2

(Göster)

17

Yûnus

يونس

 yunus

2

 

ويونس

 v-yunus

2

 

 

Toplam=4

(Göster)

18

Lût

لوط

lut

15

 

ولوطا

v-lut

6

 

لوطا

lut

4

 

يلوط

y-lut

2

 

 

Toplam=27

(Göster)

19

İdrîs

ادريس

idris

1

 

وادريس

v-idris

1

 

 

Toplam=2

(Göster)

20

Hûd

هود

hud

3

 

يهود

y-hud

1

 

هودا

hud

3

 

 

Toplam=7

(Göster)

21

Sâlih

صلح

salih

2

 

يصلح

y-salih

2

 

صلحا

salih

5

 

 

Toplam=9

(Göster)

22

Âdem

ءادم

adem

15

 

يادم

y-adem

4

 

لءادم

L-adem

5

 

و يادم

v-y-adem

1

 

 

Toplam=25

(Göster)

23

Şuayb

شعيب

şuayb

1

 

يشعيب

y-şuayb

3

 

شعيبا

şuayb

7

 

 

Toplam=11

(Göster)

24

Muhammed

محمد

muhammed

4

 

 

Toplam=4

(Göster)

25

Zulkifl

ذا الكفل

zu-l-kifl

2

 

 

Toplam=2

(Göster)

26  Zulkarneyn

ذى القرنين

zu-l-karneyn

1

 

يذا القرنين

y-zu-l-karneyn

2

 

 

Toplam=3

(Göster)

27

Uzeyr

عزير

uzeyr

1

   

 

 

Toplam=1

(Göster)

Toplam peygamber sayısı=27  

 

 

Tüm Toplam=513=19x27

 Not: 27 peygamberin 19'un 27 katı olan 513 kez geçişini Excel veya SPSS dosyası olarak indirip kontrol edebilirsiniz.  

SubhanAllah! SubhanAllah! SubhanAllah!

Kuran’ın Yüce Allah katından geldiğine en büyük delillerden birisi. Ne muhteşem bir tablo! 27 peygamber ve 27x19 olacak şekilde toplam 513 kez isimlerinin geçmesi. Ne muhteşemsin Yüce Allah’ım.

kuran da gecen peygamberlerin isimleri 27 adet peygamber ve 19 mucizesi 19 sistemi ve peygamberler

 

Bu tablodan peygamberlikleri tartışmalı olan Zulkarneyn (3 kez geçiş (+)) ve Uzeyr’in (1 kez geçiş (+)) kesinlikle peygamber olduklarını görüyoruz. Çünkü bu 2 isim tablodan çıkarıldığında sistem çökmektedir. 

Tablonun Zulkifl ve Lokman açısından detaylı incelenmesi;

Kuran’da İlyâs, İdrîs, Elyesa‘, Zulkifl ve Lokmân’ın her birinin 2 kez geçtiğini görüyoruz. İlyâs, İdrîs ve Elyesa‘’nın peygamber oldukları Kuran’a göre kesindir. Yukarıdaki tablodan sonra tartışma sadece Zulkifl ile Lokmân arasındadır. Yukarıdaki tabloya ya Lokmân girecektir ya da Zulkifl girecektir. Her ikisinin de tabloya peygamber olarak girmesi tabloyu bozmaktadır. Açıkça görülür ki ikisinden sadece 1 tanesi peygamber olmalıdır.

Yüce Allah’ın Zulkifl’i diğer peygamberler ile birlikte direkt olarak zikretmesi Lokmân yerine tabloya girmesinin daha uygun olduğunu düşündürür.

21:85 'İsmâîl’i, İdrîs’i ve Zu-l-kifl'i de an. Hepsi sabredenlerdendi.'

38:48 'İsmâîl'i, Elyesa‘’yı ve Zu-l-kifl’i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendir.'

Zulkifl tabloya girince tabloya Lokmân giremez. Sonuç olarak Lokmân bir peygamber değildir.  Lokmân kendisine hikmet verilmiş salih bir kuldur.

Zulkifl Kuran’da geçen diğer 26 peygamberden birisinin lakabı değil direkt olarak onlardan farklı bir peygamberdir.

 

513 peygamber ismi geçişi=19x27 (peygamber) işaretinin kasıtlı olarak yapıldığına ayrıca deliller;

Kuran’da Yüce Allah’ın bazı peygamberlerin gerçek isimleri yerine farklı isimler kullandığı görülür.

Bunlar;

Yakûb peygamber;

Yakûb peygamberin adı toplam 16 kez geçerek tabloda yerini alır. Ancak 2 ayette (3:93 ve 19:58) Yüce Allah Yakûb peygamberin adını Yakûb olarak değil de 2 kez İsraîl (اسرءيل) olarak geçirir. İsraîl yerine Yakûb kullanmış olsaydı Yüce Allah yukarıdaki tablo oluşamayacaktı.

Yûnus peygamber;

Yûnus peygamberin adı toplam 4 kez geçerek tabloda yerini alır. Ancak 1 ayete (21:87) Yûnus peygamberin adını Yûnus olarak değil de Zennûn (ذا النون) olarak kullanmıştır. Ayrıca yine Yûnus adını kullanmak yerine 68:48 ayetinde ‘ke sahibil hut’ (كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ) ‘balık sahibi gibikelimesini kullanması her şekilde Yüce Allah’ın işaretlerindendir.

Îsâ peygamber;

Yine Îsâ peygamberin ismi Kuran’da 25 kez geçer ve tabloda yerini alır. Îsâ peygamber için 4:172, 5:17 (2 kez), 5:72 (2 kez), 5:75, 9:30, 9:31'de olmak üzere toplam 8 kez Îsâ kelimesi kullanılmadan sadece Mesih (المسيح) kelimesi kullanılır.

Sonuç olarak;

Kuran Yüce Allah katından gelmiştir. 19 sistemi bu gerçeğin en büyük delillerindendir. 27 peygamberin isimlerinin 19'un tam 27 katı olan 513 kez geçirilmesi ancak ilahi bir metinde olabilir. 

Ayrıca yukarıdaki tabloyu görünce şu ayeti hatırlamamak mümkün değil.

2:285. 'Resûl, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de. Hepsi; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve resûllerine iman ettiler: “Biz, O’nun resûllerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabb’imiz! Bizi bağışla, dönüşümüz ancak Sana’dır.” dediler.'

Not: Tüm kelime sayımlarında uygulandığı gibi kelimenin sonuna ek almamış olanları sayıma dahil edilmiştir. 

İlyas peygamberin 37:130 ayetinde geçişi ( إِلْ يَاسِينَ) sonuna ek almış olduğu için sayıma dahil edilmemiştir. Eski mushaflarda da bu kelimenin sonuna ek almış olarak yazıldığı görülür. Eski mushafı görmek için lütfen tıklayınız.  

Kuran’da kelime sayımları ile ilgili kural

En doğrusunu Allah bilir.