Şems (Güneş) suresi Kuran’ın 91. suresi olup 15 ayet içermektedir.  Bu surede Güneş'e ve onun aydınlığına dikkat çekilmiştir. Güneş’imizin %99,9’u hidrojen (%91,2) ve helyumdan (%8,7) oluşmaktadır. Şems (Güneş) suresinde hidrojen ve helyuma işaret edilmiştir.

Periyodik Tablo Simge

Arapça Harfi

H (Hidrojen)

ه (H)

He (Helyum)

ها (He)

 ه (H) harfi e harfi olan Elif (ا) ile birleşince ها (He) olarak yazılır.

 Not: Arapça harfler kelimenin başında farklı ortada farklı, sonda farklı yazılırlar. Kelime sonunda ها (He) aşağıdaki gibi yazılır.

Helyumun simgesi olan ‘He’ içinde hidrojenin simgesi olan H’yi de içerir.

Şimdi Kuran’da hiçbir surede göremeyeceğimiz eşsiz bir mucizeye şahit olacağız. Şems (Güneş) suresinin bütün ayetleri ‘He’ (ها) ile sonlanmaktadır.

Aşağıda Arapça'sını görebilirsiniz. Ama okunuşunu aşağıdaki gibidir.

Bu muhteşem sureyi  Mahmoud Khalil Al Hussary'dan dinlemek için;

Ayetlerin sonundaki HE'nin özellikle seçildiğini kendiniz göreceksiniz.

 

1. Veş şemsi ve duhâ.

2. Vel kameri izâ telâ.

3. Ven nehâri izâ cellâ.

4. Vel leyli izâ yagşâ.

5. Ves semâi ve mâ benâ.

6. Vel ardı ve mâ tahâ.

7. Ve nefsin ve mâ sevvâ.

8. Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâ.

9. Kad efleha men zekkâ.

10. Ve kad hâbe men dessâ.

11. Kezzebet semûdu bi tagvâ.

12. İzin baase eşkâ.

13. Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâ.

14. Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâ.

15. Ve lâ yehâfu ukbâ.

 

Meal;

91:1 Ve Güneş’e; ve sabah aydınlığına onun.

91:2 Ve Ay’a; arkasından takip ettiği vakit onu (Güneş’i).

91:3 Ve gündüze; ortaya çıkardığı vakit onu (Güneş’i).

91:4 Ve geceye; gizlediği-perdelediği vakit onu (Güneş’i).

91:5 Ve göğe (evrene); ve bina edene onu.

91:6 Ve yere (Dünya'ya); ve büyütene-genişletene-yayana onu.

91:7 Ve nefse (benliğe-kişiliğe); ve biçimlendirene onu.

91:8 Öyle ki, ilham etti fücurunu ve takvasını ona.

91:9 Mutlak ki başarılı olur kimse, geliştirip-saflaştıran onu.

91:10 Ve mutlak ki kaybeder kimse, gömen/saklayan onu.

91:11 Yalanladı Semud; sınırlarını aşması ile onun.

91:12 O vakit galeyana getirdi/kışkırttı; eşkiyası onun.

91:13 Öyle ki, dedi onlara Allah'ın resulü; Allah'ın dişi devesidir; ve su içmesidir onun.

91:14 Öyle ki, yalanladılar onu (resûlü); böylece yaralayıp kısırlaştırdılar onu (dişi deveyi); o durumda sabitledi yere onları Rableri; günahlarıyla; öyle ki dümdüz etti onu.

91:15 Ve korkmaz/tedirgin olmaz; akebinden/sonrasından onun.

Ayetlerin istisnasız olarak tümü ‘ha’ dişil zamiri ile biter. Bunun tasarlandığı yani kasıtlı olarak yapıldığı kesindir.

Surede dişil olarak 'he' zamiri ile işaret edilen şeyleri belirtelim;

Güneş; gök (evren); yer (Dünya); nefis; Semud kavmi; dişi deve; Semud’un yaşadığı yer; dümdüz etme eylemi.

Görüldüğü gibi muhteşem bir şekilde ayetin en sonunda biten zamirin hep dişil kelimeleri işaret etmesi sağlanmıştır. Bunu kasıtlı olarak yapıldığı aşikardır. Kanıt şudur; Ay kelimesi eril bir kelimedir. Eğer Yüce Allah Ay’ı işaret eden bir zamir ayetin sonunda kullansaydı mucize bozulacaktı. Ayetlerin sonu hep dişil zamir ile bitmeyecekti.

Kuran'da sonu 'he' ile biten toplam 35 ayet vardır. Böylece anlarız ki Kuran’da bir ayetin ‘he’ ile bitme olasılığı 35/6234’tür. Oldukça düşük bir olasılıktır. 15 ayetin ardışık olarakhe’ harfi ile bitmesi olasılığı (35/6234)15 olur ki bu sayıyı hesaplamak bile zordur. Kabul edilemeyecek kadar düşük bir olasılıktır. Bu da bize adı ‘Şems’ yani Güneş olan suresinin 15 ayetinin de sonunun ‘he’ ile bitirilmesinin mutlak şekilde kasıtlı olarak yapıldığını gösterir. Muhteşem bir edebi yöntem olmakla birlikte Güneş’in çok büyük bir kısmını oluşturan hidrojen (H) ve helyum (HE) atomlarının periyodik tablodaki simgelerinin işaret etmesi Kuran’ın Yüce Allah katından geldiğine kesin bir kanıttır.

Kuran üzerinde görmek için;

Aşağıda (ها) ‘He’ harfleri gösterilmiştir. Şems (Güneş) suresinin kendisinden önce ve kendisinden sonra gelen surelerden farklı olarak ‘He’ (ها) vurgusu yaptığını daha net göstermek için 90. sure ve 92. sureden de bir kısım gösterilmiştir.

 

 

Hidrojen (H) ve Helyum (He) atomlarının periyodik tabloda simgeleri.

 

Konunun ders olarak anlatımı;

En doğrusunu Allah bilir.