Yüce Allah 77:1-10 ayetlerinde aşağıdaki gibi buyurmaktadır.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5621|77|1|وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا

Ve l-murselâti urfâ(urfen).

Ant olsun gönderilenlere; ardı ardına tepe/ardı ardına yığın/ardı ardına dalga.

5622|77|2|فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا

Fe l-âsıfâti asfâ(asfen).

Öyle ki esenler; estikçe esiş.

5623|77|3|وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا

Ve n-nâşirâti neşren.

Ve genişletenlere/yayanlara; genişlettikçe genişletiş/yaydıkça yayış.

5624|77|4|فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا

Fe l-fârikâti ferkâ(ferkan).

Ve ayıranlara; ayırdıkça ayırış.

5625|77|5|فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا

Fe l-mulkıyâti zikrâ(zikren).

Ve atanlar/bırakanlar; bir öğüt/bir hatırlatma.

5626|77|6|عُذْرًا أَوْ نُذْرًا

Uzren ev nuzrâ(nuzren).

Bir özür/bir af ya da bir uyarı.

5627|77|7|إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ

İnnemâ tûadûne levâkı’(levâkıun).

Doğrusu, vadedildiğiniz mutlak vuku bulandır.

5628|77|8|فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ

Fe izen nucûmu tumiset.

Öyle ki, o vakit  yıldızlar silindi.

5629|77|9|وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ

Ve ize s-semâu furicet.

Öyle ki, o vakit gök yarıldı.

5630|77|10|وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ

Ve izel cibâlu nusifet.

Ve o vakit dağlar ufalanıp savruldu.

5631|77|11|وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ

Ve ize r-rusulu ukkıtet.

Ve o vakit resûller vakitlendi.

5632|77|12|لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ

Li eyyi yevmin uccilet.

Hangi gün için ertelendi?

5633|77|13|لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ

Li yevmil fasl(fasli).

Gün için; ayırma/bağlantıyı koparma.

5634|77|14|وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ

Ve mâ edrâke mâ yevmul fasl(fasli).

Ve ne idrak etti/algılattı sana; ayırma/bağlantıyı koparma günü ne?

5635|77|15|وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

Vay haline o gün; yalanlayanların.

 

Yüce Allah 77:7-10 ayetlerinde kıyametin mutlaka gerçekleşeceğini ve kıyamette yıldızların ışıklarının söneceğini (yok olacağını), göğün (evrenin) yarılacağını, dağların parçalanacağını bildirmektedir. Kısacası evren yarılarak-yırtılarak yok olacak ve içine çökecektir. Dönüşlü evren makalesi için lütfen tıklayınız.

77:01-04 ayetlerinde ise gönderilen bazı şeyler kıyametin gerçekleşeceğine kanıt olarak gösterilmiştir. Kesin olarak söylenebilir ki 1-4 ayetlerindeki gönderilenler kıyametin kopması ile direkt olarak ilişkilidir. Şimdi Allah’ın izni ile bu gönderilenlerin ne olduğunu modern bilim ışığında anlamaya çalışalım.

Ayetlerin detaylı incelenmesi;

77:01 ayet

#

Kelime

Anlam

Kök

1

velmurselati:

Ant olsun gönderilenlere

رسل

2

urfen:

ardı ardına tepe/ardı ardına yığın/ardı ardına dalga.

عرف

 

(مُرْسَلَاتِ) murselati kelimesi kökü (رسلgönderilmiş-aracı (Messenger) anlamındadır (Hans Wehr 4th ed., page 391 (of 1303)).

Bir amaç için gönderilmiş olanlara denir. Kişi olmak zorunda değildir. Belirli bir görevi yapmak için yapılan cansız faaliyetlere de resul denilir. Evrenin işleyişinde rol alan her şey (yer çekimi kuvveti, atomlar, sicimler, elektromanyetizma gibi kuvvetler) görevlendirilmiş ve gönderilmiş resullerdir.

(عُرْفًا) urfen kelimesi kökü (عرف) kum tepeleri, yerden yüksek olan yerler, öbek öbek yığınlar, denizlerdeki büyük-yüksek dalgalar, ardı ardına gelen (çöldeki ardı ardına gelen kum tepeleri), horozun ibiği, yele (mane) (at-aslan-sırtlan gibi hayvanların yelesi (mane), bir kişinin kötü bir duruma karşı boynunu uzatarak başını öne doğru kaldırması-diklenmesi anlamındadır. Lane's Lexicon, page 2066 (of 3039)

 

77:02 ayet

#

Kelime

Anlam

Kök

1

fel'aasifeti:

Öyle ki esenler

عصف

2

asfen:

estikçe esiş.

عصف

 

(فَالْعَاصِفَاتِ) fel asıfati kelimesi kökü (عصف) fırtına gibi şiddetli esmek (blow violently), çok hızlı-seri ve süratli (quick, swift) anlamındadır. Lane's Lexicon, page 2115 (of 3039)

 

77:03 ayet

#

Kelime

Anlam

Kök

1

ve nnaşirati:

Ve genişletenlere/yayanlara

نشر

2

neşran:

genişlettikçe genişletiş/yaydıkça yayış.

نشر

 

(النَّاشِرَاتِ) nnaşirati kelimesi kökü (نشر) genişletmek-yaymak (spread out), dağılmak (diffuse) anlamlarındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 1132 (of 1303)

 

77:04 ayet

#

Kelime

Anlam

Kök

1

felferikati:

Ve ayıranlara;

فرق

2

ferkan:

ayırdıkça ayırış.

فرق

 

(فَالْفَارِقَاتِ) felferikati kelimesi kökü (فرق) ayırmak (to seperate), parçalara ayırmak (part), bölmek-dağıtmak (divide), ayırmak (sever) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 829 (of 1303)

 

77:01-04 ayetlerinde zikredilen gönderilenlerin özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

77:01

Yığın yığın-kum tepeleri-dalgalar gibi özellikleri vardır. Ardı-ardına geldikleri için sabit değillerdir. Çöldeki kum tepeleri veya denizdeki dalgalar gibi hareketlidirler.

77:02

Sürükleme özelliğine sahiptirler. Çok şiddetli bir fırtınadaki rüzgâr gibi etki ederek önüne gelen her şeyi ama her şeyi savururlar ve sürüklerler. 

77:03

Genişletirler ve yayarlar. Her şeyin içine nüfuz ederler.

77:04

Her şeyi birbirinden ayırma özelliğine sahiptirler.

 

Yüce Allah’ın ayetlerde bildirdiği kıyamet evrenin yarılması-yırtılması ile gerçekleşecektir. 77:09 ayetinde gök-sema (ٱلسَّمَآءُ, s-semau) kelimesi tekil olarak kullanılmıştır. Yüce Allah tekil gök kelimesini Kuran'da evrenimiz için kullanmıştır. Buna en iyi örnek 51:47 ayetidir.

4720|51|47|وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْي۟دٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (Ves semae beneynaha bi eydin ve inna le musiun.) (Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz.)

Kuran’da gök, gökler, 7 gökler kelimelerinin kullanımı ile ilgili detaylı inceleme için lütfen tıklayınız.

Görüldüğü gibi Yüce Allah evreni genişlettiğini ve evrenin kıyamet ile yarılacağını 77:09 ayetinde bildirmektedir. Genişleyen evren ile ilgili makale için lütfen tıklayınız.

Genel olarak düşünüldüğünde 77:01-04 ayetlerinde bize bildirilen gönderilmiş olanların tüm evrende olan ve kıyametin oluşmasında rol alan bir şeyler olması gereklidir.

 

77:01-04 ayetlerinde Yüce Allah tarafından gönderilenler KARANLIK ENERJİDİR.

Karanlık Enerji nedir?

Evrenimizin %68’i karanlık enerjiden, %27’si karanlık maddeden ve sadece %5’i maddeden oluşur. Evrenimizdeki tüm galaksiler-yıldızlar-gezegenler-uydular-atomlar evrenin sadece %5’ini oluşturur. Biz karanlık maddeyi göremiyoruz. Ama dolaylı olarak tespit edebiliyoruz. Karanlık enerjiyi de göremiyoruz ama matematiksel olarak varlığını açıklayabiliyoruz.

Evrenin her yerinde olan, evreni oluşturan en büyük yapı olan,  evrenin oluşmasında çok büyük bir rol oynayan karanlık enerjinin Kuran’da işaret edilmesi çok büyük bir mucizedir.

Karanlık enerjinin temel özellikleri;

Karanlık enerji Yüce Allah tarafından gönderilmiş (resul) meleklerden (evrendeki her türlü güç-enerji melek olarak tanımlanır) oluşur. 77:01 ayetinde bu gönderilenlerin yapısı tek bir kelime ile anlatılmıştır. 77:02, 77:03 ve 77:04 ayetlerinde ise özellikleri detaylandırılmıştır. 

77:01 ayetinde karanlık enerjinin temel yapısı muhteşem bir şekilde tek bir kelime ile ifade edilmektedir. Bu kelime (عُرْفًا) urfen kelimesidir. Karanlık enerjinin yapısının en olduğu ile ilgili deneyler henüz yapılabilmiş olmamakla birlikte çok kıymetli teoriler ortaya atılmıştır. Şu an için en güncel ve en kabul gören teori kuantum dalgalanmaquantum fluctuations’ teorisidir. Bu konu ile ilgili detaylı inceleme için linkteki fizik makalesinin okunması önerilir.

Bu teoriye göre evrendeki en küçük alanda dahi enerji dalgalanmaları mevcuttur. Bu dalgalanmalar evrenin tamamında mevcuttur. Buna kuantum dalgalanmalarıquantum fluctuations’ denir. Bu dalgalanmalar karanlık enerjiyi oluşturur.

77:01 ayetindeki (عُرْفًا) urfen kelimesinin ardı ardına gelen, hiç bitmeyen, kum tepeleri anlamı düşünüldüğünde bu kelimenin kuantum dalgalanmalarınıquantum fluctuations’ işaret ettiği rahatlıkla görülebilir. Bu yapılar evrenin her yerinde ve en küçük noktasında bile etkindirler. Bir yerde kum tepesi gibi oluşurlar ve hemen kaybolurlar. Tüm evren çok küçük olan bu kum tepesi gibi yapılar ile kaynamaktadır.

Aşağıdaki videoda evrenin her yerinde (en ufak bir noktasında dahi) hüküm süren kuantum dalgalanmalarının animasyonu görülebilir.

karanlik enerji evren genisliyor hizlaniyor savuranlar esenler ayiranlar murselat suresi kuran kiyamet

 

Aşağıdaki videoda karanlık enerjiyi oluşturan kuantum dalgalanmaları görülebilir. 

karanlik enerji dalgalanma video kuran mucizeler murselat dark energy

 

Aşağıdaki videoda ise süper bilgisayarlar ile yapılan modelleme çalışmalarından elde edilen kuantum dalgalanmaları görülebilir.

Bu dalgalanmalar karanlık enerjiyi oluşturur.

Bilgisayar modeli normal hız. Görebilmek için inanılmaz oranlarda yavaşlatılmış.  Gerçek hız 1024 kare/saniye. 

Quantum Fluctuations kuantum dalgalanmalari hizli kuran mucizeler karanlik enerji

 

Yavaşlatılmış görünüm:

Quantum Fluctuations kuantum dalgalanmalari yavas kuran mucizeler karanlik enerji

 

Dikkat edilirse bu kuantum dalgalanmaları bir kum tepesi gibi, denizdeki bir dalganın yükselmesi gibi oluşmakta ve daha sonra kaybolmaktadır. Hemen başka bir yerde daha oluşmaktadır. Tüm evren son derece küçük olan bu dalgalar-tepeler ile doludur. 

 

Karanlık enerjinin işaret edildiği diğer ayetler incelendiğinde;

 

şiddetli esip savuranlar-sürükleyenler

Karanlık enerji evrendeki her şeyi ama her şeyi bir fırtına gibi etki göstererek önüne katmakta ve savurmaktadır. Yüce Allah 77:02 ayetinde asfen (عصف) kelimesini kullanmıştır. Çok hızlı ve kuvvetli fırtına gibi esen anlamında olan bu kelime karanlık enerjinin bir özelliğini işaret eder. Karanlık enerji evrenin kumaşında vardır. Evrenin her noktasında hüküm sürer. Bu enerji öyle bir yapıdadır ki evrendeki her şeyi ama her şeyi esen bir rüzgârın önündeki ne varsa sürüklemesi gibi sürükler.  Evrendeki her şey karanlık enerji nedeni ile sürüklenir, savrulur ve hareket eder. Bu savrulma inanılmaz yüksek hızlarda gerçekleşir ve aşağıda anlatıldığı gibi evrenin hızla genişlemesine neden olur. 

 

ve yayanlara-genişletenlere yaydıkça-genişlettikçe

Evrenimizin hızlanarak genişlediği ilk olarak Edwin Hubble tarafından keşfedilmiştir. 2011 yılında Saul Perlmutter, Brian Schmidt ve Adam Riess isimli 3 bilim adamı evrenin hızlanarak genişlediğini kesin olarak tespit ettikleri için Nobel ödülüne layık bulunmuşlardır. Evrenin genişlemesine evrendeki her şeyi sürükleyen ve savuran yukarıda anlatılan kum tepeleri gibi gönderilen karanlık enerji neden olmaktadır. Karanlık enerji galaksileri savurup-sürüklerken aslında evrenin kendisini (uzay-zamanı) genişletmektedir. Karanlık enerji tüm evreni hiperuzay denilen bir üst boyuta doğru sürükleyip genişletmektedir

77:03 ayetinde Yüce Allah’ın kullandığı neşran (نشر) kelimesinin yaymak, genişletmek anlamları tam da karanlık enerjinin evreni genişletme özelliğini işaret eder. neşran (نشر) kelimesinin nüfuz etmek anlamı da ayrı bir mucizedir. Yakın zamanda yapılan (Professor David Wands, Director of Portsmouth’s Institute of Cosmology and Gravitation) analizlerde karanlık enerjinin karanlık maddeye nüfuz ederek yok ettiği, tabiri caiz ise yediği tespit edilmiştir.

 

ve ayıranlara ayırdıkça

Karanlık enerji evrendeki her şeyi ama her şeyi aralarındaki uzay zamanı genişleterek birbirinden ayırır. Karanlık enerjinin en gizemli ve önemli özelliklerinden birisi Yüce Allah tarafından 77:04 ayetinde bildirilmiştir. Karanlık enerji evreni genişletirken galaksileri birbirinden ayırır. Galaksilerdeki yıldızları birbirinden ayırır. Evren aniden yok olmaz ise (Kuran'a göre aniden yok olacaktır) günümüzden milyarlarca yıl sonra karanlık enerji tüm galaksileri birbirinden tamamen ayıracaktır (Galaksiler görünmez olacaktır). Daha sonra galaksilerin içindeki milyarlarca yıldızı birbirinden ayıracaktır. Yıldızlar genişleyen evrende kendi başlarına kalacaklardır. Daha sonra onlarda atomlarına ayrılacaktır. Evrende bulunan tüm atomlar da alt parçacıklara ayrılacaktır. Atom altı parçacıklar da birbirinden ayrılacak ve evren tek bir fotunun (ışığın) bile olmadığı, mutlak sıfır sıcaklığında, tam anlamı ile legonun en küçük olan yapı parçalarına ayrılması gibi en küçük yapı taşı olan sicimlere ayrılacaktır. Bu ayırmayı karanlık enerji yapmaktadır. Karanlık enerjinin en önemli özelliği 77:04 ayetinde Yüce Allah tarafından ferkan ((فرق)) (ayırmak) kelimesinin kullanılması ile bize bildirilmektedir.

 

balon genisleyen evren kuran murselat

 

 

77:01-04 ayetlerinde kelimelerin kullanılış özelliği dikkate alındığında karanlık enerjinin özelliğinin sürekli olduğu ve durdurulamaz olduğu anlaşılır. Estikçe-esenlere, savurdukça savuranlara, ayırdıkça ayıranlara vurgulaması karanlık enerjinin kendisine verilen görevi kıyamete kadar kesintisiz olarak (belki de şiddetini artırarak) devam ettireceğini işaret etmektedir.

 

Aşağıdaki videoda karanlık enerjinin evreni genişlettiği, uzay zamanı genişleterek galaksileri birbirinden ayırdığı gösterilmiştir. Samanyolu galaksimiz de milyarlarca galaksi gibi hızlanarak sürüklenmekte ve akıp gitmektedir. 

genisleyen evren karanlik enerji murselat suresi kuran

 

Evrenin sonu olan kıyamet nasıl kopacak?

Evrenin sonunu açıklayan 2 teori mevcuttur. Bu teorilerden bir tanesi Big-Rip denilen bir olaydır. Bu teoride karanlık enerji yukarıda anlatılan ayırma özelliği ile evreni en küçük yapı taşlarına ayırır. Bu ayırma sürecinin trilyonlarca yıl alacağı tahmin edilmektedir.

2. teori ise evrenin aniden yarılması ve içe çökerek ilk oluştuğu gibi tekillik haline geri dönmesidir.

Kuran’dan anladığımıza göre kıyamet 2. teoriye uygun olarak gerçekleşecektir. Kıyametin kopması ile ilgili olarak Kuran bize çok önemli detaylar verir. Bunlardan bir tanesi 81. surededir. Bu surede Yüce Allah kıyametin kopacağını 77. suredekine paralel bir şekilde anlatmış (81:1-3 Güneş yuvarlandığı zaman, Yıldızlar solduğu zaman, Dağlar yürütüldüğü zaman) ve hemen sonrasında aşağıdaki gibi buyurmuştur.

 

5813|81|15|فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ

Fe la uksimu bil hunnes.

Hayır, yemin ederim geri kalıp gizlenenlere

5814|81|16|ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ

El cevaril kunnes.

Akıp gidenlere, dönüp saklananlara

 

Bu iki ayette anlatılanların kıyametin kopmasında rol alacak olan Higgs bozonları olduklarını daha önceden incelemiştik. Bu konu ile ilgili detaylı inceleme için lütfen tıklayınız.

 

Kıyametin kopmasında Higgs bozonu ve karanlık enerji birlikte rol alacaklardır.

Yakın zamanda yapılan teorik çalışmalarda fizikçiler karanlık enerjinin enerjisinin çok fazla artmasının (ki buna phantom enerji deniliyor) evrende bir yarılmaya-yırtılmaya neden olabileceği ve bu phantom enerjinin evreni içine çökmeye zorlayacağını ve evrenin tekrar tekillik haline geleceğini ön görmektedir.

evrenin yirtilmasi karanlik enerji dark energy higgs boson kiyamet kopmasi murselat suresi

 

Karanlık enerjinin evreni yırtması-yarması 77:09 ayetinde muhteşem bir biçimde tek kelime ile anlatılmıştır.  

#

Kelime

Anlam

Kök

1

ve iza:

ve zaman

 

2

s-semau:

gök

سمو

3

furicet:

yarıldığı

فرج

 

gök-sema (ٱلسَّمَآءُ, s-semau) kelimesi tekil olarak kullanılmıştır. Yüce Allah tekil gök kelimesini Kuran'da evrenimiz için kullanmıştır. 

(فُرِجَتْ) furucet kelimesi kökü (فرج) ayırmak (separate), çatlama-ayrılma (cleavage), yarmak (split) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 822 (of 1303)

Bu ayette göğün (evrenin) yarılacağının bildirilmesi başlı başına büyük bir mucizedir.

 

77:08 ayetinde yine çok büyük bir ip ucu bize verilmiştir. Yıldızların yok olması.

#

Kelime

Anlam

Kök

1

feiza:

zaman

 

2

n-nucumu:

yıldızların

نجم

3

tumiset:

silindiği

طمس

 

n-nucumu (ٱلنُّجُومُ) kelimesi çoğul olarak kullanılmış olup yıldızlar demektir. Bu kelime evrendeki yıldızların tamamını kapsar (görünen dalga boyunda ışık yayan 'görebildiğimiz yıldızlar' veya Tarık yıldızı 'Nötron' gibi farklı dalga boylarında salınım yapanlar).

tumiset (طُمِسَتْ) kelimesinin kökü (طمس) silinmek-yok olmak-giderilmek (to be effaced), tamamen silinmek-yok olmak (to be obliterated), ortadan kaldırılmak (to be wipe out) anlamlarındadır. 

 

Karanlık enerji ile Higgs bozonu arasında bir ilişki var mı?

Olması çok muhtemeldir. Kesin bir ilişki henüz deneysel olarak gösterilebilmiş değil. Fakat çok yakın bir zamanda (2013) Lawrence M. Krauss ve James B. Dent ('Higgs Seesaw Mechanism as a Source for Dark Energy', Phys. Rev. Lett. 111, 061802 – Published 7 August 2013) karanlık enerji ile Higgs alanı arasında bir bağlantı öngörmüştür. 

 

Kuran’da kıyametin gerçekleşmesi ile ilgili olarak Higgs bozonu ve karanlık enerjinin zikredilmesi zaten büyük bir mucizedir. Çünkü Higgs bozonunun kütlesi dengeli bir evren için 127 GeV (Gigaelektron volt) olmalıdır. Fakat Higgs bozonu kütlesi CERN’deki deneylerde 125 GeV olarak tespit edilmiştir. Bu fark neyi ifade etmektedir? Bu farkın neden kaynaklandığı ve sonuçlarının neler olabileceği üzerinde birçok fizikçi çalışmıştır.  Dünyaca ünlü fizikçi Stephan Hawking’in bu fark ile ilgili yorumu gerçekten çok ilginçtir. Hawking 'Higgs bozonunun kütlesinin olması gerekenden daha az olması evrenimizin kararlı olmadığının bir göstergesidir. Evren Higgs bozunundaki bir dengesizlik nedeni ile yırtılabilir ve içine çökebilir.' demiştir. 

Higgs bozonu Higgs alanını oluşturur ve bu alan tüm maddelere kütlesini kazandırır. Higgs alanı evrenin en küçük noktasında bile mevcuttur ve tüm evreni kaplar. Kıyametin oluşması Higgs bozonu üzerinden başlayacaktır. Higgs bozonu etkisini kaybettiğinde veya etkisi azaldığında evrendeki görünen maddeler (evrenin %5'i) ve karanlık madde (evrenin %27'si) kütle kaybına uğrayacaktır. Buna ikincil olarak karanlık enerji aşırı etkin hale gelerek phantom enerjisine dönüşecek ve evren yırtılarak yarılacaktır.

Tabi bu esnada Yüce Allah’ın belirttiği gibi Güneş, yıldızlar, Dünya’mız, gezegenler ve galaksiler tamamen ortadan kaybolacaktır. Evren içine çökecek ve dev bir kara delik haline gelecektir. Kara delik de içine çökeren tekillik haline yani ilk yaratılıştaki Big Bang öncesi haline gelecektir.

 

Kıyamet sonrası ne olacak?

Yüce Allah farklı fizik yasaları ile yeni bir evren oluşturacak ve ayırma günü (Din günü) olan mahşer yaratılacaktır. Cennetler ve cehennem de bu yeni yaratılan evrende oluşturulacaktır.

 

ve bırakanlarhatırlatma

77:05. ayet

#

Kelime

Anlam

Kök

1

felmulkiyati:

ve bırakanlar,

لقي

2

zikran:

bir hatırlatma

ذكر

 

(مُلْقِيَاتِ) mulkiyati kelimesi kökü (لقي) bırakmak anlamındadır.

(ذِكْرًا) zikr kelimesi kökü (ذكر) hatırlama (recollection), anı (remembrance) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 358 (of 1303)

Kuran’da Higgs bozonu ve karanlık enerji özellikle kıyameti anlatan ayetlerle zikredilmiştir. Karanlık enerjiyi inceleyen ve karanlık enerjinin kıyamet ile evrenin sonunu getireceğini bilimsel olarak gören insanlar bu göstergelerin Kuran'da Yüce Allah tarafından bildirildiğini gördüklerinde kalplerine bir hatırlatma bırakılmış olacaktır. 

 

Ne için bir hatırlatma bırakır?

bir özür-suçluluktan arınma veya bir uyarı

77:06 ayet 

#

Kelime

Anlam

Kök

1

uzran:

bir özür-suçluluktan arınma

عذر

2

ev:

veya

 

3

nuzran:

bir uyarı

نذر

 

(عُذْرًا) uzran kelimesi kökü (عذر) özür, suçluluktan arınmak (absolve from guilt) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 701 (of 1303)

(نُذْرًا) nuzran kelimesi kökü (نذر) uyarı (warning) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 1118 (of 1303)

 

Bir özür, suçluluktan arındırıcı bir yaklaşım sergileme ve bir uyarı için hatırlatma. Yüce Allah kıyametin nasıl gerçekleşeceğini ayetlere mucize şekilde yerleştirmiştir. Bu kanıtları gören insanların Rablerinden bağışlanma dilemesi gereklidir. Kıyamet gelmeden önce insanlar bu uyarıları dikkate alarak teslim olmak zorundadırlar.

 

Sonuç:

Evrenin her noktasında olan ve tüm evreni kaplayan karanlık enerji kum tepeleri gibi ardı ardına oluşan kuantum dalgalanmalarından oluşur. Karanlık enerji evrende şiddetli ve çok hızlı bir fırtınanın önüne ne gelirse savurduğu gibi bir etki ile tüm evreni genişletir. Görünen madde ve karanlık maddeye nüfuz eder ve hepsini birbirinden ayırır. Bu kanıtları gören ve inanan insanların kalplerine bir uyarı ve bağışlanma isteği için bir hatırlatma bırakır

Konunun ders olarak anlatımı;

 

En doğrusunu Allah bilir.