Yüce Allah 12:84 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

1678|12|84|وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

Ve tevella anhum ve kale ya esefa ala yusufe ve byaddat aynahu minel huzni fe huve kezim.

Ve yüzünü çevirdi onlardan ve dedi ‘kederim-tasam Yusuf üzerinde’. Ve ağardı gözleri kederden-üzüntüden-tasadan. Yutkunuyordu.

 

(ٱبْيَضَّتْ) byeddet kelimesi kökü (بيض) beyaz yapmak (to make white), beyaza boyamak (paint white), beyazlamak-ağarmak (whiten) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 103 (of 1303)

(عَيْنَاهُ) aynahu kelimesi kökü (عين) göz (eye) Hans Wehr 4th ed., page 776 (of 1303) anlamındadır. Ayette ikili isim ‘nominative feminine dual noun’ olarak geçtiği için gözler olarak anlıyoruz. Yani her iki gözü.  

(ٱلْحُزْنِ) l-huzni kelimesi kökü (حزن) üzüntü-keder-tasa (sadness, grief) Hans Wehr 4th ed., page 204 (of 1303) anlamındadır.

 

12:84 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

ve tevella

ve yüzünü çevirdi

ولي

2

anhum

onlardan

 

3

ve kale

ve dedi

قول

4

ya esefa

kederim-tasam

اسف

5

ala

üzerinde

 

6

yusufe

Yusuf

 

7

vebyeddet

ve ağardı

بيض

8

aynahu

gözleri

عين

9

mine

-den

 

10

l-huzni

keder-üzüntü

حزن

11

fe huve

O

 

12

kezimun

yutkunuyordu

كظم

 

Bu ayette Yakup (İsrail) peygamberin durumu anlatılmaktadır. Yüce Allah Yakup peygamberin üzüntüden-kederden-tasadan gözlerinin ağardığını-beyazladığını bildirmiştir.

Ayetleri modern tıp ışığı altında incelediğimizde Yakup peygamberin her iki gözünde katarakt oluşmaya başladığını görüyoruz. Katarakt dışardan bakıldığında bile gözlerin beyazlaması ile herkes tarafından görülebilir. 

Aşağıdaki resimdeki gözde katarakt görülmektedir. Gözün ağarmış olduğu tam da ayette işaret edildiği gibidir.  

katarakt gozlerin agarmasi

 

Bu dönmede Yakup peygamber henüz tam kör olmamıştır.

  

Katarak oluşumu ile aşırı üzüntü ve tasanın ilişkisi var mı?

Hastada eşlik eden şeker hastalığı-diyabet (Diabetes Mellitus) var ise keder, aşırı üzüntü, tasa ve depresyon kan şekeri kontrolünü bozduğu için katarak riskini artıracaktır. Şeker hastalarında (diyabet) zaten katarakt riski normal kişilere göre daha yüksektir.  Diyabeti olan hastalarda olmayanlara göre %60 daha fazla katarakt görülmektedir. Aşırı üzüntü-tasa ve depresyon durumunda kan şeker kontrolü (regülasyonu) daha kötü olmaktadır. Yapılan yeni çalışmalarda depresyonu olan hastalarda diyabet gelişmesi riski de depresif olmayan kişilere göre daha fazladır. Bir kısır döngü mevcuttur.

Yakup peygamberin ‘bir sonraki ayetlerde daha detaylı incelenecek inşallahdiyabet (şeker) hastası olduğu anlaşılmaktadır. Modern bilimin tedavisi altında olmayan Yakup peygamberde diyabet hastalığına sekonder hastalıklar gelişmiştir.

Tasa ve kederinden dolayı (bu tasa ve keder yıllarca sürmüştür. Yusuf peygamberin çocukken kaybolması ile başlar)  kan şekeri kontrolü hiç iyi olmamış ve yılların birikimi ile gözlerinde katarakt oluşmuştur.

 

Katarak tam körlük yapar mı?

Çok çok ileri seviyelere gitmediği sürece tam körlük yapmaz. Gözdeki lensin ışık geçirgenliğinin azalması ile (opaklaşması ile) gözün içine giren ışık miktarı azalır. Tam görme kaybı oluşmadan önce bulgu verir. İyi görememe, puslu görme gibi bulgular olur.

Aşağıdaki resimde kataraktlı bir kişinin görüşü gösterilmiştir.

katarakt gozlerin agarmasi 1

 

Peki; Yakup peygamberin görme yetisi nasıl tam olarak kayboldu? Nasıl tam kör oldu?

Yakup peygamberin gözlerinin katarakta bağlı aklaştığını-beyazlaştığını biliyoruz. Ama görme yetisinin tam kaybolmasının nedeni katarakt değil. Yıllarca sıkıntı çektiği diyabet hastalığı. Katarakt ile görme yetisi zayıflayan Yakup peygamber diyabetik ketoasidoza girmiş ve ani şekilde tam kör olmuştur.

Diyabetik ketoasidoz Tip 1 ve kontrolsüz Tip 2  diyabetlilerde görülebilir. Ketoasidoz vakalarının %65’i Tip 1 diyabet iken %35’i Tip 2 diyabettir. Ayetlerden Yakup peygamberin hangi tip diyabeti olduğunu bilemiyoruz. Tip 1 diyabetin çok genç yaşta başlaması, tedavi edilmediğinde erken yaşlarda komplikasyonlar çıkarması ve ölüme neden olması ihtimali yüksek olduğu için Yakup peygamberin Tip 2 diyabet olma ihtimali daha yüksektir. Çünkü yaşı oldukça ileridir.

Ketoasidoz tanısı atardamarlarda (arteriyle) kan asit düzeyinin (pH) 7.35’den az olması, serum bikarbonat seviyelerinin 15 mEq/L’dan daha az olması, kan şekerinin 250 mg/dl üstünde olması, kanda ketonemi ve/veya idrarda ketonüri varlığı ile tanı koyulur. 

 

Diyabetik ketoasidoz geçici tam körlük yapar mı?

Bunun cevabı evettir. Dünya literatürüne bakıldığında 3 olgu sunulmuştur. Çok yeni bir makaledir. 

'Reversible Blindness as Presenting Manifestation of Severe Diabetic Ketoacidosis. Med Sci 2019;357(2):164−167.' Türkçesi: 'Şiddetli Diyabetik Ketoasidoz Tezahürü Olarak Geçici-Geri Dönüşümlü Körlük'

Bu hastalar normal görürken bir anda görme yetilerini tam olarak kaybetmişlerdir. %100 körlük söz konusudur. Hiçbir şey görememişlerdir. Acil servise geldiklerinde yapılan incelemede çok çok yüksek kan şekerlerinin olduğu ve diyabetik ketoasidozda oldukları gösterilmiştir. İnsülün tedavisi yanında destekleyici tedavi ile iyileşmişler ve görme yetileri yeniden başlamış, tekrar görür hale gelmişlerdir.  

Ani başlayan körlük ile kan asit seviyesi arasında bir bağ vardır. Yüksek kan şekerleri gözdeki asit miktarını artırmakta ve ani görme kaybına neden olmaktadır. İnsülin tedavisi ile kan şekeri normale indirilince gözdeki asit miktarı da normale dönmekte ve geçici olan körlük düzelmektedir.

Modern bilim diyabetin (şeker hastalığının) ani ve geçici tam körlüğe neden olabileceğini ispatlıyor

Şeker kontrolünün yapılamadığı, aşırı tasa ve üzüntü içindeki Yakup peygamberin çok yüksek kan şekerleri kan pH’ının azalmasına neden olmuş ve zaten katarakt nedeni ile iyi göremeyen Yakup peygamberin ani olarak tam görme kaybına uğramasına neden olmuştur.

 

Yüce Allah 12:93 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

1687|12|93|ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

Yezhebu bikamisi haza fe elkuhu ala vechi ebi ye'ti basira, ve'tuni bi ehlikum ecma'in.

Götürün benim şu gömleğimi, koyun babamın yüzü üzerine, başlasın görmeye ve bana gelin ailenizle bütün birlikte.

 

(بَصِيرًا) besiran kelimesi kökü (بصر) görmek (see) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 75 (of 1303)

 

12:93 ayeti detaylandırıldığında;

# Kelime Anlam Kök

1

izhebu

götürün

ذهب

2

bikamisi

benim gömleğimi

قمص

3

haza

şu

 

4

fe elkuhu

koyun

لقي

5

ala

üzerine

 

6

vechi

yüzü

وجه

7

ebi

babamın

ابو

8

ye'ti

başlasın

اتي

9

besiran

görmeye

بصر

10

ve'tuni

ve bana gelin

اتي

11

biehlikum

ailenizle birlikte

اهل

12

ecmeiyne

bütün

جمع

 

Bu ayete bakıldığında şu anlaşılır; Yusuf peygamber kokusunun sindiği gömleğini Yakup peygamberin yüzüne konulmasını istemiştir. Bu süreç sonunda Yakup peygamber görmeye başlayacaktır. 

 

Yüce Allah 12:94 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

1688|12|94|وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ

Ve lemma fasalatil'iru kale ebuhum inni le ecidu riha yusufe lev la en tufennidun.

Kafile ayrıldığında babaları: "Eğer bunamış demezseniz, doğrusu ben gerçekten Yusuf'un kokusunu duyuyorum." dedi.

 

Bu ayetten Yakup peygamberin koku alma duyusunun oldukça geliştiğini görmekteyiz. Görme yetisini kaybedenlerde koku alma duyusu farkındalığı artmaktadır.

Aslına tüm insanların koku alma duyusu inanılmaz gelişmiştir. Korkan bir insanın terinin kokusunu bile alabilirler. Ama görme ve işitme duyusu o kadar baskındır ki koku alma duyusu gelişmiş olmasına rağmen insanlar pek kullanmaz. Körlükle birlikte koku alma duyusunun daha fazla farkında olan insan gerçekten iyi koku alabilir. ‘Human olfaction: a constant state of change-blindness. Exp Brain Res. 2010 Aug; 205(1): 13–29.’

Yattığı yataktan tam kör ve bitmiş halde olan Yakup peygamber Yusuf peygamberin gömleğinden gelen kokusunu almış olmalı.

 

Yüce Allah 12:96 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

1690|12|96|فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Fe lemma en cael beşiru elkahu ala vechihi fertedde basira, kale e lem ekul lekum inni a'lemu minallahi ma la ta'lemun.

Müjdeci gelip de onu yüzüne koyunca hemen gözleri görür hale geldi. "Kesinlikle bilmediklerinizi Allah tarafından ben daha iyi bilirim demedim mi?" dedi.

 

Ayetten anladığımıza göre Yakup peygamber tekrar görür hale gelmiştir. 

 

Yakup peygamberin yüzü üzerine Yusuf peygamberin kokusunu içeren gömleği koyduklarında Yakup peygamberin tam körlükten çıkarak görmeye başlamasının nedeni nedir?

Geçici körlüğe neden olan diyabetik ketoasidozun düzelmesi ile.

 

Ketoasidoz nasıl düzeldi?

2 etken birlikte hareket etmiş olabilir;

1. etken;

Diyabetik ketoasidozda olan ve tam kör halde olan Yakup peygamber Yusuf peygamberin kokusunun sindiği gömleği koklamaya başlamıştır.

Yusuf peygamberin yaşadığını ve bulunduğunu öğrenmesi ile tasa-keder aniden kaybolmuştur. Koku sisteminin aşırı uyarılması sempatik sinir sistemini aktive etmiştir.

yusuf yakup gozlerin kor olasi gomlek kokusu gozlerin gormesi

 

Koku alma sistemi ile kan şekeri seviyesi arasında ilişki var mı?
Çok yakın zamanlarda bilim adamları koku alma sistemi ile endokrin sistemi arasında kuvvetli ilişkiyi keşfettiler. Koku uyarılması ile birlikte sempatik sinir sistemi uyarılmaktadır.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde sempatik sistemin uyarılması şekerin kandan hızlıca dokulara girmesine (glucose update) neden olmaktadır. ‘Olfactory stimulation modulates the blood glucose level in rats. Int J Med Sci. 2018 Jan 18;15(3):269-273’

Bazı kokular parasempatik sistemi aktive etmekte (lavanta kokusu gibi), bazı kokular ise sempatik sistemi aktive etmektedir. 

Yine hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda koku uyarılması ile özellikle beyaz ve kahverengi yağ dokusu, adrenal bezler ve böbrekler üzerindeki sempatik sistemin aktive olduğu gösterilmiştir. ‘Olfactory stimulatory with grapefruit and lavender oils change autonomic nerve activity and physiological function. Autonomic Neuroscience : Basic & Clinical, 25 Jun 2014, 185:29-35’

Yusuf peygamberin gömleğine sinen kokusu Yakup peygamberde inanılmaz bir heyecan ve sempatik sistemin aktivasyonuna neden olmuş olmalı. Tasa ve kederden eser kalmamış olmalı. Sempatik sistemin aktive olması kan şekerinin hızlı bir şekilde düşmesine neden olmuş olmalı. Böylelikle hızlı şekilde kan pH seviyesi (asit seviyesi) normale gelmiş ve ketoasidozdan çıkmış olmalıdır. Kan pH’sının yükselmesi ile Yakup peygamber görür hale gelmiştir.

 

2. etken;

Ketoasidozda genellikle sık ve yüzeysel solunum olur. Çok çok ileri safhalarda Kussmaul solunumuKussmaul breathing’ gelişir. Bu solunum derindir.

Yakup peygamber yüzüne konan gömleği derin derin koklamaya başlamıştır. Derin derin ve sık sık nefesler solunum alkalozuna neden olarak metabolok asidozun düzelmesinde yararlı olmuş olabilir.

 

Modern tıp yaklaşımına göre Yakup peygamberin gözlerindeki katarakt devam etmiş olmalıdır. Ama katarakt tam görme kaybına neden olmamış ise diyabetik ketoasidoza bağlı tam körlük düzeldiğinde görme eski haline gelecektir. Yine puslu görecektir, yine çok net görmeyecektir ama görme olacaktır. Yüce Allah ayette gözleri keskin görür gibi bir kelime kullanmamış. Görme yetisinin tam kaybolmasının düzelmesini bildirmiştir.

 

Yâkûp peygamberin Santral Seröz Kortyoretinopati (SSKR) ‘Central Serous Chorioretinopathy’ hastası olduğunu iddia eden Zeki Bayraktar’a kısa bir cevap.   

Yâkûp peygamberin bir göz hastalığı olan Santral Seröz Kortyoretinopati (SSKR) hastası olduğunu düşünen insanlar vardır. Gözün en arkasında bulunan retina tabakasını tabanından ayrılması sonucu gözde santral (orta kısım) görme kaybı veya bozulma durumudur bu hastalık. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Zeki Bayraktar’ın makalesini okuyabilirler.

Benim bu görüşe katılmamamın birkaç nedeni var.

  • 12:84 ayetinde Yüce Allah Yâkûp peygamberin gözlerinin ağardığını net bir şekile söylüyor. ‘byaddat aynahu’ ‘ağardı gözleri’ tümcesini buyuran Yüce Allah. ‘Gözleri beyazlaştı, gözleri ağardı, gözleri beyaz renk oldu.’ anlamı vardır. Bu nedenle dışardan birisi Yâkûp peygamberinin gözlerine baktığında bu beyazlaşmayı görmelidir. SSKR durumunda göze dıştan bakan bir kişi gözde bir beyazlaşma asla göremez. Zeki hoca makalesinde üstünde beyazlar görülen bir göz resmi kullanmış. Ancak bu resim bir SSKR hastasının gerçek resmi olamaz. Google’a ‘Central Serous Chorioretinopathy’ yazın ve resimlere bakın. Bu şekilde gözleri beyazlaşmış bir SSKR hastası olamaz. Kısacası gözlerin ağarması ile SSKR’nin hiçbir ilgisi yoktur. Tekrar söyleyelim; SSKR hastasında gözde beyazlaşma olmaz.  
  • Yâkûp peygamber Yûsuf peygamberin gömleğini koklamaya başladığında gözleri görür hale geliyor. Aniden. O anda. 12:96: “…Müjdeci gelip de onu yüzüne koyunca hemen gözleri görür hale geldi…” SSKR hastalığı kendiliğinde 6 ay içinde, ortalama 3-4 ayda düzelmektedir. Ancak düzelme birdenbire, aniden olmamaktadır. Düzelme zaman içinde yavaş yavaş olmaktadır. Ancak Yâkûp peygamber Yûsuf peygamberin gömleğini koklar koklamaz aniden görür hale geldiğini anlıyoruz. Bu da bize Yûsuf peygamberin gömleğinin kokusunun gözde görme kaybına neden ne ise onu aniden düzelttiğini düşündürür. Bu nedenle SSKR hastalığından uzaklaşırız.   

Bütün bunlar düşünüldüğünde Yâkûp peygamberin SSKR hastası olması ihtimali bana göre düşüktür.

 

En doğrusunu Allah bilir.