Şems (Güneş) suresi Kuran’ın 91. suresi olup 15 ayet içermektedir.  Bu surede Güneş'e ve onun aydınlığına dikkat çekilmiştir. Güneş’imizin %99,9’u hidrojen (%91,2) ve helyumdan (%8,7) oluşmaktadır. Şems (Güneş) suresinde hidrojen ve helyuma işaret edilmiştir.

Periyodik Tablo Simge

Arapça Harfi

H (Hidrojen)

ه (H)

He (Helyum)

ها (He)

 ه (H) harfi e harfi olan Elif (ا) ile birleşince ها (He) olarak yazılır.

 Not: Arapça harfler kelimenin başında farklı ortada farklı, sonda farklı yazılırlar. Kelime sonunda ها (He) aşağıdaki gibi yazılır.

Helyumun simgesi olan ‘He’ içinde hidrojenin simgesi olan H’yi de içerir.

Şimdi Kuran’da hiçbir surede göremeyeceğimiz eşsiz bir mucizeye şahit olacağız. Şems (Güneş) suresinin bütün ayetleri ‘He’ (ها) ile sonlanmaktadır.

Aşağıda Arapça'sını görebilirsiniz. Ama okunuşunu aşağıdaki gibidir.

Bu muhteşem sureyi  Mahmoud Khalil Al Hussary'dan dinlemek için;

Ayetlerin sonundaki HE'nin özellikle seçildiğini kendiniz göreceksiniz.

 

Ayet No. Ayet Okunuş

1.

Veş şemsi ve duhaha.

2.

Vel kameri iza telaha.

3.

Ven nehari iza cellaha.

4.

Vel leyli iza yagşaha.

5.

Ves semai ve ma benaha.

6.

Vel ardı ve ma tahaha.

7.

Ve nefsin ve ma sevvaha.

8.

Fe elhemeha fucureha ve takvaha.

9.

Kad efleha men zekkaha.

10.

Ve kad habe men dessaha.

11.

Kezzebet semudu bi tagvaha.

12.

İzin baase eşkaha.

13.

Fe kale lehum resulullahi nakatallahi ve sukyaha.

14.

Fe kezzebuhu fe akaruha fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvaha.

15.

Ve la yehafu ukbaha.


Aşağıda (ها) ‘He’ harfleri gösterilmiştir. Şems (Güneş) suresinin kendisinden önce ve kendisinden sonra gelen surelerden farklı olarak ‘He’ (ها) vurgusu yaptığını daha net göstermek için 90. sure ve 92. sureden de bir kısım gösterilmiştir.

 

 

Hidrojen (H) ve Helyum (He) atomlarının periyodik tabloda simgeleri.

 

En doğrusunu Allah bilir…