52:9 ayetinde Yüce Allah şu şekilde buyurmaktadır.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4742|52|9|يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا

Yevme temûru s-semâu mevren.

O gün dalgalanır/çalkalanır gök; bir dalga/bir çalkantı. 

 

(تَمُورُ) temuru ve (مَوْرًا) mevran kelimeleri kökü (مور) bir yandan öbür yana sallanmak (move from side to side, sway-swinging motion), dalgalanmak (wave), çalkalanmak (oscillate), uzun bir palmiye ağacının sallanması (like as the tall palm-tree moves), tozun rüzgârla öteye beriye hareket etmesi, deniz için söylendiğinde denizin çalkalanması anlamlarındadır.  Steingass, page 1082 (of 1241), Hans Wehr 4th ed., page 1092 (of 1303), Lane's Lexicon, page 2801 (of 3039).

(ٱلسَّمَآءَs-semae kelimesi kökü (سموgök-sema (heaven) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 504 (of 1303)

Tekil olarak gök anlamına gelen s-sema (ٱلسَّمَآءَ) (سمو) kelimesi yeryüzünün üstünden başlayıp tüm evreni kapsar. Evrenin kendisi de bir göktür-semadır. Kuran’a göre evren içinde de birçok gök vardır. Galaksiler birer göktür. Galaksilerin bir bölgesi (nebula) gök olabilir. Güneş sistemimiz bir göktür. Başka yıldızların sistemleri birer göktür. Dünya’nın atmosferi bir göktür. Dünya’mız dışındaki gezegenlerin atmosferleri de bir göktür.

Kuran'da gök, gökler, 7 gökler kelimelerinin geçişini detaylı incelemek için lütfen tıklayınız. 

Açıkça görülür ki tekil gök (ٱلسَّمَآءِs-sema kelimesinin Kuran’da geçtiği pasaj ve anlam çok önemlidir. 52:9 ayetinde tekil gök (ٱلسَّمَآءِ) s-sema kelimesi tüm evren için kullanılmıştır. Çünkü kıyametten bir sahne anlatılmaktadır. 

Yüce Allah ayette kıyamet zamanında tüm evrenin çok şiddetli dalgalanacağını, çalkalanacağını buyurmaktadır.

Bu nasıl olabilir? 1400 yıl önce evrenin ne olduğu bile bilinmezken, modern bilim dahi evrenin boş olmadığını yeni keşfetmişken Kuran evrenin boş olmadığını ve kıyamette dalgalanıp-çalkalanacağını bildirmektedir.

Kuran’da geçen evrenin dalgalanması ve çalkalanması modern bilimin keşfi ile açıklığa kavuşmuştur. Yüce Allah ayetteki 4. kelime olan ‘mevran’ (مَوْرًا) kelimesi ile bu dalgalanmanın-çalkalanmanın çok şiddetli olacağını bildirmektedir (Arapça gramer gereği). ‘Mevran’ (مَوْرًا) kelimesi tekil olarak gelmiş olsa da bu kelimenin amacı vurgulamak olduğu için tekildir. Kıyamette çok şiddetli tek bir dalga mı yoksa birçok dalga mı olacağını kestirmek zor. 

Boş gibi gördüğümüz bu evrende denizdeki dalgalar gibi dalgalar mevcut mu? Tüm evreni sallayacak, tüm evreni çalkalayacak dalga nasıl oluşabilir?

Bunun ilk cevabını Albert Einstein 1916 yılında vermiştir. Kütle çekimsel dalga (‘gravitational waves’) olarak ön gördüğü bu dalgaların varlığını matematiksel olarak gösterse de deneysel olarak kendi yaşam döneminde ispatlanamayacağını söylemiştir. Çünkü bu dalgaları tespit etmek için çok modern cihazlar gerekmektedir. Albert Einstein bunu biliyordu. 

Uzay zamanı dokusu bir denize benzetilebilir. Bir dalga nasıl denizde yol alıyor ise uzay zamanının ani bükülmesine neden olan durumlar da uzay zamanda yerçekimi dalgaları oluşturur. Bu dalgalar ışık hızında hareket ederler ve önüne gelen her şeyi (yıldızlar dâhil) tüm uzayla birlikte sallarlar, hareket ettirirler. Kütle çekimsel dalgaların (‘gravitational waves’) bir özelliği de tüm evreni baştan sona sallamalarıdır.

Bu dalgaların sebebi nedir?

Kütlesi olan ve hareket eden her şey uzayda aslında yerçekimi dalgası oluşturur. Ama bu dalgaların miktarı çok çok küçüktür.  Fakat çok hızlı hareket eden dev kütleli yıldızlar büyük kütle çekimsel dalgaları (‘gravitational waves’) oluştururlar.  Buna en iyi örnek 2 karadelik veya 2 nötron yıldızı veya 1 nötrol yıldızı ile 1 kara delik çift sisteminin oluşturduğu dalgalardır. Bu dev kütleye ve yoğunluğa sahip yıldızlar birbirleri etrafında o kadar hızlı hareket ederler ki uzay zamanda dalga oluştururlar. Bu dalgalar tüm evreni ışık hızında dolaşırlar.

2016 yılında LIGO ‘The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory’  ve ‘Virgo interferometer’ laboratuvarları çok büyük bir keşif yaptılar. İnsanlık tarihinde ilk kez bir kütle çekimsel dalgasını (‘gravitational waves’) tespit ettiler ve kaydetmeyi başardılar.

Uzay zamanın bükülmesi ile oluşun bu dalgalar tüm evreni ışık hızında dolaşırlar.

yer cekimi dalgalari ligo deneyi evrenin dalgalanmasi calkalanmasi gif

Aşağıdaki resimde su yüzeyinde oluşan dalgalar gösterilmiştir. Kütle çekimsel dalgaları da (‘gravitational waves’) aynı su dalgası gibi uzay zamanı dalgalandırarak yol alırlar. Su dalgası önünde gelen cisimleri dalgalandırdığı gibi kütle çekimsel dalgaları da (‘gravitational waves’) tüm uzayı içindeki tüm cisimlerle birlikte dalgalandırır.

yer cekimi dalgalari ligo deneyi evrenin dalgalanmasi calkalanmasi

 

Ayette bu dalgalara işaret vardır. Ayetten anladığımıza göre bu dalgalar tüm evrende sallantıya ve çalkantıya neden olacaktır. Anşılan o ki kıyamette tüm evren yok olurken inanılmaz büyüklükte kütle çekimsel dalgaları tüm evreni sallayacak ve çalkalanacaktır. Uzay zamanı dalgalanmış bir deniz gibi sallayacaklardır.

Konunun ders olarak anlatımı;

 

En doğrusu Allah bilir.