Yüce Allah 86:11 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5940|86|11|وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ

Ves semai zatir rec'.

Dönüş sahibi semaya ant olsun,

 

11. ayet detaylı olarak incelendiğinde Yüce Allah’ın gökyüzüne (evrene) kasem ettiği anlaşılır. Yüce Allah bize evrene bakmamızı istemektedir. Evreni kanıt gösterirken evrenin bir özelliğini de zikreder ki bu insanlar için bir kanıt olsun.

Bu ayette evrenin çok önemli bir özelliği zikredilmiştir. Bu kelime (ٱلرَّجْعِ) r-rac'I kelimesidir.

(ٱلرَّجْعِ) r-rac'I kelimesinin anlamı; dönmek-geri dönmek (come back), tekrar gelen (come again), geri dönüş-geri iade edilen (return), yeniden olan-tekrarlanan-yenilenen (recur), yeniden başlatılan (recommence), geri çekilen (fall back), yeniden başlayan (begin again) anlamlarındadır.

Hans Wehr 4th ed., page 378 (of 1303) rca

Yüce Allah 11. ayette evrenin ‘geri dönüşlü’, ‘yeniden başlayan’, ‘tekrarlı olarak yeniden başlayan’, ‘yeniden gerileyip yeniden başlayan’ olduğunu net bir şekilde bize bildirmektedir.

Artık modern bilim evrenin tekillik (singularity) dediğimiz ölçülemeyecek kadar sıcak ve yüksek enerjiden oluştuğunu kanıtlamıştır. Biz buna  ‘Big Bang’ diyoruz. Fakat ‘Big Bang’ öncesi ne vardı?  ‘Big Bang’ ile oluşmuş olan evrenimizin sonu nasıl olacak? 

Bilim adamları sadece ‘Big-Bang’ teorisinin tek başına cevap veremediği 3 konu olduğunu fark ettiler.

  1. Tekillik problemi (Singularity Problem)
  2. Evrenin düz olma problemi (Flatness problem)
  3. Ufuk problemi (Horizon problem)

Bu konular ile ilgili detaylı bilgiler almak isteyenler Harvard Üniversitesi’nde Fizikçi Anna Iljas’ın yaptığı muhteşem dersi izleyebilirler. Yada Youtube'dan izleyebilirler.   

Bu problemlerin tümüne cevap verecek ve ‘Big Bang’ teorisine katkı sağlayacak bir teori geliştirildi. Bu teoriye ‘Big Bounce’ (Büyük Sekme) adı verildi.

Big Bounce’ (Büyük Sekme) teorisi nedir?

Bu teori evreni oluşturan 'Big Bang' öncesi başka bir evrenin olması gerektiğini öngörmektedir.  ‘Big Bang’ başlamadan önce (tekillikten önce) başka bir evren içine çökmüş ve bu tekilliği oluşturmuştur. Diğer bir deyiş ile ‘Big Bang’ öncesi (tekillik öncesi) var olan bir evren (bizden önceki bir evren) bir sebep ile içene çöküyor. Bu içe çökme tekillik haline kadar sürüyor. Tüm evren ölçülemeyecek kadar sıcaklıkta, ölçülemeyecek bir enerji tekilliği haline geliyor ve bu tekillikten ‘Big Bang’ ile bizim şu an yaşadığımız ve genişlemekte olan yeni bir evren oluşuyor. Bu yeni evrende milyarlarca yıldızlar, galaksiler, kara delikler, gezegenler ve yaşam oluşuyor.

Before the bang evrenin donuslu olmasi tekrarlayan ice cokmeveyaratilma dongusu

Şu anki evrenimiz yine bir sebep ile içine çökecek ve ilk yaratılışındaki gibi tekillik haline geri dönecektir. Bu çökmenin Higgs bozundaki dengesizlik nedeni ile gerçekleşme ihtimali çok yüksektir. Kıyametin Higgs bozonundaki dengesizlik nedeni ile kopacağını Yüce Allah bize bildirmiştir. Bu tekillikten tekrar yeni bir evrenin oluşması çok muhtemeldir. Tam da Yüce Allah’ın 11. ayette belirttiği gibi. Evrenimiz dönüşlüdür, tekrarlı bir şekilde çökmeler ve tekrar yaşanan ‘Big Bang’’ler ile geri dönüşler yapmaktadır. Bu sürecin ne kadar devam edeceğini sadece Allah bilir.

Before the bang evrenin donuslu olmasi tekrarlayan ice cokmeveyaratilma dongusu 1

Evrenin tekrarlayan içe çökme ile yok olarak tekilliğe dönüştüğü ve tekrar tekillikten yaratılması döngüsünü destekleyen başka bir ayette;

21:104 ayetinde Yüce Allah şu şekilde buyurmaktadır.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

2585|21|104|يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ

Yevme natvis semâe ke tayyis sicilli lil kutub, kemâ bede’nâ evvele halkın nuîduh, va’den aleynâ, innâ kunnâ fâılîn.

O gün düreriz göğü dürer gibi kağıtların bir tomarını; başladığımız gibi ilk yaratmaya iade ederiz/geri döndürürüz onu (yaratmayı); bir söz üzerimize; şüphesiz olmuşuzdur yapıcılar.

 

Bu ayetteki kelimeler detaylı olarak incelendiğinde;

(نَطْوِى) natvis kelimesi kökü (طوي) anlamı bükmek-kıvırmak (fold), katlamak (fold over), dürerek sarmak (roll up) anlamlarındadır.

Hans Wehr 4th ed., page 674 (of 1303) natvis

(سِّجِلّ) sicilli kelimesinin anlamı parşömen kâğıdı, (كتب) kutub kelimesi ise kitap anlamındadır.

(بَدَأْنَا) bede'na kelimesi kökü (بدا)  anlamı başlamak (to begin-start) anlamındadır.

Hans Wehr 4th ed., page 56 (of 1303) bda

(أَوَّلَ) evvel kelimesi anlamı en baştaki-en önceki (foremost), önceki (former), önceki (earlier) anlamlarımdadır.

Hans Wehr 4th ed., page 44 (of 1303) evvel

(خَلْقٍ) halaq kelimesi yaratmak anlamındadır.

(نُّعِيدُهُ) nuiduh kelimesi kökü (عود) anlamı iade etme-geri döndürme (to return) anlamlarındadır.

 Hans Wehr 4th ed., page 765 (of 1303) avd

 

Yüce Allah’ın evreni bir kitabın sayfasını dürer gibi düreceği ve içe çöküş ile ilk-evvelki yaratmaya başladığı tekillik haline (singularity) geri döndüreceği net olarak anlaşılmaktadır.

Yine başka bir ayette;

30:27 ayetinde Yüce Allah şu şekilde buyurmaktadır.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

3434|30|27|وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

Ve huvellezî yebdeul halka summe yuîduhu, ve huve ehvenu aleyh, ve lehul meselul a’lâ fîs semâvâti vel ard, ve huvel azîzul hakîm.

Ve O ki başlatır yaratmayı sonra iade eder/geri döndürür onu (yaratmayı) ve o (yaratma) daha kolaydır O'na; ve O'nadır en yüce örnek/misal göklerde ve yerde; ve O güç yetirendir, hikmet sahibidir.

 

86:11, 21:104 ve 30:27 ayetleri bize net olarak göstermektedir ki; Tekillik halindeki evren (ölçülemeyecek bir sıcaklık ve enerji ile yüklü) ‘Big Bang’ ile şişmiş ve gördüğümüz hayat dolu evren oluşmuştur. Yüce Allah büyük çökme ile onu tekrar ilk hali olan tekillik haline getirecektir. Bu tekillikten sonra tekrar yeni bir ‘Big Bang’ ile yeni bir evren oluşacaktır. Bu evrenin Yüce Allah’ın 86:11 ayetinde belirttiği bir özelliği olan 'tekrarlı geri-dönüşlü' olmasındandır.

Çok yakın zamanda yapılan fizik çalışmalarında Higgs bozonunun tam istikrarlı olmayan durumunun evrenin sonunun Big Bounce ile tekrarlayan içe çökme ve tekrar oluşma şeklinde olmasını desteklediği gösterilmiştir. Makaleyi okumak için lütfen tıklayınız. 

Çok enteresan. Kuran 1400 yıl önceden çok net bir şekilde bildirmiş.

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.