Yüce Allah aşağıdaki ayetlerinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5711|79|1|وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرْقًا

Ve n-nâziâti garkâ.

Ant olsun çekerek söküp koparanlara bir batırışla.

5712|79|2|وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشْطًا

Ve n-nâşitâti neştâ.

Ve aktif olanlara bir enerjiyle.

5713|79|3|وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبْحًا

Ve s-sâbihâti sebhâ.

Ve yüzüp gidenlere bir yüzüşle.

5714|79|4|فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبْقًا

Fe s-sâbikâti sebkâ.

Ve yenip bozguna uğratanlara bir üstün gelişle.

5715|79|5|فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا

Fe l-mudebbirâti emrâ.

Ve düzenleyip tertip edenlere bir emri.

 

Muhteşem ayetler!

Yüce Rabbimizin izni ile bu müteşabih ayetlerde işaret edilen şeyin ne olduğunu inceleyeceğiz. Bu ayetler kasem ayetleridir. Yüce Allah’ın bir şeyi işaret ederek yemin etmesi o şeyin Kuran’ın Allah katından geldiğinin bir kanıtı olmasındandır. Tabiri caiz ise Yüce Allah şunu işaret etmektedir; üzerine kasem edilen şeyi inceleyin, göreceksiniz ki üzerine kasem edilen şey Kuran’ın Allah katından geldiğine kanıt olacaktır.

Ayetleri incelemek için öncelikle kelimelerin anlamlarını verelim;

(ٱلنَّٰزِعَٰتِn-naziati kelimesi kökü (نزع) sökmek-çıkarmak (pull out), çekip özünü çıkarmak (extract), yolmak-koparmak-yırtarak ayırmak (tear out), çıkarmak (take out), soymak-bir daldan yaprakları soymak (strip off), soymak-çekmek (strip-pull), kaplayan bir şeyi soymak (tear off), bir şeyi uzaklaştırmak veya görünmez olmasına neden olmak (to cause to go away or disappear) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 1120 (of 1303)

(غَرْقًاgarka kelimesi kökü (غرق) batmak-dalmak (plunge), suya dalmak (dive), batırılmak-daldırılmak (become immersed), dalmak-daldırmak (immerge), suya batmak (sink), dibe-aşağıya gitmek (to go under), boğulmuş olmak (be drowned), boğulmuş (drowned), geminin delik açarak batırılması (scuttling), içine çökük-gömülü (sunk) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 786 (of 1303)

(ٱلنَّٰشِطَٰتِn-naşitati ve (نَشْطًاneşta kelimesi kökü (نشط) canlı olmak (to be lively), enerjik ve aktif olmak (be energetic and active), aktif ve enerjik şekilde çalışmak (work energetically and actively), güç-kuvvet-enerji gösteren (display vim and energy), canlı-enerjik-kıvrak (brisk), hareketlenmek (animated), ateşli-azimli (zealous), bir ipi düğümlemek (knot a rope), bağlamak (tie up), enerji (energy), fiziksek ve mental güç (power physical and mental), dinçlik-kuvvetlilik (vigor), radyoaktif madde, radyoaktivite gibi kelimelerde aktiviteyi işaret eder (النشاط الإشعاعي) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 1134 (of 1303)

(ٱلسَّٰبِحَٰتِs-sabihati ve (سَبْحًاsebha kelimesi kökü (سبح) yüzmek (to swim), batmadan yüzmek (float), yayılmak (spread), uzun bir yolculuk yapmak (make a long journey)  anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 457 (of 1303) ve Steingass, page 477 (of 1241)

(ٱلسَّٰبِقَٰتِs-sabikati ve (سَبْقًاsebka kelimesi kökü (سبق) önde gelmek-üstün olmak (precede), geride bırakmak (leave behind), üstün çıkmak (outstrip), üstün gelmek (surpass), yenmek (beat), yenip-bozguna uğratmak (try to defeat), başka bir şeye üstün olma peşinde olmak (seek to outdo one another), yarışmak-rekabet etmek (race), rekabet etmek-çekişmek (compete) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 459 (of 1303)

(ٱلْمُدَبِّرَٰتِl-mudebbirati kelimesi kökü (دبر) düzenleme-tertibat yapmak (to make arrangements), plan yapmak (make plans), hazırlamak (prepare), planlamak (plan), organize etmek (organize), tasarlamak-desing etmek (design) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 312 (of 1303)

 

Ayetteki kelimeler çok çok önemli olduğu için ayetleri detaylı olarak vermek istedim.

79:1 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

ve n-naziaati

Ant olsun çekerek söküp koparanlara

نزع

2

garkan

bir batırışla

غرق

 

79:2 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

ve nnaşitati

ve aktif olanlara

نشط

2

neşten

bir enerjiyle

نشط

 

79:3 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

ve ssabihati

ve yüzüp gidenlere

سبح

2

sebhen

bir yüzüşle

سبح

 

79:4 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

fe ssabikati

ve yenip bozguna uğratanlara

سبق

2

sebkan

bir üstün gelişle

سبق

 

79:5 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

fe lmudebbirati

ve düzenleyip tertip edenlere

دبر

2

emran

bir emri

امر

 

Yüce Allah’ın izni ile incelememize başlayalım;

Üzerine kasem edilen şeyin özellikleri incelendiğinde;

  • Çekmektedir. Çekmesiyle birlikte söküp koparmaktadır. Söktüğü şeyleri batırmaktadır.
  • Durağan değildir. Enerjiyle, güçle donatılmıştır.
  • Bir ortamda yüzmektedir. Hareketlidir.
  • Rekabet ortamı oluştuğunda üstün gelmektedir. Yenip bozguna uğratmaktadır.
  • Aynı zamanda kendisine düzenleyip tertip etmek olan bir emir verilmiştir.

Üzerine kasem edilen şeyin özellikleri bir bütün olarak düşünüldüğünde Yüce Allah’ın kara delikleri işaret ettiği net bir şekilde görülür.

Yukarıdaki özellikler kara deliklerin özellikleridir.

Bilimsel bilgiler verelim;

Kara delikler 2 tiptir. Güneş’imizden yaklaşık 30 kat büyük kütleye sahip olan yıldızların süpernova patlaması ile içine çökmesi nedeni ile oluşan küçük kara delikler ve galaksilerin merkezlerinde olan dev kara delikler.

Çekmektedir. Çekmesiyle birlikte söküp koparmaktadır. Söktüğü şeyleri batırmaktadır;

Kara delikler uzay zamanı o kadar çekip bükerler ki ışık bile kendilerinden kaçamaz. Bu nedenle görülemezler. Kara delikler karşılaştıkları şeyleri oluşturan maddeleri ait olduğu yerden çekerek sökerler ve batırırlar. 79:1 ayetinde geçen ‘غَرْقًا’ ‘garkan’ kelimesi bir batırış, bir dalış, bir dibe çöküş anlamındadır. Muhteşem bir işaret. Kara deliklerin maddeleri söküp çektiklerini, maddeleri dibe çeker gibi batırdıklarını biliyoruz. Bu dibe dalıştan hiçbir şey kurtulamaz.

Aşağıdaki resimde bir kara deliğin yıldızın maddelerini söküp çekmesi, inanılmaz güçlü yer çekimi gücü ile batırması gösterilmiştir.  

Kara delikleri yıldızların düştükleri yer olarak Yüce Allah'ımız bize başka bir ayete işaret etmişti. Detaylı inceleme için aşağıdaki makale okunabilir.  

Yıldızların düşme yerleri: Karadelikler ve zaman genişlemesi

yildizlarin dustugu yerler kara delikler dusme zamanlari

 

Durağan değildir. Enerjiyle, güçle donatılmıştır;

Kara delikler aktiftirler. Tam da 79:2 ayetinde ‘ٱلنَّٰشِطَٰتِ’ ‘n-naşitati’ ‘نشط’ kelimesi ile işaret edildiği gibi. Durağan değillerdir. Çok büyük enerji ve güç içerirler. Hawking radyasyonu olarak bilinen radyasyon yayarlar. Aşırı sıcaktırlar.

Bir ortamda yüzmektedir. Hareketlidir; 

Kara delikler uzay-zaman denizinde yüzmektedirler. Uzay boş değildir. Karanlık enerji ve karanlık madde ile doludur. Bir balık nasıl ki su içinde yüzmektedir, kara delikler de uzay zaman dokusu içinde yüzmektedir. Hatta hareket halinde yüzmektedirler. Durdukları yerde durmazlar. Kuran'da uzayın boş olmadığı bildiriliyor. Detaylı inceleme için aşağıdaki makale okunabilir.

Güneş ve Ay’ın karanlık enerji ve karanlık maddeden oluşan uzayda akıp gitmesi

Rekabet ortamı oluştuğunda üstün gelmektedir. Yenip bozguna uğratmaktadır;

Rakiplerine karşı asla yenilgiye uğramazlar. Her zaman galip-üstün gelirler. Yenip bozguna uğrattılar. Kendilerinden milyonlarca kat daha büyük olan yıldızlarla karşılaştıklarında bile onlara üstün gelirler ve onları kendilerinde çekerek yok ederler, bozguna uğratırlar. İki kara delik karşılaştığında ise birleşerek daha büyük bir kara delik oluştururlar. Yani yine bir yenilgiye uğramazlar. Evrende kara deliklere üstün gelecek herhangi bir yapı ön görülmemiştir. 79:3 ayetinde bu üstünlüğün, bu galip gelmenin işaret edilmesi mucizevidir.

Kendisine düzenleyip tertip etmek olan bir emir verilmiştir;

Kara deliklerin 79:4 ayetinde işaret edilen özelliği çok yeni zamanda keşfedildi. Galaksilerin merkezinde yer alan dev kara deliklerin evrendeki yaşamın oluşması için olmaz ise olmaz yapılar oldukları artık kesin olarak biliniyor. Galaksiler oluşmadan önce dev kara delikler oluşmuştu. Bu kara delikler karşılaştıkları gazları çekip döndürerek ilk galaksileri oluşturdular. Bu dev kara deliğin etrafında dönen gazlar sıkışarak yıldızları oluşturdu. Güneş’imiz ve etrafında dönen gezegenler de bu şekilde oluşmuştur. Samanyolu galaksimizin merkezinde de dev bir kara delik var. Bu kara deliğin adı Sagittatus A. Bu dev kara delikler Yüce Allah’ın kendilerine verdiği görevi-emri yerine getiriyorlar. Galaksileri düzenleyip tertip ediyorlar. Design ediyorlar. Tasarlıyorlar.

naziat suresi kasem kara delikler ve kuran

 

Bu kasem ayetlerinin devamında saatin gerçekleşmesi ile evrenin işleyişinin bozulması ve evrenin yok olma süreci işaret edilmektedir.

Yüce Allah aşağıdaki ayetlerinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5716|79|6|يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

Yevme tercufur râcifeh.

O sarsıntı sarstığı gün.

5717|79|7|تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ

Tetbeuher râdifeh.

Takip eder onu arkasından izleyen.

 

Kıyamet mutlaka kopacak ve tüm evren içine çökecek ve dev bir kara deliğe dönüşecektir. Evrendeki herşey bu dev kara deliğin içinde bilgi şeklinde 'information' kalacaktır. En sonunda bu dev kara delik de yerçekimi kuvvetinin içe çöktürme kuvvetine dayanamayacak ve kendi içine çökerek tekillik 'singularity' haline gelecektir. Yani büyük patlama anındaki tekilliğe tekrar dönecektir.

Evrenin tekrarlanan içe çökme ve yaratılma döngüsü: ‘Big Bang’ ve ‘Big Bounce’

79:27 ayetinde ise evrenin yaratılışı işaret edilmektedir;

Yüce Allah aşağıdaki ayetlerinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5737|79|27|ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَىٰهَا

E entum eşeddu halkan emis semâ’, benâhâ.

Sizler misiniz daha sağlam-daha dayanıklı-daha güçlü yaratılışta yoksa gök mü? O (Allah) yaptı onu (göğü).

 

Kasem ayetlerini içeren bu surenin 27. ayetinde evrenin yaratılmasına olan işaret de 1-5 ayetlerdeki kara deliğe olan işareti destekler. Kara delikler evrendeki her şeyin yaratılmasında ana rol oynayan yapılardır. Kara delikler olmamış olsaydı evrendeki gördüğünüz galaksiler, yıldızlar ve gezegenler oluşamazdı. 

Sonuç;

Evrenin yaratılışında ve yok edilme sürecinde bu kadar önemli olan kara delikler şu an için bilim insanlarının üzerinde çalıştığı en önemli gök cisimleridir. Şu an bu satırları yazabiliyorsam kara delikler sayesindedir. Onlar olmasaydı evrende gördüğümüz hiç bir şey oluşmazdı. Yüce Allah'ın işleyiş ve emirlerini yerine getiren bu cisimler sandığımızdan çok çok daha önemlidir. Her zaman düşünmüşümdür; evrende atomların yaratılışı gibi çok çok önemli bir süreç bize Tarık suresinde yapılan kasem ile Yüce Allah tarafından bildiriliyordu; bu kadar önemli olan kara delikler de bir kasem ile bize bildirilmiş olabilir miydi?

Atomların yaratılışı ile ilgili kasem için;

Tarık yıldızı (Pulsar-Vuruşlu yıldız, Nötron yıldızı): İnsan neden yaratıldığına bir baksın

Tarık yıldızı (Pulsar-Vuruşlu yıldız, Nötron yıldızı): İnsan neden yaratıldığına bir baksın-Süpernova patlaması

Kara deliklere olan kasemi Naziat suresindeki bulmak tarifi mümkün olmayan bir mutluluk. Hamd Yüce Allah'adır kuşkusuz. Ancak O kendisini hakkı ile değerlendirebilir. O bize ayetlerini gösterecek biz de onları tanıyacağız.      

En doğrusunu Allah bilir.