(“18:1 ayetindeki Muhammed peygambere indirilen Kuran”)!== (“İmran Akdemir’in elinde tuttuğu Kuran mushafı”)

İmran Akdemir ‘ikizkod’ (19 ve 7) ile ve Mustafa Kurdoğlu da ‘19, 7, Mod (7)=2, Mod(19)=7’ sayıları ile çok sayıda sayı üretirler. Ürettikleri bu sayılarla ellerindeki Kuran mushafında hiçbir hata olmadığını, hiçbir çarpıklık olmadığını, hiçbir eğrilik olmadığını iddia ederler. Buna da 18:1 ayetini delil olarak getirirler. Onlara göre 18:1 ayeti ellerindeki mushafın asla ama asla çarpıklık/eğrilik içermediğinin bir delilidir. Oysa büyük bir yanılgı içindedirler. Ürettikleri sayıların mucize olmasını bırakın, bu sayılar ancak yüzlerce imla hatası içeren ellerindeki mushafın haşa Yüce Allah’ın 18:1 ayetindeki işaret ettiği Kuran ile bir tutulmasına yalancı tanıklık ederler. Bu kimseler Kuran ile mushafın farkını bilemedikleri için veya anlayamadıkları için (kalplerinde bir hastalık olduğu için) böyle yapıyor olmalıdırlar.   

Bu kimselere Javascript kodu ile seslenmek istiyorum;

(“18:1 ayetindeki Muhammed peygambere indirilen Kuran”)!== (“İmran Akdemir’in elinde tuttuğu Kuran mushafı”)

(“18:1 ayetindeki Muhammed peygambere indirilen Kuran”)!== (“Mustafa Kurdoğlu’nun elinde tuttuğu Kuran mushafı”)

!== (eşit değil) demektir. Harfi harfine eşit olsaydı (===) işareti yapacaktık.

Bunu iyice anlayın lütfen.     

Şimdi delillerimizi sunalım;

Yüce Allah 18:1 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

2139|18|1|ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا

El hamdulillâhillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec’al lehu ıvecâ.

Hamd Allah’adır; ki indirdi kuluna kitabı (Kuran’ı); ve asla yapmaz ona eğrilik/çarpıklık.

(عِوَجَا) ıvecân kelimesi kökü (عوج) çarpıklık-eğrilik (crookedness), eğri-büğrülük (twistedness), kavislenme (curvature), bükülme (bending), kemerli (bowed), çarpıklık (tortuosity), yamukluk-düzgünsüzlük (unevenness), doğrudan sapma-ayrılma (deviation), bozulma (degeneration), sağlıksız (unhealthy), anormal durum (abnormal condion) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 765 (of 1303)

Bu ayette Yüce Allah Kuran’ı Muhammed peygambere indirdiğini ve onda asla bir eğrilik, bir çarpıklık, bir bozukluk yapmadığını ve yapmayacağını bildiriyor. ‘يَجْعَل’, 'yec’al' 'fiili 3. şahıs ve geniş zaman olarak gelmiştir ve ‘yapar’ anlamı vardır. 'لَمْ' ‘Lem’ olumsuzluk edatı ile geldiğinde ise bu fiilin asla ama asla gerçekleşemeyeceğini bize bildirir. Böylece ‘lem yec’al’ geçişi ‘asla yapmaz’ olarak çevrilebilir. Fiilin öznesi ise Yüce Allah olmalıdır.

Ayete göre Muhammed peygambere indirilen Kuran’da asla ama asla bir eğrilik, bir çarpıklık olmaz/olamaz. Kesinlikle böyledir. Ben de tüm kalbimle buna inanıyorum. Yüce Allah’ın ayetteki işaretini de görüyorum.

Durum ortada iken yüzlerce imla hatası bulunan mushaflar 18:1 ayetinde işaret edilen Kuran olabilir mi?

Kısa cevap; asla. Bunu daha iyi anlamak için konuyu biraz açalım.

Kuran ile mushafın farkı;

Bu nokta o kadar önemli ki bu konuyu anladığımızda kafamızdaki çelişkiler kaybolacaktır. Kuran ile mushafı ayırmamız gereklidir. İmran Akdemir ve Mustafa Kurdoğlu’nun anlayamadığı nokta budur. Günümüzde yeryüzünde birçok farklı Kuran mushafı var. Türkiye’de basılan Kuran mushafı (Hafs Mushafı) ile Arabistan’da basılan mushaf farklı. Afrika’da basılan mushaf farklı (Warsh (Varş) Mushafı). Haydi günümüzü bırakalım çok eskilere gidelim. Muhammed peygamberimiz vefat ettikten kısa süre sonra yazılmış olan, müzelerde bulunan Kuran mushaflarını incelediğimizde çok sayıda imla hataları içerdiklerini görmekteyiz. Bir kelime bir mushafta başka yazılmış, diğer bir mushafta farklı yazılmış. Aynı Kuran mushafında bile aynı kelime bir surede farklı yazılmış diğer bir surede farklı yazılmış.

Eski Kuran mushaflardaki imla hatalarına örnek olması için aşağıdaki örnekleri vermek istiyorum. Bunun gibi yüzlerce hata var. Dr. Tayyar Altıkulaç’ın ‘Mushaflarda İmlâ Problemi’ isimli muhteşem çalışmasını okumanızı mutlaka öneririm. Ayrıca çok detaylı inceleme için yine Dr. Tayyar Altıkulaç’ın aşağıdaki eseri okunabilir. 377 sayfa olan bu güzel eseri incelediğinizde Kuran mushaflarında çok sayıda ama çok sayıda imla hatasının mevcut olduğunu göreceksiniz. Hiçbirisi birbirine tam olarak eşit değil. Aynı mushafta bile tutarsızlıklar var. Haşa bu tutarsızlıklar, bu hatalar, bu çarpıklıklar Yüce Allah'tan mı kaynaklanıyor? Asla. Elbette insanlardan kaynaklanıyor.     

tayyar altikulac imla problemi

Örnek farklılıklar; Fatiha suresi; Rampur Raza Library: No. 1, Korankodex (ʿAlī b. Abī Ṭālib zugeschrieben)) kütüphanesinde bulunan eski bir Kuran mushafındaki yazılış verilmiştir. 24 elif harfi (+); Baltimore, The Walters Art Museum W.554. 4 kelime de fazladan elif harfi ile yazılmış. 24 elif harfi (+)

Aşağıdaki mushafta 4 kelime hatalı olarak 4 elif fazladan yazılmış.

fatiha ikiz kod aldatmacasi mustafa kurdoglu 19ve7 aldatmacasi

Aşağıdaki resimde sağdaki (Codex Ṣanʿāʾ DAM 01-25.1) s-sirata kelimesi doğru olarak yazılmış. Fazladan elif harfi olmadan.

fatiha ikiz kod aldatmacasi mustafa kurdoglu 19ve7 aldatmacasi 1

İmran Akdemir ve Mustafa Kurdoğlu’na soruyorum; “Bu bir çarpıklık değil mi? Bu bir eğrilik değil mi? Bu bir anormallik değil mi? Evrenlerin yaratıcısı ne buyurmuştu 18:1 ayetinde? Kuran’da asla bir çarpıklık, bir eğrilik yapmayız.”

19 mucizesine tanık olamamış kimselerin büyük sınavıdır bu. Kuran mushaflarındaki imla hataları sorununu duymak bile istemezler. Derler ki anlam bozulmadığı için bunların önemi yoktur. Böyle mantık olur mu? Evrenin yaratıcısı haşa kelimeleri doğru yazdıramamış mı? 18:1 ayetini tekrar okuyun. Kuran’da asla ama asla çarpıklık olmaz. Ancak mushaflarda imla çarpıklıkları var. Ne yapacağız?

19 mucizesine tanık olamamış kimselerin şunu iyi anlaması lazım; Kuran ile mushaf aynı şey değildir. Muhammed peygambere indirilen Kuran ile elimizde tuttuğumuz mushaf tam olarak aynı değildir. Muhammed peygambere Yüce Allah’ın indirdiği Kuran bizzat resûl tarafından Cibrîl aracılığı ile toplanmış/bir araya getirilmiştir. Cibrîl aracılığı ile toplanan bu Kuran mushafında tek bir harf hatası bile yoktu. Ben buna Muhammed mushafı diyorum. Muhammed mushafı Yüce Allah’ın 18:1 ayetinde işaret ettiği Kuran’dır. O mushafta tek bir harfte bile bir çarpıklık, bir eğrilik, bir anormallik yoktu. Muhammed mushafı bizzat Yüce Allah tarafından bir araya getirildi/toplandı, insanlığa deklere edildi. Elbette Cibrîl ve resûl aracılığı ile.  

Yüce Allah’ın önemli bir sınavının şartı olması nedeni ile bu mushaf maalesef elimizde yok. Ancak Osman döneminde oluşturulan komisyonun elinde bu mushaftan insanlar eliyle kopyalanmış sayfalar olduğunu anlarız. Bu kopyalar Muhammed peygamberimizin ve Cibrîl’in kontrolünde olmadığı için imla hataları içeriyordu. Böylece Osman mushafı muhtemelen imla hataları içerir şekilde oluştu. Ayrıca Osman mushafı oluşturulurken şeytan tarafından 2 söz besmele ile başlamayan biricik sure olan tevbe suresinin sonuna şeytan insanlar tarafından eklendi. Böylece Osman mushafı imla hataları ve ayetmiş gibi eklenen 2 fazla söz ile oluşturuldu. Dünya üzerinde henüz Osman mushafını bulamadık. Elimizde yok. Belki de kayboldu. Müzelerde bulunan en eski Kuran mushafları bile ancak Osman mushafının kopyalarıdır.

Osman mushafı bir Kuran mushafı olsa da Muhammed mushafı değildir. Yüce Allah’ın 18:1 ayetinde işaret ettiği Kuran değildir. Bunu iyice anlayalım. Müzelerde bulunan tüm mushaflar dahil, şu an yeryüzünde bulunan hiçbir mushaf Muhammed mushafı değildir.

Yüce Allah Kuran’ı koruyacağını bildirmiştir;

Yüce Allah Kuran’ı koruyacağını 15:9 ayetinde bildiriyor.

Yüce Allah 15:9 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

1809|15|9|إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

İnnâ nahnu nezzelnez zikre ve innâ lehu le hâfizûn.

Şüphesiz biziz; biz indirdik zikri (Kuran’ı) ve şüphesiz biziz onun koruyucuları.

Mushaf ile Kuran’ı ayırdığımızda çelişki ortadan kalkmaktadır. İnsan eliyle kopyalanan mushaflarda hata olmaması düşünülemez. 6234 ayette 77401 kelimenin mum ışığında, matbaa olmadan, elle kopyalanması esnasında imla hataları yapılmaması mümkün değildir. Zaten de bu şekilde olmuştur. O durumunda anlarız ki Yüce Allah insan eliyle kopyalanan mushaflara koruma garantisi vermiyor. Aksi halde yeryüzündeki hiçbir mushafta imla hatası olmaması gerekirdi. Hiçbir eğrilik, çarpıklık olmaması gerekirdi. Yüce Allah ancak Kuran’ın koruma garantisi veriyor.

Kuran’ı koruyan sistem nedir?

Yüce Allah’ın Kuran’ı matematik ayeti ile koruduğu 1974 yılında 19 sisteminin keşfedilmesi ile anlaşıldı. 19 sistemi ilk olarak tevbe suresine sonradan eklenen 2 sözü hemen deşifre etti. Kuran mushafından attı. 19 sistemindeki gelişmeler hatalı yazılmış olan bazı kelimeleri de deşifre etti. 19 sistemi Kuran’ın 6234 ayet olduğunu, 114 sure olduğunu, suredeki kelime sayısı gibi parametrelerin ilahi olduğunu kesin olarak gösterdi. Yakın zamanda inşAllah harf düzeyinde koruma da keşfedilecek. Böylece harf hataları içeren mushaflardaki eğrilik/çarpıklık düzeltilecek. Harf hataları da düzeldiğinde Yüce Allah’ın izni ile çarpıklık/eğrilik içermeyen Muhammed mushafına ulaşmış olacağız.

Neden bu şekilde olmuş olabilir?

Kuran’dan anladığımıza göre Kuran’ın kendisi büyük bir mucizedir. Kuran’ın içerdiği mucizelerin hepsinin açıklanmadığını 27:93 ayetinden anlıyoruz. Ayete göre bazı mucizeler Kuran’ın inmesinden sonra olacaktır. Yüce Allah dilediğinde mucizeler tecelli edecektir. İşte bu mucizelerden/ayetlerden olan ve büyüklerden birisi olan 19 mucizesi de 1974 yılında tecelli etti. Kuran’ı koruduğunu ortaya çıkar çıkmaz gösterdi.

Yüce Allah aşağıdaki 27:93 ayetinde şu şekilde buyurmuştur. 

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

3250|27|93|وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Ve kulil hamdu lillahi seyurikum ayatihi fe ta'rifuneha, ve ma rabbuke bi gafilin amma ta'melun.

Ve de ki: ‘Hamd (hakkıyla değerlendirme) Allah'adır. O size gösterecek ayetlerini-mucizelerini ve siz de onları tanıyacaksınız’; ve senin Rabbin gafil değildir yaptığınız şeylerden.

Sonuç olarak;

18:1 ayetinde Yüce Allah’ın Kuran’da asla ama asla bir çarpıklık/bir bozukluk/bir eğrilik yapmayacağı buyruğunu yanlış olarak anlayarak imla hataları içeren mushafları kast ettiğini sanan ve bu yanlış değerlendirme ile 19, 7, Mod(7)=2, Mod(19)=7 gibi, ikiz kod gibi Yüce Allah’ın onay vermediği uyduruk sistemlerle gerçek 19 mucizesini inkar edenler bu makaleyi defalarca okumalıdır. 18:1 ayetinde geçen ‘lem’ edatı bir fiilin asla ama asla gerçekleşemeyeceği gösterdiğine göre Kuran’da tek bir harf bile hatalı olmamalıdır. Tek bir harf bile yanlış yazılmamalıdır. Zaten de böyle olmuştur. Mushaflarda çarpıklık/eğrilik olabilir. Ancak Kuran’da asla. Muhammed mushafına ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüce Allah’ın gösterdiği yoldan yani 19 matematik sisteminden ilerliyoruz. Harfleri koruyan sistem ortaya çıkarıldığında mushaflardaki imla problemi de kıyamete kadar çözülmüş olacaktır. 

En doğrusunu Allah bilir.