Yüce Allah aşağıdaki 81:1-14 ayetlerinde kıyamet günü ile ilgili detaylı bilgiler verir ve 15-16. ayetlerde bir kasem yapar ve bizim dikkatimizi bazı şeylere çeker. 

81:1 Güneş yuvarlandığı zaman,

81:2 Yıldızlar solduğu zaman,

81:3 Dağlar yürütüldüğü zaman,

81:4 En değerli mallar terkedildiği zaman,

81:5 Yabani hayvanlar toplandığı zaman,

81:6 Denizler kaynatıldığı zaman,

81:7 Nefisler/kişiler çiftleştirildiği zaman,*

81:8 Doğduktan hemen sonra öldürülen kız çocuğu sorulduğu zaman:*

81:9 Hangi suçtan ötürü öldürüldü diye.

81:10 Kayıtlar yayımlandığı zaman,

81:11 Gök yerinden oynatıldığı zaman,

81:12 Cehennem alevlendirildiği zaman,

81:13 Bahçe yaklaştırıldığı zaman,

81:14 Her kişi ne yapıp getirdiğini bilir.

 

81:15-16 ayetleri. 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5813|81|15|فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ

Fe la uksimu bil hunnes.

Hayır, yemin ederim geri kalıp gizlenenlere

5814|81|16|ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ

El cevaril kunnes.

Akıp gidenlere, dönüp saklananlara

 

Yüce Allah bu 2 ayette 3 kelime aracılığı ile çok önemli bir takım şeyleri bize kanıt göstermiştir. Bu şeyler üzerine kasem ederek önemini vurgulamıştır. Bu 2 ayet 1-14 ayetleri arasında kıyametin detaylı anlatımından hemen sonra gelmiş olması nedeni ile Yüce Allah’ın üzerine kasem ettiği bu şeyler kıyamet (evrenin sonu) ile direkt olarak ilgili olmalıdır.

Şimdi Allah’ın izni ile bu ayetteki kelimeleri inceleyelim.

(خُنَّسِ)hunnes’ kelimesinin anlamı gizlenen-saklanan (hide away), geride kalan-geride olan (to remain behind) anlamındadır.

hannas Dict. and Glos of Quran by Penrice, page 45 (of 166)

 

(خُنَّسِ)cevaril’ kelimesinin anlamı akmak-akıp gitmek (flow)-akın halinde gitmek (stream)-koşmak (run)-acele etmek (hurry), çabucak yapmak (rush) anlamlarındadır.

Hans Wehr 4th ed., page 144 (of 1303)

 

(كُنَّسِ) 'kunnes' kelimesi ise gizli barınağına geri çekilen-sığınağına geri çekilen-inine geri dönen-çekilen (retire lair), bir alanı süpürmek, bir alanı çevrelemek (sweep) anlamlarındadır.

kannas  Steingass, page 897 (of 1241)

 

Bu 3 kelime birlikte düşünüldüğünde bu 2 ayette evrenimizdeki her şeyin (bizler dâhil) oluşmasında ana rol oynayan Higgs bozonu ve Higgs alanına (Higgs Field) işaret olduğu görülür. Higgs alanı tüm evreni kapsamaktadır. Higgs alanı olmayan hiçbir yer yoktur. Higgs alanı evrendeki her şeyin kütle kazanmasına neden olmaktadır. Higgs bozonu ve buna bağlı Higgs alanı olmasaydı evreni oluşturan tüm atom altı parçacıklar ışık hızında hareket edecek, atomlar oluşamayacak; Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve yaşamın kendisi asla oluşamayacaktı. Fakat Higgs bozonu ve Higgs alanı sayesinde atom altı parçacıklar kütle (ağırlık) kazanmakta ve yavaşlamaktadırlar. Bu şekilde atomların oluşabilmesi ve dolayısı ile evrende olan tüm maddenin oluşması mümkün olabilmektedir. Bu nedenle Higgs bozonuTanrı Parçacığı’ olarak bilinmektedir.

Atom altı parçacıkların Higgs alanında nasıl kütle kazandıkları ve yavaşladıkları incelendiğinde ayette bahsedilen şeyin Higgs alanı ve Higgs bozonu ile ilgili olduğu çok net anlaşılır.

Higgs alanının parçacıklara nasıl kütle kazandırdığını kolay bir şekilde anlamak için bir benzetme yapalım. Diyelim ki bir odada politik bir toplantı düzenlenmiş olsun. Birçok katılımcı davet edilmiş. Katılımcılar Higgs alanını temsil etsin. İlk olarak bu odaya ünlü olmayan bir kişi giriyor. Katılımcılar odaya giren bu kişi ünlü ve tanınmış biri olmadığı için hiç ilgi göstermiyor ve bu kişi çok hızlı bir şekilde hareket ederek karşı tarafa geçiyor. İkinci olarak odaya ünlü bir politikacı giriyor. Katılımcılar bu ünlü politikacıyı tanıdıkları için hemen ilgi gösteriyorlar ve hemen-acelece etrafını sarıyorlar. Ünlü politikacı etrafı sarıldığı için hızlı hareket edemiyor. Yavaş ilerliyor. Ünlü politikacı ilerledikçe politikacıyı sarmış olan katılımcılar eski yerlerine dönüyorlar ve bu kez yeni katılımcılar hemen ünlü politikacının etrafını sarıyor. Ünlü politikacı hızlı hareket edemiyor ve kütle kazanıyor, ağırlaşıyor. Higgs alanı bu şekilde parçacıklara kütle kazandırıyor. Higgs bozonu ise şu şekilde oluşuyor. Odadaki katılımcıların bir grubuna bir söylenti yayılıyor. Bu söylentiyi duymak isteyen katılımcılar hemen-acelece toplanıyorlar-gruplaşıyorlar. Bu söylendi oda boyunca gruplar halinde kümeleşmeler oluşturarak yayılıyor. Söylentiyi aktaran grup hemen eski yerine dönüyor. İşte bu gruplaşmadan doğan kütle Higgs bozonu oluyor. İlk örnekteki ünlü olmayan kişi bir fotona benzetilebilir. Bir foton Higgs alanından geçerken Higgs alanı hiçbir etkileşim yapmadığı için hiç yavaşlamayacaktır, kütlesi olmayacaktır ve ışık hızında yol alacaktır. 2. örnekteki ünlü politikacı ise bir atom altı parçacık olan quark parçacığına benzetilebilir. Quark Higgs alanından geçerken Higgs alanının etkileşimde bulunması ile yavaşlayacak ve kütle kazanacaktır. Kütle kazanması ile atomları oluşturabilecektir.

Yukarıda anlatılan örneği video halinde izlemek için lütfen video üstüne tıklayınız.

Ayetteki kelimelerin anlamı düşünüldüğünde;  Higgs alanı tüm evrende her yerde olmasına rağmen gizlidirler, görünmezdirler ((خُنَّسِ) hunnes). Bu alana bir parçacık girdiğinde çok acele-çok hızlı bir zamanda, neredeyse anında parçacığın etrafına akın ederler ve toplanırlar ((خُنَّسِ) cevaril). Parçacık Higgs alanında hareket ettiğinde daha önce parçacığı akın ederek sarmış olanlar tekrar evrendeki gizli yuvalarına-gizli barınaklarına geri dönerler ((كُنَّسِ) kunnes).

Yüce Allah’ın 14-15. ayetlerde üzerine kasem ettiği Higgs bozonu (Tanrı Parçacığı) ve Higgs alanı ile kıyametin bir ilgisi olabilir mi?

Tekvir suresi (81. sure) 1-14. ayetler Kuran’daki kıyameti anlatan belki de en detaylı bölümdür. Bu bölümden hemen sonra Higgs alanı-Higgs bozonuna büyük bir kasem vardır.

Higgs bozonu 2. bir Bing-Bang ile evreninin aniden içine çökerek yok olmasına neden olabilir!

Stephan Hawking 2014 yılında bir makale yayınladı ve evrenin istikrarlı olmadığını, ani bir şekilde dengesizleşerek 2. bir Big-Bang gibi içine çökebileceğini belirtti. Daha sonra Joseph Lykken, Benjamin Allanach gibi fizikçiler bu görüşü desteklediler. Evreni istikrarsız yapan şey tüm evrende her yerde bulunan Higgs bozonuydu. Higgs bozonu 2012 yılında CERN’de ilk tespit edildikten sonra bu parçacığın orada olması gerektiğini matematiksel olarak ispatlayan Peter Higgs’e Nobel ödülünü 2013 yılında getirmiştir. ‘Large Hadron Collider’ da elde edilen son verilere göre (2017 yılı) Higgs bozonunun kütlesi 125 GeV (Giga elektron-volt) olarak tespit edilmiştir.  Fakat yapılan matematiksel hesaplamalarda istikrarlı bir evren için Higgs bozonunun kütlesinin 127 GeV olması beklenmektedir. CERN’de yapılan deneyle 125 GeV ölçülmesi evrenin istikrarsız olduğunu göstermektedir. Bu dengesizlikten kaynaklanan ufak bir bozulma evrenin aniden içine çökmesine neden olabilecektir. Higgs bozonundaki bozulma ile birlikte evrende Higgs bozonu etkisi azalır ve tüm maddelerde kütle azalması ve sonrası kütlesizlik durumu gerçekleşir. Daha sonra evrenin içine çökmesi ile evrenin sonu gelir.

Çok yakın zamanda yapılan fizik çalışmalarında Higgs bozonunun tam istikrarlı olmayan durumunun evrenin sonunun Big Bounce ile tekrarlayan içe çökme ve tekrar oluşma şeklinde olmasını desteklediği gösterilmiştir. Makaleyi okumak için lütfen tıklayınız. 

Çok enteresan. Kuran 1400 yıl önceden çok net bir şekilde bildirmiş. Dönüşlü evren makalesini lütfen okuyunuz.  

https://kuranmucizeler.com/evrenin-tekrarlanan-ice-cokme-ve-yaratilma-dongusu-big-bang-ve-big-bounce 

Yüce Allah Şerefli Kuran’da

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

6159|101|4|يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ

Yevme yekunun nasu kel feraşil mebsus.

O gün insanlar sağa sola uçuşan pervaneler (kanatlı böcekler) gibi olurlar.

6160|101|5|وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ

Ve tekunul cibalu kel ıhnil menfuş.

Dağlar etrafa saçılmış-tiftilmiş renkli yün gibi olur.

 

(فَرَاشِ) feraşil kelimesi kanatlı-uçan böceklerin ateşe uçması (moths) anlamındadır.

Lane's Lexicon, page 2425 (of 3039) feraşa

 

(عِهْنِ) ıhnil kelimesi renkli yün demektir.

Hans Wehr 4th ed., page 765 (of 1303) ihni

(نفش) nafaşa kelimesi yünü tiftmek (tease), şişmek-kabarmak-yükselmek (swell) anlamlarındadır.

Hans Wehr 4th ed., page 1156 (of 1303) nafasa

 

Bu 2 ayetteki kelimeler düşünüldüğünde kıyamette dağların renkli tiftilmiş yün gibi kabarıp dağılacağı görülmektedir. Ayrıca insanların ateş etrafında dönen kanatlı böcekler gibi uçuşacağı da anlaşılmaktadır. 

Yine Yüce Allah Şerefli Kuran’da

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5886|84|4|وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

Ve elkat ma fiha ve tehallet.

İçinde olanları dışa atıp boşalttığı,

(لْقَتْ) kelimesi dışarı atmak (throw away) anlamındadır.

(خلو) kelimesi boşaltmak (to be empty) anlamındadır.

Bu ayette kıyamette Dünya’nın içinde olanları dışarı atacağı ve boşaltacağı bildirilmektedir. Dünya’nın içindeki akışkan demirden oluşan çekirdeğin dışarı çıkacağı bu ayetten anlaşılabilir.

Tekvir suresi 1-14 ayetler ve ek olarak açıklanan bu ayetler birlikte düşünüldüğünde kıyametin Higgs bozonundaki dengesizliğe bağlı evrendeki kütle kaybı ve sonrası içe çöküş ile olacağı düşünülebilir.

Gerçekten de kütle kaybı ve buna bağlı şok dalgası ile Dünya'mızın çekirdeki dışarı çıkacak, dağlar tiftilmiş yün gibi olacak, insanlar uçan kanatlı böcekler gibi havada uçuşacaktır.

En doğrusunu Allah bilir.