Yüce Allah 22:1 ve 22:2 ayetlerinde şu şekilde buyurmuştur. 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

2594|22|1|يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ

Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekum, inne zelzeletes sâati şey’un azîm.

Ey insanlar! Takva/sakınma sahibi olun Rabbinize; doğrusu sarsıntısı saatin büyük bir şeydir.

2595|22|2|يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ

Yevme teravnehâ tezhelu kullu murdıatin ammâ erdaat ve tedau kullu zâti hamlin hamlehâ ve teren nâse sukârâ ve mâ hum bi sukârâ ve lâkinne azâballâhi şedîd.

Gördüğünüz gün onu, unutur her emziren emzirdiğini; ve bırakır her hamilelik sahibi yükünü; ve görürsün insanları sarhoşlar; oysa değildir onlar sarhoşlar; fakat Allah'ın azabı şiddetlidir.

 

(تَذْهَلُ) tezhelu kelimesi kökü (ذهل) uyuşmak (to be numbed), sersemleşmek (stunned), afallamak (stupefied), şaşkın-sersem (dazed), boş zihinli (absent-minded), aklı karışmış (perplexed), zihni bulanık-ambale (confused), unutmak (forget), göz ardı etmek (ignore), ihmal etmek-aldırmamak (neglect) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 362 (of 1303)

(تَضَعُ) tedeu kelimesi kökü (وضع) düşürmek (putting down), doğurmak (delivery), düşük yapmak (miscarriage) anlamındadır. Steingass, page 1218 (of 1241)

(حمل) kökü taşımak (bear, carry), hamilelik-gebelik (pregnancy) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 241 (of 1303)

(سكر) kökü sarhoş olmak (to be drunk), aklı örten-sarhoşluk veren madde kullanmak (inebriate) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 486 (of 1303)

İçinde yaşadığımız evrenin-evrenlerin düzeninin bozulması ile (karanlık enerjinin fantom enerjisine dönüşmesi ile evrenin yırtılması ve yerçekimi kuvveti ile içine çökmesi) evrenimiz ilk yaratılıştaki Big Bang haline tekrar getirilecektir. Kuran’da bu durumun ‘saat’ olarak belirtildiğini biliyoruz.

Daha detaylı inceleme için aşağıdaki makaleler okunabilir.

Evrenin tekrarlanan içe çökme ve yaratılma döngüsü: ‘Big Bang’ ve ‘Big Bounce’

Kıyametin evrene ağır gelmesi: Evreni ayakta tutan karanlık enerjinin kıyametle etkisiz hale geleceği, desteğini kaybetmiş olan evrenin içe çökmesi

Kıyamette evrenin dalgalanması: Kütle çekimsel dalgaları, ‘Gravitational waves’

Aşağıdaki makalemizdesaat’ geldiğinde Dünya’nın ağırlıklarını dışa çıkaracağını ve insanoğlunun bildiği hiçbir zelzeleye (sallantı, deprem) benzemeyen bir sarsılma ile Dünya’nın sarsılacağını incelemiştik. Artık Dünya yok olacaktır.

Yer sarsıntısıyla sarsıldığı zaman. Ve meydana çıkarır yer ağırlıklarını: Kütle çekimsel dalgaları (‘gravitational waves’)

 dunya yok oluyor ezmiren emzirdigini unutur

Yüce Allah 22:1 ayetinde işte Dünya’nın bu durumunu gören insanların başına gelecekleri vurgulamıştır.

  • Her emziren emzirdiğini unutur.
  • Her gebelik sahibi taşıdığını düşürür.
  • İnsanlar sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibidirler.

Ne büyük bir dehşet! Ne büyük bir kaygı! Ne büyük bir korku!

Durumun dehşetinden, korkusunda, kaygısında gebeler taşıdıklarını düşürür buyurmuştur Yüce Allah. 20 haftadan önceki gebelik kayıplarına tıbben düşük (‘abortus’) diyoruz. 20 haftalıktan daha büyük doğumlara ise doğum (‘labour’) diyoruz. 37 haftanın altında doğum olmuş ise erken doğum (‘preterm labour’) diyoruz. Yüce Allah ayette bir ayırım yapmamıştır. Gebe olanlar taşıdıklarını düşürür buyurmuştur. Demek ki erken haftalarda olanlar (20 haftalık öncesi) düşük yapacak, 20 hafta üstünde olanlar ise doğuracak. Yani kısacası düşük ve doğum yapacaklar.

Acaba aşırı kaygı, stres ve korkunun gebelerde düşüğe neden olması ve doğumu başlatması mümkün mü?

Kuran 1400 yıl önceden bunun cevabının evet olduğunu bildiriyor. Modern bilimin gelişmesi ile aşırı kaygı, stres ve korkunun gebelerde düşüğe neden olduğu ve doğumu başlattığı net olarak bilinmektedir.

Bu sorunun cevabını 2017 yılında Nature'da yayınlanan bir meta-analiz veriyor. Meta-analiz birçok çalışmanın sonuçlarını inceleyip tek bir sonuç veren çalışmalardır. Çok güvenilir ve kanıta dayalı bir bilgi sunar.

Çalışmanın künyesi: The association between psychological stress and miscarriage: A systematic review and meta-analysis ‘Fan Qu, Yan Wu, Yu-Hang Zhu, John Barry, Tao Ding, Gianluca Baio, Ruth Muscat, Brenda K. Todd, Fang-Fang Wang & Paul J Hardiman’ (Nature/Scientific REPORTS | 7: 1731 | DOI:10.1038/s41598-017-01792-3)

Çalışmada psikolojik stres kaygı-endişe ('anxiety') olarak tanımlanmıştır. 

Bu çalışma açıkça göstermektedir ki stres-kaygı-endişe ile düşük arasında açık bir ilişki vardır. Gebelik sırasında stres yaşamak düşük oranını %42 artırmaktadır (OR 1.42, 95% CI 1.19–1.70).

Kaygı-korku hangi mekanizma ile düşüğe neden olur ve doğumu başlatır?

Kaygı-korku-stres esnasında beyindeki hipofizden büyük oranda CRH (kortikotropin releasing hormon ya da kortikotropin salgılattırıcı hormon) salgılanır. Bu hormon böbrek üstü bezinden kortizol gibi hormonların salınımını sağlar ve ‘savaş yada kaç’ ‘Fight-or-flight’ reaksiyonunun gerçekleşmesi için gerekli alt yapıyı oluşturur.

Çok ilginçti ki kadın rahim dokusunda da (miyometriumrahim kası’, endometriumrahim içi zarı’) CRH salgılanması olur.  Rahimden salgılanan CRH ‘mast’ hücrelerinin aşırı artmasına neden olur ve ‘mast’ hücreleri salgıladıkları sitokinler ile düşüğe neden olur ya da doğumun başlamasına neden olur. 'High levels of intrauterine corticotropin-releasing hormone, urocortin, tryptase, and interleukin-8 in spontaneous abortions', Endocrinology. 2003 Jun;144(6):2285-90. doi: 10.1210/en.2003-0063.

Yakın zamanda yapılan çalışmalarda tekrarlayan düşük yapan kadınların rahimlerindeki ‘mast’ hücre sayısının düşük yapmayan kadınlara göre çok daha fazla olduğu gösterilmiştir. 'Mast cell–induced immunopathology in recurrent pregnancy losses',  'American Journal of Reproductive Immunology', Volume82, Issue1 July 2019

 

Anlaşılmaktadır ki; Dünya yok olurken yaşanan sallantı, korku, endişe, kaygı gebelerin taşıdıkları bebeklerini düşürmelerine neden olacaktır. 1400 yıl önceden Kuran’ın kaygı-stres-endişe ile düşük yapma arasındaki bağlantıyı işaret etmesi büyük bir mucizedir.

Bir diğer mucize ise insanların sarhoş olmadıkları halde sarhoşmuş gibi davranmalarıdır.

Bu durum da Kuran’da 1400 yıl önceden bildirilmesine karşın ancak modern bilim ile ortaya koyulabilmiştir.

Aşırı kaygı durumunda beynin ‘profrontal korteks’ bölümü olumsuz olarak etkilenir. Beynin bu bölgesi planlama, anlama, fayda-zarar hesaplaması, tepkilerin ayarlanması, problem çözme ve karar verme mekanizmalarının gerçekleştiği yerdir. Aşırı kaygı bu bölümü olumsuz etkilediğinden yukarıda sayılan mekanizmalar bozulur.  Çalışmanın künyesi: "Anxiety Evokes Hypofrontality and Disrupts Rule-Relevant Encoding by Dorsomedial Prefrontal Cortex Neurons," The Journal of Neuroscience. Mart 2016

Aşağıdaki resimde kırmızı olarak gösterilen bölüm ‘profrontal korteks’ olarak tanımlanır. 

prefrontal korteks sarhos olmadiklari halde sarhos gibidirler o saat alkol

Alkole bağlı sarhoşluk durumunda da (akut alkol alımında) beynin ‘profrontal korteks’ bölümünün gerçekleştirmiş olduğu fonksiyonların bozulduğu gösterilmiştir. ‘Alcohol and The Prefrontal Cortex’ Kenneth Abernathy, L. Judson Chandler, and John J. Woodward. Int Rev Neurobiol. 2010; 91: 289–320.

Alkole bağlı sarhoşluk durumundaki insan davranışı aşırı kaygı halindeki insan davranışı ile benzerdir. Özellikle Dünya’nın yok olması sırasında yaşanacak olayları gören ve yaşayan insanlar sarhoş olmadıkları halde sarhoşların gösterdiği davaranışları gösterecektir. Oradan oraya anlamsızca, sersemce koşuşacaklar, karar veremeyecekler, düşünemeyecekler ve beyinleri şok halinde olacaktır. 

Yüce Allah’ın bu ayette çok ince şekilde akut alkol alımına bağlı sarhoşluk ile akut aşırı kaygı durumunda insanların benzer davranış göstermelerini işaret etmesi büyük bir mucizedir.

İnsan ırkı haricinde diğer memeli dişiler de ‘saati’ gördüklerinde emzirdikleri yavrularını şaşkınlık içinde ihmal eder mi? Düşük yaparlar mı? Doğururlar mı?

Bu sorunun tam olarak cevabını veren bir çalışma henüz yok. Ancak korku durumunda memeli hayvanların yavrularını terk edip kaçtıklarını zaten biliyoruz. Ancak stres ve korkunun memeli hayvanlarda düşük yapma riskini artırıp artırmadığı veya doğumu başlatıp başlatmadığı konusunda henüz bir veri yok. Ancak Kuran’ın ayette işareti hamile kalan, emziren dişiler olduğu için memeli hayvanların da tıpkı insanlar gibi korku ve stres altında düşük yapma yada doğumun başlaması sürecine girebilecekleri ön görülebilir. Bu konuda çalışma yapılmalıdır. 

Ayette sarhoşluk konusunda özellikle insan kelimesi bizzat geçirilerek insana vurgu yapılmıştır. Bu da diğer memeli dişileri kapsamaması içindir. İnsanlar dışında sarhoş olan dişi memeliler yok nede olsa. Yüce Allah'ın Kuran'ı işte böyledir. Hiç bir çelişki içermez. Yeter ki temiz bir kalple okunsun.  

En doğrusunu Allah bilir.