Yüce Allah adı yıldız (‘necm’, ‘star’) olan 53. surede tüm insanların dikkatini Sirius yıldızına çekmiştir. Gökyüzünün en parlak yıldızı olması ve çok dikkat çekmesi nedeni ile Sirius yıldızı tüm insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Bu yıldızın isminin evrenin yaratıcısı olan Yüce Allah’ımız tarafından Kuran’da zikredilmesi ve bazı özelliklerinin Kuran’da işaret edilmesi çok çok büyük bir delil ve mucizedir.

Daha önceki incelemelerimizde Sirius yıldızının çift yıldız sistemli (Sirius A ve Sirius B) olduğunu Kuran’dan öğrenmiştik. Ayrıca bu iki yıldızın bir tanesinin (Sirius B) içine çöken bir yıldız (beyaz cüce) olduğuna da işaret vardı Kuran’da. Bu iki yıldızın (Sirius A ve Sirius B) birbiri etrafında dönüşünün 50 yıl olduğunu da Kuran bize işaret etmişti.

Daha detaylı inceleme için lütfen aşağıdaki linkleri ziyaret ediniz.

Gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius (Şi’ra) yıldızı ve Kuran Mucizesi
Sirius B yıldızının içine çökerek beyaz cüce (‘white dwarf’) olması Kuran’da işaret edilmiştir.

Şimdi Allah’ın izni ile bir başka muhteşem delil daha sunacağız. Kuran’ın evrenin, yıldızların, Dünya’nın ve tabii ki Sirius yıldızının Rabbinden geldiğine kesin bir kanıt sunacağız. 

 

Bu kanıt şudur;

Yüce Allah Kuran’da Sirius yıldızının Dünya’mıza olan uzaklığını tam ve kesin olarak (ondalık ve yüzdelik hassasiyetinde) ışık yılı birimi ile işaret etmiştir.

Modern bilimin hesapları ile Sirius yıldızı Dünya’mıza 8.6 ışık yılı uzaklıktadır. Tam olarak söylemek gerekirse 8.60 ± 0.04 ışık yılı uzaklıktadır.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sirius

 

sirius yildizi sira yildizi en parlak yildiz 8.6 isik yili uzanlik kuran

 

Sirius yıldızının adının bizzat geçtiği 53. surede bu uzaklığa nasıl 2 kez atıf yapıldığını birlikte inceleyelim; 2 kez diyoruz çünkü Sirius yıldızı ile Dünya'mız arasındaki mesafe Kuran'da 1. atıfta ondalık hassasiyetinde, 2. atıfta yüzdelik hassasiyetinde verilmiştir. 

53. sure aşağıda verilmiştir. Bu surenin 49. ayetinde Sirius yıldızının adı Yüce Allah’ımız tarafından bizzat zikredilmiştir. Sirius yıldızı farklı toplumlarda farklı isimle anılmıştır. Bunlar; “Şi’ra” (Araplar’da), Sothis” (Eski Mısırca adının Grekçe’ye uyarlanmış hali), “Sigi” (Dogonlar’da), “Sigo” (Bambara’larda), “Seirios” (Yunanlar’da), “Sirius” (Romalılar’da), “Kak-si-sa” veya “Kak-si-di” (Asur-Babil’de), “Kak-si-si” (Hititler’de), “Tistirya“, “Tishtrya” veya “Tiştria” (Zerdüştçülüğü benimsemiş kavimlerde), “Sima Kayne” (Bozolar’da), “Sirona” (Galyalılar’da), “Hu-Şi” (Çinliler’de) olarak sayılabilir.

AraplardaŞi’ra” olarak geçer.

Antik Mısır döneminde Sirius yıldızını tanrı olarak kabul etmişlerdir. (Sopdet). Aşağıdaki resimde M.Ö. 1300 yılından kalma bir mezar resmi görülmektedir. Bu eski Mısır tanrısının başında yıldız işareti vardır. 

antik misir sirius yildiz sira yildizi

 

Yüce Allah son noktayı koymaktadır.

Yüce Allah 53:49 ayetinde şu şekilde buyurmuştur. 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4831|53|49|وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ

Ve ennehu huve rabbu ş-şı'ra.

Ve şüphesiz O, O'dur Rabbi Şi'ra'nın (Sirius Yıldızının)

 

Çok net şekilde görülmektedir ki 49. ayette Sirius yıldızının adı zikredilmiştir.

Üzerinde yaşadığımız Dünya gezegeni Kuran’da (ٱلْأَرْضِ) I-ard kelimesi ile ifade edilir. Bu kelime yeryüzü anlamındadır.

Şimdi 50. surede yeryüzü ((ٱلْأَرْضِ) I-ard) (Dünya gezegeni) kelimesinin geçip geçmediğini, geçiyor ise 49. ayette geçen Sirius yıldızına en yakın yeryüzü ((ٱلْأَرْضِ) I-ard) (Dünya gezegeni) kelimesinin nerede geçtiğini inceleyelim.

Aşağıdaki surede açıkça görebileceğiniz gibi 49. ayetteki Sirius yıldızına en yakın geçen yeryüzü ((ٱلْأَرْضِ) I-ard) (Dünya gezegeni) kelimesi 32. ayettedir. 50. surede 2 adet yeryüzü kelimesi geçer. Bir diğer geçiş 31. ayettedir. Ama 49. ayetteki Sirius yıldızına en yakın geçiş 32. ayetteki geçiştir.   

Şimdi sıkı durun;

1. atıf (Ondalık hassasiyetinde);

32. ayetteki yeryüzü ((ٱلْأَرْضِ) I-ard) (Dünya gezegeni) kelimesinden (yeryüzü kelimesi dâhil) 49. ayetteki Sirius yıldızına kadar toplam 86 kelime geçmektedir.

Yani diğer bir deyiş ile Sirius yıldızı ile ona en yakın yeryüzü (Dünya) kelimesi arasında toplam 86 kelime vardır.

 

86 kelime geçişini nasıl yorumlamalıyız?

Modern bilim Sirius yıldızını ile Dünya’mız arasındaki mesafeyi 8.6 ışık yılı olarak hesaplamıştır.

Yüce Allah 8.6 sayısını nasıl işaret edecekti? Bize nasıl bildirebilirdi?

8.6 sayısı 8 yâda 9 gibi tam sayı ('integer') olmayıp ondalık ('decimal') bir sayıdır. Yüce Allah kelime ve harf sayıları ile bize işaretler vermektedir. Kelime veya harf sayıları ondalık sayı olamayacağına göre yani 8.6 kelime veya 8.6 harf olamayacağına göre (tam sayı olmak zorunda) 8.6 ondalık sayısını 86 olarak işaret etmek en iyi yöntemdir.

Yüce Allah 8.6 ışık yılını bize 86 kelime geçişi ile bildirmiştir.

 

2. atıf (Yüzdelik hassasiyetinde);

Şimdi Yüce Allah’ın aynı işaret yöntemini nasıl kullandığını bir kez daha göreceğiz inşallah. Hem de muhteşem şekilde.

Yüce Allah bir sonraki işaretinde Sirius yıldızı ile Dünya’mız arasındaki mesafeyi bir basamak daha hassas şekilde (yüzdelik) işaret etmektedir.

Surenin 1. ayetinde içine çöken yıldıza işaret etmiştir Yüce Allah.

Yüce Allah 53:1 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4783|53|1|وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ

Ve n-necmi iza heva.

Düştüğü-çöktüğü zaman yıldıza andolsun

 

Bu yıldızın Sirius B yıldızı olduğunu yani Sirius yıldızını işaret ettiğini biliyoruz.

 

Şimdi sıkı durun;

Yukarıda yaptığımız işlemi aynen tekrarlayalım. Ama bu sefer 1. ayetteki yıldız kelimesine.

32. ayetteki yeryüzü ((ٱلْأَرْضِ) I-ard) (Dünya gezegeni) kelimesinden (yeryüzü kelimesi dâhil) 1. ayetteki yıldız (Sirius yıldızını işaret eder) kelimesine kadar toplam 864 harf geçmektedir.

Bu da bize yukarıda anlatılan yöntem gibi 8.64 ışık yılını işaret eder. 8.64 sayısını harf sayısı ile işaret etmenin en iyi yolu 864 harf geçirmektir.

Bu iki kıymetli veri birlikte değerlendirildiğinde;

Kuran’a göre Sirius yıldızının Dünya’ya uzaklığı tam olarak 8.64 ışık yılıdır.

sirius yildizi sira yildizi dunyaya uzakligi necm suresi 1

 

Modern bilim ne diyor?

Modern bilime göre Sirius yıldızının Dünya’ya uzaklığı tam olarak 8.60 ± 0.04 ışık yılıdır. 0.04 standart sapmadır. Yani bu uzaklık 8.56 ışık yılı yâda 8.64 ışık yılı olabilir. Kesin olarak bilemiyoruz ama bu aralıkta olabilir demektir. Modern bilim bunu tam olarak bilememektedir. 8.60 ± 0.04 ışık yılı olarak bildirir.

Kuran ise bize bu uzaklığın 8.64 ışık yılı olduğunu net bir şekilde bildirir.

Aşağıda 53. sure verilmiştir. Kendiniz test edebilirsiniz. 

49. ayetteki (ٱلشِّعْرَىٰ) (Sirius yıldızı, Şi'ra yıldızı) kelimesine en yakın olan  (ٱلْأَرْضِ)(I-ard)(Dünya-Yeryüzü) kelimesi 32. ayettedir. 

32. ayetteki yeryüzü ((ٱلْأَرْضِ) I-ard) (Dünya gezegeni) kelimesinden (yeryüzü kelimesi dâhil) 49. ayetteki  (ٱلشِّعْرَىٰ) (ş-şira) (Sirius yıldızı, Şi'ra yıldızı) kelimesine kadar toplam 86 kelime geçmektedir.

32. ayetteki yeryüzü ((ٱلْأَرْضِ) I-ard) (Dünya gezegeni) kelimesinden (yeryüzü kelimesi dâhil) 1. ayetteki (ٱلنَّجْمِ) (yıldız) (n-necm) (Sirius B yıldızını işaret eder) kelimesine kadar toplam 864 harf geçmektedir.

 

Sayım yapacaklar için;

Kolaylık olsun diye bu 2 parçayı ayırdım. Linklere tıklayarak görebilirsiniz.

Necm suresi (53. sure) 32. ayetteki Dünya (Yeryüzü) (ٱلْأَرْضِ) kelimesinden, 1. ayetteki yıldız kelimesine kadar ayetler.

Necm suresi (53. sure) 32. ayetteki Dünya (Yeryüzü) (ٱلْأَرْضِ) kelimesinden, 49. ayetteki Sirius yıldızı (Şira) kelimesine kadar ayetler.

 

Kendiniz seçim yapacaksanız;

1. 32. ayetteki (ٱلْأَرْضِ) yeryüzü kelimesi dâhil olacak şekilde seçime başlayın ve Sirius yıldızı ٱلشِّعْرَىٰ kelimesine (49. ayet) kadar seçin. Sonra metni kopyalayın.

Not: Arapça sağdan sola doğru yazıldığı için seçime (ٱلْأَرْضِ) yeryüzü kelimesinin sağından başlayın ve aşağı doğru indirin.   


Sonra aşağıda linki verilen sayma programına gidin;

Kuran Analiz, Kuran Harf Sayma, Kuran Kelime Sayma, Kuran Ebced Sayımı, Kuran Hurufu Mukatta Harfleri Sayım

Kuran metni kısmına kopyalamış olduğunuz metni yapıştırın ve 'Genel Analiz' butonuna tıklayınız. Size kelime ve harf sayısını verecektir.


2. 32. ayetteki (ٱلْأَرْضِ) yeryüzü kelimesi dâhil olacak şekilde seçime başlayın ve yukarıya doğru yıldız ٱلنَّجْمِ kelimesine (1. ayet) kadar seçip kopyalayın ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın Aynı şeyleri yapın.

Not: Arapça sağdan sola doğru yazıldığı için seçime (ٱلْأَرْضِ) yeryüzü kelimesinin solundan başlayın ve yukarı doğru çıkarın.   

 

 

53. Sure (Yıldız suresi, Necm)

 

4783|53|1|وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
4784|53|2|مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
4785|53|3|وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ
4786|53|4|إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ
4787|53|5|عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ
4788|53|6|ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ
4789|53|7|وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ
4790|53|8|ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ
4791|53|9|فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
4792|53|10|فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ
4793|53|11|مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ
4794|53|12|أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
4795|53|13|وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
4796|53|14|عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ
4797|53|15|عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ
4798|53|16|إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ
4799|53|17|مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ
4800|53|18|لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ
4801|53|19|أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ
4802|53|20|وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ
4803|53|21|أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ
4804|53|22|تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ
4805|53|23|إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ
4806|53|24|أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ
4807|53|25|فَلِلَّهِ ٱلْءَاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ
4808|53|26|وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ
4809|53|27|إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ
4810|53|28|وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا
4811|53|29|فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
4812|53|30|ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ
4813|53|31|وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى
4814|53|32|ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ
4815|53|33|أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ
4816|53|34|وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ
4817|53|35|أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ
4818|53|36|أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ
4819|53|37|وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ
4820|53|38|أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
4821|53|39|وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
4822|53|40|وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ
4823|53|41|ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ
4824|53|42|وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ
4825|53|43|وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ
4826|53|44|وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا
4827|53|45|وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ
4828|53|46|مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ
4829|53|47|وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ
4830|53|48|وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ
4831|53|49|وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ
4832|53|50|وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ
4833|53|51|وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ
4834|53|52|وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ
4835|53|53|وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ
4836|53|54|فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ
4837|53|55|فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ
4838|53|56|هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ
4839|53|57|أَزِفَتِ ٱلْءَازِفَةُ
4840|53|58|لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ
4841|53|59|أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ
4842|53|60|وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
4843|53|61|وَأَنتُمْ سَٰمِدُونَ
4844|53|62|فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ 

 

Sayımları kendiniz denemeniz için;

https://kuranmucizeler.com/kuran_analiz_harf_sayma_kelime_sayma_ebced_hesaplama_hurufu_mukatta_harfleri.html

Not: Harf sayımlarında hemzeler sayılmıştır. Uthmani Mushaf'ı kullanılmıştır.  

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.