Demir atomu ve Kuran

Demir atom numarası 26 olan bir metaldir. Güneş’imizin binlerce katı büyüklüğünde, Güneş’in oluşumundan milyonlarca yıl önceki büyük yıldızların çekirdeğinde oluşur. Bu dev yıldızların patlaması ile tüm uzaya yayılan demir milyonlarca yıl sonra Güneş’imiz ve gezegenlerin oluşumunda rol oynar ve kanımızdaki hemoglobin molekülünün en önemli parçasını oluşturur.

Periyodik cetvelde demirin (Fe) atom numarası aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Demirin simgesi Fe’dir ve atom numarası 26’dır.

 

 

Şimdi yaşam ve tüm canlılar için bu kadar önemli bir metalin Kuran’da zikredilmesini inceleyelim.

Demir’in Arapçası Hadid’tir. Mucize de bu noktada başlar. Hadid kelimesinde 4 harf vardır ve bu harflerin Ebced değerleri toplamı 26’dır. Aşağıda tabloda detaylı gösterilmiştir.

 

Hadid (Demir, Fe)

حديد

 

Hadid kelimesindeki harfler

Harfin Ebced değeri

ح

8

د

4

ي

10

د

4

 

Toplam: 26

Harflerin Ebced değerleri için aşağıdaki resme bakınız…

 

Demir Kuran’da Hadid suresinin (57. sure) 26. ayetinde (besmele dâhil, besmele 0. ayet olarak alınır) geçmektedir ki bu da demirin atom numarasıdır.

Yüce Allah 57:25 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5098|57|25|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

Lekad erselnâ rusulenâ bil beyyinâti ve enzelnâ meahumul kitâbe vel mîzâne li yekûmen nâsu bil kıstı, ve enzelne l-hadîde fîhi be’sun şedîdun ve menâfiu lin nâsi ve li ya’lemallâhu men yensuruhu ve rusulehu bil gaybi, innellâhe kavîyyun azîz.

Ant olsun gönderdik elçilerimizi açık kanıtlarla/delillerle ve indirdik onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü/dengeyi; ayağa kaldırıp dikmesi için insanların eşitliği; ve indirdik demiri; sert/sağlam bir güç/kuvvet onda; ve menfaatler/yararlar insanlar için; ve bilmesi/bilindik kılması için Allah’ın kim yardım eder ona ve elçilerine, gaybda/bilinmezde; doğrusu Allah güçlü/kuvvetlidir; güç yetirendir.

 

Ayette hadid kelimesi belirlilik eki ile yani “l-hadid” (الحديد) olarak zikredilmiştir. El takısı İngilizce’deki “the” takısı ile aynı işlevi görür.

“el-hadid” (الحديد)’i incelediğimizde

 

“el hadid” (الحديد) kelimesindeki harfler

Harfin Ebced değeri

ا

1

ل

30

ح

8

د

4

ي

10

د

4

 

Toplam: 57

Harflerin Ebced değerleri için aşağıdaki resme bakınız… 

“el Hadid” (الحديد) kelimesi 57. surede, 26. ayette ve Ebced değeri 57 olarak geçmektedir.

Demir atomunu birçok izotopu olmakla birlikte istikrarlı olan izotopları 4 tanedir. Aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

 

 

Demirin Dünya’da en sık bulunan formu demir 56 izotopudur. Demir 57 izotopu 2.12% olarak bulunmaktadır. Demir 57 izotopunun işaret edilmesinin mucizevi bir yönü vardır. “El Hadid” (الحديد) kelimesi ayetin 13. kelimesidir. 13. kelime ve 26. ayet bize ½ oranını verir ki bu demir 57 izotopunun çekirdek spin oranıdır. Spin oranı (−​12) olan tek izotoptur. Demir 57 izotopu (−​12) çekirdek spin oranı ile periyodik tablodaki “Nuclear Magnetic Resonance” (NMR)’a en az hassas atomlardan birisidir (Bakınız Kaynaklar). Demir izotoplarının çekirdek spin oraları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

El-Hadid kelimesi 26. ayetin (besmele 0. ayet) 13. kelimesidir.

 

Demirin izotoplarından bazıları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Ayette demirin insanlar için faydalı olduğu belirtilmektedir. Gerçekten de insan kanını oluşturan hemoglobin molekülünün en önemli unsuru demirdir. Hemoglobin kanda oksijenin taşınması için gereklidir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) raporuna göre demir eksikliği dünyadaki en sık beslenme bozukluğudur. 5 yaş altı çocukların %47,4’ünde, okul çağı çocuklarının %25,4’ünde, gebe olmayan kadınların %30,2’sinde, gebe kadınların %41,8’inde, erkeklerin %12,7’sinde, yaşlıların %23,9’ünde demir eksikliği vardır. Demir vücudumuz için vazgeçilmez bir metaldir. 

Daha da önemlisi demir katastrofu ‘Iron catastrophe’ süreci olarak bilinen bir süreçte süpernova patlamalarından Dünya'ya indirilen demir eriyerek Dünya çekirdeğine indirilmiştir. Dünya çekirdeğine indirilen erimiş demir Dünya'nın manyetik alanını oluşturarak Dünya'yı Güneş'in ve yıldızlararası uzayın zararlı kozmik parçacıklarından korumaktadır. 

https://kuranmucizeler.com/supernova-patlamalarindan-olusan-demirin-dunya-ya-indirilmesi-ve-demir-katastrofu-iron-catastrophe

 

Ayette demir 57 izotopuna dikkat çekmektedir. Demirin 57. izotopunun insanlar için en yararlı istikrarlı izotoplardan birisi olduğu bilinmektedir. Daha düşük dozlarda daha etkili olmaktadır. Demir eksikliği için verilen demir ilaçlarında demirin 57. izotopu tercih edilmektedir.

 

Allah kelimesinin 26 kez geçmesi:

  1. surede Allah kelimesinin geçiş sayısı da çok ilginçtir. 57. surenin başından demir kelimesinin geçtiği ayette dâhil toplam 26 kez Allah geçmektedir. Hem de tam olarak 19 ayette. 

Demir kelimesinin surenin 26. ayette olması (besmele dâhil) ve bu ayette dâhil olmak üzere bu ayete kadar toplam 26 adet Allah kelimesin geçmesi 26 sayısı ön plana çıkarmaktadır ki bu da demirin atom numarasıdır. Demirin atom numarasının Muhammet peygamber tarafından biliniyor olması imkânsızdır. Demir kelimesini atom numarası olan 26 ile işaret etme Kuran’ın yaratıcı olan Yüce Allah tarafından bizzat tasarlandığını göstermektedir. Benzer bir mucize Nahl suresinde (16. sure) geçen dişi bal arısı ile ilgilidir. Bal arısı ve Kuran mucizesi için tıklayınız...

 

Allah kelimesinin geçtiği yerler aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

 

Not: Kelime sayımlarında 19 sistemine göre kurallar vardır. Bu sistem tüm kelime sayımlarında geçerlidir.  Sayıma numarasız besmeleler dâhil edilmemektedir. Bu nedenle Allah kelimesi sayılırken de besmele dâhil edilmemiştir.

Demirin simgesi olan 'fe' sesini çıkaran 'ف' harfinin büyük mucizesi için;

Demir atomunun simgesi olan ‘Fe’ ‘ف’ harfinin büyük mucizesi; 56 kez geçer ki demir atomunun atom ağırlığı 56’dır.

Harflerin Ebced değerleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Konunun ders olarak anlatımı;

Kaynaklar:

57Fe is the best-suited isotope for Mössbauer spectroscopy and the γ radiation is produced by decaying 57Co nuclei (half-life of 271.8 days) (Que, 2000).

En doğrusunu Allah bilir.