İsmi yıldız (necm) olan 53. surenin ilk ayetinde Yüce Allah çok önemli bir kasemde bulunmakta ve çöken yıldızı işaret etmektedir.  

Bu kasem boşuna değildir. Yüce Allah mutlaka inceleyin emrini vermektedir. İncelerseniz Kuran’ın Allah katından olduğuna tanık olursunuz buyurmaktadır.

Yüce Allah 53:1 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4783|53|1|وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ

Ve n-necmi iza heva.

Düştüğü-çöktüğü zaman yıldıza andolsun

 

(ٱلنَّجْمِn-necmi kelimesi kökü (نجمyıldız (tekil) anlamındadır.

(هَوَىٰheva kelimesi kökü (هويdüşmek-çökmek (fall, drop, fall down) Hans Wehr 4th ed., page 1219 (of 1303) anlamındadır.

 

Ayet detaylandırıldığında;

# Kelime Anlam Kök

1

ve n-necmi

yıldıza andolsun

نجم

2

iza

zaman

 

3

heva

düştüğü-çöktüğü

هوي

 

1400 yıldır bu ayeti batan yıldız olarak anladılar. Ama Yüce Allah bir kasem ediyordu. Kasem etmesi bir kanıt göstermektir. Dünya'nın dönüşü ile gökyüzünde batıyor gibi görünen (aslında durdukları yerde duran) bir yıldız nasıl bir kanıt olacaktı?

Aslında tek yapmamız gereken ayetteki kelimeleri ilk anlamları ile tevil etmekti.  Ayet çok ama çok nettir aslında. Bir yıldızın çökmesine ve onun çökme zamanına işaret vardır. Yıldız suresini incelediğimizde besmele dâhil olarak 50. ayette gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius (Şi’ra) yıldızının işaret edildiğini  görürüz.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4831|53|49|وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ

Ve ennehu huve rabbu ş-şı'ra.

Şi'ra'nın Rabbi de O'dur.

 

Ayet detaylandırıldığında;

# Kelime Anlam Kök

1

ve ennehu

ve şüphesiz O

 

2

huve

O'dur

 

3

rabbu

Rabbi

ربب

4

ş-şia'ra

Şi'ra'nın

شعر

 

Şi'ra Araplarda Sirius yıldızına verilen isimdir. Sirius yıldızı farklı toplumlarda farklı isimle anılmıştır. Bunlar; “Şi’ra” (Araplar’da), Sothis” (Eski Mısırca adının Grekçe’ye uyarlanmış hali), “Sigi” (Dogonlar’da), “Sigo” (Bambara’larda), “Seirios” (Yunanlar’da), “Sirius” (Romalılar’da), “Kak-si-sa” veya “Kak-si-di” (Asur-Babil’de), “Kak-si-si” (Hititler’de), “Tistirya“, “Tishtrya” veya “Tiştria” (Zerdüştçülüğü benimsemiş kavimlerde), “Sima Kayne” (Bozolar’da), “Sirona” (Galyalılar’da), “Hu-Şi” (Çinliler’de) olarak sayılabilir.

Şimdi elimizde olan verileri inceleyelim;

  • Çöken bir yıldız ve onun çökme zamanı
  • Besmele dâhil 50. ayette Sirius yıldızı

Aşağıdaki makaleyi de incelemeniz önerilir.

Sirius yıldızının Dünya’mıza uzaklığı olan 8.60 ± 0.04 ışık yılı Kuran’da tam olarak işaret edilmiştir. 

 

Şimdi Allah’ın izin ile ancak modern bilim ile tespit edilmiş büyük bir mucizeye tanık olacağız;

Yüce Allah Sirius yıldızını işaret etmekte ve bir de çöken bir yıldızı işaret etmektedir.

Modern bilim ile Sirius yıldızı hakkında bildiklerimiz;

Sirius (Şi’ra) yıldızı görünür kadiri bakımından gökyüzündeki en parlak yıldız olup Canis Major takımyıldızındadır. Bize 8,6 ışık yılı uzaklıktadır. Orion takımyıldızının yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Eski dönemlerde insanlar parlaklığı nedeni ile bu yıldıza tapmışlardır. Günümüzde bile bu yıldıza tapan kavimler vardır. Ayette bu yıldızın Rabbi’nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

Yani anlaşılıyor ki gelmiş geçmiş tüm insanlar gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius (Şi’ra) yıldızını bilmektedir.

Çıplak gözle bakıldığında tek yıldız olarak görülmesine rağmen gelişmiş teleskoplar ile bakıldığında çift yıldız (‘Binary star system’) sistemi olduğu görülür. Sirius A ve Sirius B olarak 2 yıldız vardır. Sirius A yıldızı büyük olan yıldız olup büyüklüğü Güneş’imiz kadardır. Sirius B yıldızı ise beyaz cüce ('white dwarf') yıldız olup boyutları dünyamız kadardır (12.000 km çapında). Sirius B’nin boyutu Dünya’mız kadar olmasına rağmen kütlesi Güneş’imizin %98’i kadardır ki bu Sirius B’deki toz tanesinin binlerce ton gelmesine neden olur. Sirius B aşırı yoğun bir yıldızdır.

 

Şimdi büyük bir mucizeyi göreceğiz;

Sirius B yıldızı keşfedilen ilk beyaz cücedir ('white dwarf'). Aslında bu yıldız 120 milyon yıl önce Güneş’imizin 5 katı büyüklüğünde, B tipi (tahminen B4-5 tipi) normal bir yıldızdı (Liebert J, Young PA, Arnett D, Holberg JB, Williams KA (2005). "The Age and Progenitor Mass of Sirius B". The Astrophysical Journal 630: L69–L72. Retrieved on 2007-03-24.).

Bu yıldız yakıtını bitirmeye başlayınca bir kızıl deve dönüştü. Daha sonra çekirdeğinde demir oluşması ile birlikte çok hızlı bir şekilde içine çöktü ve şu an gördüğümüz Sirius B beyaz cüce yıldızını oluşturdu. Yani Sirius B yıldızı içine çökmüş bir yıldızdır.  

Tam da 53:1 ayetinde Yüce Allah’ın bize bildirdiği gibi. Sirius yıldız sisteminin (ikili) bir yıldızı olan Sirius B yıldızı içine çöktü. İçine çökme ile oluşan Sirius B’nin boyutu nerede ise Dünya’mız kadarken, yoğunluğunun aşırı fazla olması nedeni ile Güneş’imiz boyutlarında olan Sirius A yıldızının etkilemekte ve çift yıldızlı bir sistem oluşturmaktadır. 

Sirius A B cift yildiz sistemi Kuran Sirius B yildizi icine coken yildizi hubble uzay teleskopu

Bu iki yıldız birbirleri etrafında tam olarak 50 yılda bir dönerler (Kesin sayı=50,1284 ± 0,0043 yıl). Bu da Sirius yıldızının (Şi’ra) besmele dâhil 50. ayette geçmesi ile ayrıca vurgulanmıştır.

Zaten 45. ayette “ez zevceyniçift yaratılış kelimesi geçmektedir. Ayette erkek ve dişi ayrı olarak zikredilmiş ama ayrıca çift yaratılış vurgulanmıştır. Yıldız suresi 45. ayetteki bu vurgulama Sirius yıldızının çift yıldız oluşunu işaret ediyor olabilir.

Sirius A B cift yildiz sistemi Kuran Sirius B yildizi icine coken yildiz 

Özetlersek;

  • Adı yıldız (necm) olan bir surenin ilk ayetinde çöken bir yıldız işaret edilmiştir.
  • Aynı surenin besmele dâhil 50. ayetinde Sirius yıldızı (Şi'ra) zikredilmiştir.
  • Aynı surenin 45. ayetinde çift yaratılışa işaret vardır.
  • Modern bilim sayesinde biliyoruz ki Sirius yıldızı çift yıldız sistemine sahiptir. Bu yıldızlardan biri olan Sirius B yıldızı 120 milyon yıl önce içine çökmüştür.
  • Bu Sirius A ve B yıldızlarının oluşturduğu yörünge tam olarak 50 yıldır.

Sorulara cevap;

Bazı kimseler Sirius yıldızının ikili bir yıldız olmasına rağmen 1. ayette tekil olan ‘necm’, ‘yıldız’ kelimesi ile içine çöktüğünün işaret edilmesini anlayamadıklarını ifade etmektedirler;

Cevabımız şudur;

‘ş-şia'ra’ yani Sirius kelimesi bir özel isimdir. Gökte pırlanta gibi parlayan şeyin ismidir. Sirius A ve Sirius B’nin her ikisini de kapsayan bir özel isimdir. Tekil veya çoğul bir şeyi ifade edebilir. Böylece anlarız ki 53:49’da bu özel isim ile her iki yıldız da işaret edilmiş olur. Ancak aynı surenin 1. ayetinde özel isim kullanılmamıştır. Direkt olarak ‘necm’ ‘yıldız’ kelimesi tekil olarak kullanılmıştır. Ayrıca bu tekil yıldızın da içine çöktüğü vurgulanmıştır. Bu nedenle anlarız ki 1. ayette işaret edilen yıldız 53:49 ayetinde özel isim ile zikredilen Sirius ikili yıldızının (Sirius A ve B) içine çöküp beyaz cüce olan tekil Sirius B yıldızıdır.

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.