Yüce Allah 15:91 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

1891|15|91|ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ

Ellezine cealu l-kur'ane ıdin.

Kimseler ki yaptılar Kuran'ı parça parça.

 

(عِضِينَ) ıdin kelimesi kökü (عضو) parça-parça bölmek (dividing into parts), büyülü-tılsımlı (enchantment) anlamındadır. Lane's Lexicon, page 2127 (of 3039) ve

15:91 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

ellezine

kimseler ki

 

2

cealu

yaptılar

جعل

3

l-kurane

Kur'an'ı

قرا

4

idine

parça parça

عضو

 

Yüce Allah 15:90 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

1890|15|90|كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ

Ke ma enzelna ale l-muktesimin.

İndirdiğimiz gibi ayıranlara-bölenlere.

 

(ٱلْمُقْتَسِمِينَ) l-muktesimine kelimesi kökü (قسم) ayırmak (to divide), bölmek (to split) anlamıdadır. Hans Wehr 4th ed., page 894 (of 1303)

15:90 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

kema

gibi

 

2

enzelna

indirdiğimiz

نزل

3

ala

   

4

l-muktesimine

ayıranlara-bölenlere

قسم

 

15:90 ve 15:91 ayetleri bir bütün olarak okunduğunda;

Kimseler ki yaptılar Kuran'ı parça parça; gibi indirdiğimiz ayıranlara-bölenlere

15:90 ayetine göre Yüce Allah tarafından indirilen bir şey bölümlere ayrılarak parça parça edilmiştir. 15:91 ayetine göre benzer kaderi Kuran da yaşamıştır. Demek ki 15:90’daki indirilen şey Yüce Allah’ın kitapları olan Tevrat ve İncil’dir.  

cealu’ fiilinin geçmiş zaman kipi olarak gelmesi nedeni ile 15:91 ayetinde kast edilen kişiler Muhammed peygamberimiz zamanında yaşamış olan bir grup kimselerdir. Kuran daha inerken Yüce Allah bu tarz kişilerin eylemini haber vermektedir.  

Bu kişilerin kim olduğunu Yüce Allah yine bize bir önceki ayette işaret ediyor.

15:90’dan açıkça anlarız ki kendilerine kitap indirilenler kitaplarını (Tevrat ve İncil) ayırmışlar-bölmüşler parça parça etmişleridir. Bu kimseler de Yahudiler ve Hristiyanlardır. Yani ehli-kitaptır.

15:91’deki kimseler ise kendilerine Kuran indirilenlerdir. Bu kimseler de ehli kitap gibi benzer şekilde Kuran’ı parça parça etmişlerdir.

Yüce Allah açıkça şunu buyurmaktadır; kendilerine daha önce Tevrat ve İncil’i indirdiklerimiz kitaplarını parça parça böldü, sizden bazı kimseler de Kuran’ı parça parça bölüyor. Bunu yapmayın.

 

Para parça etmek ne demek?

Kitabı fiziksel olarak parçalara ayırmak değildir elbette. Kuran’ın bazı ayetlerine inanıp, bazı ayetlerine inanmamaktır. Anlaşılan o ki günümüzde bilinen nesh olayı uydurması peygamberimiz daha hayatta iken gerçekleşmeye başlamış. Peygamberimiz döneminde yaşayan bazı kimselerin Kuran’ı reddetmemelerine rağmen onu parça parça böldükleri anlaşılıyor. Tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi.   

Nesh olayı nedir? Mensûh-nâsih nedir?

Detaylı bilgi için;

Kuran’da nesh (mensûh-nâsih) diye bir şey yoktur.

Nesh kelimesinin anlamı ortadan kaldırmaktır. Bu sapkın inanışa göre bir ayet başka bir ayeti nesh etmektedir. Hükmü kalkan ayete mensûh, onu yürürlükten kaldıran ayete ise nâsih denir. Hatta bu sapkın inanış daha sonra ilerletilmiş ve bazı hadislerin Kuran ayetlerini nesh ettiğine inanılmıştır.

Tam olarak Yüce Allah’ın ayette bildirildiği Kuran’ı parça parça etmek işte tam olarak budur.

Ayetin muhatabı Kuran’ı parça parça eden o dönem yaşayan kimseler olsa da günümüzde mensûh-nâsih olayına inanan müşrikler de bu ayetin muhatabıdır. Çünkü kitabın bazı bölümlerini yok saymaktadırlar. Kitabı mensûh-nâsih ayetler olarak parçalara bölmektedirler.

Yüce Allah Muhammed peygamberine vahy göndererek onların yaptıkları şeyin yanlış olduğunu bildirmektedir.

Kuran bir bütündür ve her ayeti Yüce Allah katından gelmiş pırlantalardır.  Birbirinden üstün veya daha alçak değillerdir. Her bir ayet evrenin yok olacağı ana kadar 'saat' hükmünü sürdürür. 

Açıkça anlıyoruz ki; peygamberimiz daha hayatta iken Kuran’ın mesajını saptırma girişimleri başlamıştır. Bu durumu Kuran net bir şekilde bize bildiriyor.

Ayetteki 2. işaret nedir?

(عِضِينَ) ıdin kelimesinin büyülü-tılsımlı anlamı da mevcuttur. Kuran'ın katmanlı yapısı olduğunu biliyoruz. Bu ayetin günümüze yansıması olarak; günümüzde birçok kimse bazı Kuran ayetlerini anlamadan tekrarlama yaparak (Bir tekerleme gibi, bir büyücü gibi) afsunculuk yapıyor. İyi şans getirmesi için, bereket getirmesi için, hastalıklara iyi gelmesi için hatta o gün ölmemek için anlamsızca Kuran ayetlerini tekerleme söyler gibi okuyorlar. Bir büyücü kitabı gibi okuyorlar.

Yazık ama ne yazık;

Yüce Allah’ın alemlere bir rahmet olarak gönderdiği, okunarak anlaşıldığında, emir ve yasakları hayata geçirildiğinde kalplerdeki manevi hastalıklara bir şifa olan, bir insanın anlaması ve hayatını ona göre düzenlemesi için indirdiği Kuran günümüzde de parça parçadır ve tılsımlı-büyülü bir kitap gibi anlaşılmadan tekerleme gibi okunmaktadır.

En doğrusunu Allah bilir.