Yüce Allah 70:1-8 ayetlerinde şu şekilde buyurmaktadır.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5374|70|1|سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

Se ele sâilun bi azâbin vâkı’n(vâkıın).

Sordu/talep etti bir soran/bir talep eden; bir azap hakkında; vuku bulur.

5375|70|2|لِّلْكَٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ

Lil kâfirîne leyse lehu dâfi’(dâfiun).

Kâfirler (gerçeği örtenler/gizleyenler) için; yoktur onu bir def eden.

5376|70|3|مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ

Minallâhi zî l-meâric(meârici).

Allah’tan; yükselme/çıkma/bükülme yerleri sahibi.

5377|70|4|تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

Ta’rucu l-melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe seneh(senetin).

Yükselir/çıkar/bükülür melekler ve ruh O'na bir gün içinde; oldu miktarı onun elli bin sene.

5378|70|5|فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

Fasbir sabren cemîlâ(cemîlen).

Öyleyse sabret; güzel bir sabır.

5379|70|6|إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا

İnnehum yerevnehu baîdâ(baîden).

Doğrusu onlar görür onu; bir uzak/bir ırak.

5380|70|7|وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا

Ve nerâhu karîbâ(karîben).

Ve görürüz onu; bir yakın.

5381|70|8|يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ

Yevme tekûnus semâu kel muhl(muhli).

O gün olur gök, erimiş maden gibi.

 

(الْمَعَارِجِ) l-meâric kelimesi ve (تَعْرُجُ) ta'rucu kelimesi aynı kök olup (عرج) yükselme (ascend-mount), yükselme yerleri (the place of ascent), bir yapıyı eğmek (incline), bükmek (bend), bükümlü yerler (bir vadinin sağa-sola bükülmesi-kıvrılması) (A place of bending or inclining) anlamındadır. Lane's Lexicon, page 2049 (of 3039)

(خَمْسِينَ) hamsine kelimesi elli (fifty) anlamındadır.

(أَلْفَ) elfe kelimesi bin (thousand) anlamındadır.

(سَنَةٍ) seneh kelimesi yıl-sene (year) anlamındadır.

(مِقْدَارُهُۥ) mikdaruhu kelimesi kökü (قدر) miktar (amount), ölçüsü-miktarı (extent, measure) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 873 (of 1303)

 70:3 ayetinde bildirildiğine göre Yüce Allah’ın yükselme/çıkma ve bükülme yerlerine sahip olduğu rahatlıkla anlaşılır.

 

Bu yükselme-bükülme yerleri nerededir?

Bunu cevabı için surenin diğer ayetlerini incelemek gereklidir. 70:1 ayetinde bir kişinin kafirler için olan azabın gelmesini istediği, dilediği anlaşılıyor. Bu kişinin kim olduğu ile ilgili birçok rivayet olmakla birlikte en olası görüş bu kişinin Muhammed peygamber olduğudur.

Yüce Allah 70:5 ayetinde Muhammed peygambere güzel bir sabırla sabretmesini öğütlemiş ve 77:6-7 ayetlerinde zamanın göreceli olduğuna dair bir işaret vermiştir. Zaman heryerde aynı akmamaktadır. 77:8 ayetinde ise kıyamet sahnesi yer almaktadır. Kıyametin Higgs bozonundaki dengesizlik nedeniyle (127 GeV olması gerekirken 125 GeV kütleye sahip) maddenin kütle kaybetmesi ve buna sekonder olarak karanlık enerjinin fantom enerjisine dönüşmesi ile evreni yırtmasıyla olacağını daha önceden incelemiştik. Detaylı inceleme için lütfen tıklayınız.

70:8’deki gök (s-sema) kelimesi (ٱلسَّمَآءُ) evrenimiz için kullanılmıştır. Aşağıdaki 51:47 ayeti gök kelimesinin evren için kullanımına örnek olarak verilebilir.

Gök, gökler, 7-gökler kullanımı ile ilgili detaylı inceleme için lütfen tıklayınız.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4720|51|47|وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْي۟دٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

Ve s-semâe beneynâhâ bi eydin ve innâ le mûsiûn.

Ve gök; inşa ettik onu güçlerle/kuvvetlerle ve doğrusu biz mutlak genişleticileriz.

 

Ayetler detaylı incelendiğinde Allah’ın sahip olduğu yükselme-bükülme yerlerinin evren ile ilgili olduğunu düşünmek gereklidir. Melekler ve ruhun da bu yerler ile ilgisi olmalıdır.

(ٱلرُّوحُ) r-ruh kelimesi can anlamındadır. Bir şeye can veren-hayat verenonu canlandıran şey anlamındadır. Ruh kelimesinin Kuran'daki anlamı moderm bilimin gelişmesi ile tam olarak anlaşılabilmiştir. Ruh evrenimizi dış kısmından saran 2 boyutlu, içinde evrenin tüm boyutlarının (3 uzay boyutu+1 zaman boyutu) kuantum bilgilerinin depolandığı-saklandığı zardan evrenin içine yani sicimlere yansıyan bilgidir. Bu konuda detaylı inceleme için lütfen yıklayınız. 

(ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ l-melaiketu kelimesi melekler anlamında çevrilmiştir. Fakat Kuran’daki melek kavramı bu makalede kısaca anlatılacaktır. İsteyenler daha detaylı inceleme için Hakkı Yılmaz’ın anlatımını dinleyebilirler. https://www.youtube.com/watch?v=mCXKAccFxL4

Melek kelimesinin kökü (ملك) olup evrendeki her türlü güç-kuvvet anlamında kullanılır. Evrendeki en temel melek sicimlerdir. 11 kanatlı olan bu sicimler evrenin en küçük yapıtaşlarıdır. Farklı boyutlarda titreşirler. Farklı titreşimler farklı atom altı parçacıkları oluşturur.

Meleklerin ve ruhun evrenden başka bir yerlere yükseliyor-bükülüyor olması gereklidir.

(إِلَيْهِ) ileyhi kelimesi O'na anlamında kullanılan bir zamirdir. Bu zamir çoğu mealde Allah'a olarak çevrilmekle birlikte bu çeviri eksiktir.  Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Allah'ın bulunduğu bir yer veya zamandan bahsedilemez. Bu nedenle (إِلَيْهِ) ileyhi eril zamiri 'O'na' kelimesi Allah'ın Arş'ını işaret etmektedir. Arş kelimesi de eril ve tekildir.       

Ayetten anladığımız bu yükselme-bükülme yerleri evrenimizden Allah’ın Arş’ına doğrudur (Azim-Büyük-Şerefli olan Arş).

 

Allah’ın Arş’ı neresidir?

Allah’ın Arş kelimesini evren için, hiperuzay ('higher-dimensional bulk', çoklu evrenleri içeren hiperuzay) için kullandığını biliyoruz. Evrenimiz dışında, ondan çok çok daha büyük, göremediğimiz-algılayamadığımız çok boyutlu hiperuzay ('higher-dimensional bulk') için kullanılmasına aşağıda örnekler verilmiştir.

Kuran’da bazı ayetlerde Rabbinin büyük (Azim) Arş'ı, şerefli (Kerim) Arş'ı, büyük (Mecid) Arş'ı tamlaması kullanılır. 23:86 ayetinde 7 gökler ile birlikte kullanılır ki 7 gökler ifadesi çoklu evrenler anlamına gelir. Bu konu ile ilgili inceleme için lütfen tıklayınız. Yüce Allah’ın aşağıdaki ayetlerde işaret ettiği Arş evrenimizden çok çok daha büyüktür.

M-teorisine göre evrenimiz dışında (hiperuzayda, 'higher-dimensional bulk') D-branes-membran-zarlar mevcuttur. Bu zarların boyutları 0 boyuttan 9 boyuta değişebilir (D0-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9). Bu zarların içinde çok ama çok sayıda evrenler vardır. Bu evrenler D-brane (zarların) birbiri ile teması sonrası çıkan büyük enerjiden hiperuzaya doğru bir üst boyuta yarılır, fıtıklaşır ve evren haline gelir.

Bu büyükyüceşerefli Arş çok boyutlu olabilen hiperuzaydır ('higher-dimensional bulk')

Aşağıdaki ayetlerde hiperuzaya ('higher-dimensional bulk') işaret vardır.

 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

2757|23|86|قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

Kul men rabbus semâvâtis seb’ı ve rabbu l-arşi l-azîm(azîmi).

De ki: “Kimdir Rabbi yedi göklerin (çoklu göklerin); ve Rabbi Arş’ın; büyük/yüce?”

3183|27|26|ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

Allâhu lâ ilâhe illâ huve rabbu l-arşi l-azîm(azîmi).

Allah’tır; yoktur ilah O'nun dışında; Rabbidir Arş'ın; büyük/yüce.

2787|23|116|فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

Fe teâlallâhul melikul hakk(hakku), lâ ilâhe illâ hû(huve), rabbu l-arşi l-kerîm(kerîmi).

Öyle ki, yücelmiştir Allah; hak/gerçek Melik/Hükümdar; yoktur ilah O'nun dışında; Rabbidir Arş'ın; kerim/cömert.

5922|85|15|ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ

Zu l-arşi l-mecîd(mecîdu).

Sahibidir Arş'ın; şanı yüce.

 

Bütün olarak düşünüldüğünde;

Evrenimizden üst boyutlardaki hiperuzaya ('higher-dimensional bulk') (Allah'ın Yüce-Şerefli-Azim Arş'ı) doğru yükselen-bükülen solucan delikleri (wormholes) yükselme-bükülme yerleridir.

 

Solucan deliği (Wormhole) nedir?

Solucan deliklerinin 2 tipi vardır.

1. tip: Evrenimizin bir bölgesini yine evreminiz içindeki bir yere bağlar. Evrenimizi oluşturan uzay-zamanın bir bölgede yerçekimi marifeti ile bir üst boyuta yükselerek-bükülmesi-eğilmesi ile evrenin başka bir yerine bir üst boyuttan bağlanmasıdır.

Evrenimizin bir üst boyuta kıvrıldığını ve şeklinin bir 'horn' (Sur) şeklinde olduğunu görmüştük. Sur'a üfleme ile ilgili makale için lütfen tıklayınız.

Aşağıdaki resimde kıvrılmış olan evrenimizdeki bir bölgenin yerçekimi marifeti ile bir üst boyuttaki hiperuzaya (Allah'ın Yüce-Şerefli-Azim Arş'ı) yükselmesi-bükülmesi ile yine evrenimiz içindeki başka bir bölgeye kestimeden bağlandığı bir solucan deliği resmedilmiştir.  

meleklerin ve ruhun ona Allah in arsina yukselmesi bir gun 50000 yildir

 

2. tip: Evrenimizin bir bölgesini başka bir evrenin bir bölgesine bağlayan solucan delikleri

Bu tip solucan delikleri 2 bağımsız evren arasındadır. Evrenimizin uzay-zamanını hiperuzaya ('higher-dimensional bulk') doğru o kadar fazla büker ki başka bir evrene bağlar. 

evrenleri birbirine baglayan solucan delikleri melekler ve ruh 50000 yil

 

Hiperuzayda ('higher-dimensional bulk') solucan delikleri nasıl oluşuyor?

Bir solucan deliğinin oluşabilmesi için evrenimiz dışındaki hiperuzayda da yerçekimi (gravity) kuvveti olmalıdır. Yerçekimi kuvveti evrenimizdeki diğer 3 kuvvete göre çok çok zayıftır.

  • Kütle çekim (yerçekimi) kuvveti (Diğer 3'üne göre çok çok zayıf)
  • Elektromanyetik kuvvet
  • Güçlü nükleer kuvvet
  • Zayıf nükleer kuvvet

Yerçekimi kuvvetinin zayıf olmasının nedeni kapalı sicimlerin titreşimi ile oluşmasıdır (graviton). Diğer 3 kuvvet ise açık uçlu sicimlerden oluşmaktadır ve D-brane denilen memranlarına (zar) yapışıktır. Gravitonu oluşturan kapalı uçlu sicimler ise D-brane’lere bağlı değildir. Bu nedenle evreminiz dışındaki hiperuzayda da ve başka evrenlerde de etkin olabilir. Diğer deyiş ile evrenimiz dışındaki üst boyutlardaki hiperuzayda da yerçekimi vardır. Ne kadar etkin olduğunu bilemiyoruz ama Yüce Allah bir ayette bize bir ipucu vermiş gibi gözükmekte.

Bu makale için lütfen tıklayınız.

Hiperuzaydaki yerçekimi evrenimizin bir üst boyuta komşu olan bölgelerini o kadar etkin çeker-büker ki solucan delikleri oluşur. Evrendeki bazı güçler (melekler) ve ruh işte bu solucan deliklerinden bir üst boyuta-hiperuzaya (Allah’ın Arş’ına) yükselirler.

 

Yükselme-bükülme yerlerinden (Solucan delikleri) Yüce-Şerefli-Azim Arş'a yükselen melekler ne olabilir?

Yüce Allah'ın Şerefli-Azim-Yüce Arş'ına evrenimizden yükselen melekler sicimlerdir

35:01 ayetinde bu meleklere (sicimlere) işaret vardır.  

Yüce Allah 35:1 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

3659|35|1|ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Elhamdu lillâhi fâtırı s-semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve rubâa, yezîdu fîl halkı mâ yeşâu, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr.

Hamd Allah içindir; yokken var eden-yarıp-fıtıklaştırarak çıkaran gökleri ve yeri; yapan melekleri resûller, ikişer ve üçer ve dörder kanatlar sahipleri; artırır yaratmada dilediğini; doğrusu Allah her şeye ölçü koyandır.

 

Evreni oluşturan meleklerin (güçlerin-kuvvetlerin) çok boyutlu sicimler olduğunu  'İkişer ve üçer ve dörder kanatlı melekler: Evrenin yaratılışı-M-teorisi-İki kanatlı melekten 11 kanatlı meleğe dönüşüm' makalesininde incelemiştik. Mutlaka okumanızı öneririz. 

Evrenin yapı taşı olan bu sicimler evrende gördüğümüz tüm maddeyi ve kuvvetleri oluşturur. Sicimlerin farklı titreşimleri farklı atom altı parçacıkları ve kuvvetleri oluşturur. Sicimler tüm evreni oluşturduğuna göre; solucan deliği de bükülmüş uzay-zaman dokusu olduğuna göre solucan deliği içindeki meleklerin de sicimler olması gereklidir. 

 

Yükselme-bükülme yerlerinden (Solucan delikleri) Yüce-Şerefli-Azim Arş'a yükselen ruh!

Ruh evrenimizi dış kısmından saran 2 boyutlu, içinde evrenin tüm boyutlarının (3 uzay boyutu+1 zaman boyutu) kuantum bilgilerinin depolandığı-saklandığı zardan (korunmuş levha, ‘Levh-i mahfûz’) evrene olan yansımadır.  Solucan delikleri ile evrenin uzay-zaman dokusu bir üst boyuta yükselmekte ve bükülmektedir. Bu bükülme esnasında evreni dıştan saran ve evren içindeki her şeyin kuantum bilgilerinin kodlanmış olarak depolandığı 2 boyutlu olan zardan gelen yansımanın da (ruh) melekler (sicimler) gibi yükseldiği anlaşılmaktadır. Bu zardan (korunmuş levha, ‘Levh-i mahfûz’) gelen yansımanın da (ruh) solucan deliğinin içinde olduğu anlaşılır. 

Ruh ile ilgili detaylı inceleme için lütfen tıklayınız. 

 

Melekler (Sicimler) ve ruh (evrenimizi dıştan saran 2 boyutlu zar) için yükselişin Dünya'daki bir gün ile karşılaştırıldığında 50.000 yıla eşit olması: 1 gün=50.000 (ellibin) yıl

Bu noktada Yüce Allah'ın çok büyük bir mucizesini görürüz. Albert Einstein zamanın uzaya örüldüğünü, uzay-zaman dokusunun bükülebileceğini ispatlamadan asırlar önce Kuran'da zamanın göreceli olduğunu Yüce Allah bize bildirmiştir. Uzay-zaman dokusu büküldüğünde zaman da bundan etkilenir ve o da bükülür. Zamanın akışını belirleyen 2 önemli etken vardır. 1. etken hızdır. 2. etken ise yerçekimidir

Hız zamanı yavaşlatır. Işık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlar ve ışık hızına tam ulaşıldığında zaman dururYerçekimi de zamanı yavaşlatır. Yerçekiminin inanılmaz büyüklüğe ulaştığı yerlerde zaman daha yavaş akacaktır. 

Albert Einstein'ın genel izafiyet teorisi çerçevesinde ayete baktığımızda aşırı yerçekimi kuvvetine maruz kalan bükülmüş solucan deliğindeki sicimler-melekler ve ruh için zaman çok çok yavaş geçecektir. Öyle ki onlar için 1 gün dünyadaki 50.000 (ellibin) yıla denk gelecektir. 

Yerçekiminin zamanı etkilemesine 'Gravitational Time Dilation' denir. Şimdi meleklerin ve ruhun yükseliş yerlerindeki zamanı gün haline çevirelim ki daha rahat anlayalım. 

Kuran’ın indiği dönemde kullanılan takvim ay takvimiydi. Yine Yüce Allah Kuran’da şöyle buyurmaktadır.

9:36 "Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre, Allah katında ayların sayısı onikidir."

Yani 1 yılda 12 ay olduğunu göre 50.000 yıl 600.000 ay eder.

1 ay (Lunar) kaç gündür?

Period

Sidereal (Yıldızlar referans alınır)

Lunar (ay) zamanı, Ay’ın Dünya etrafında bir tur dönmesi

27,321661 gün

 

Dünyamızda 1 gün geçtiğinde meleklerin yükseldiği solucan deliklerinde geçen süre;

1 gün=50.000 (50 bin) yıl,

1 gün=600.000 (600 bin) ay,

1 gün=16.392.996 gün (16 milyon 392 bin 996)

  

 

En doğrusunu Allah bilir.