Rampur Raza Kütüphanesindeki Ali bin Abu Talip’e ait olduğu düşünülen 7. yüzyılda yazılmış olduğu düşünülen Kuran’da hurufu mukatta harflerinin ayrı bir ayet olup olmadıkları açısından incelenmesi: Uthmani Mushaf’ı ile karşılaştırılması

Aşağıdaki linke tıklayarak orijinal resimlerine ulaşabilirsiniz.

https://corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/42/vers/1?handschrift=878

Toplam 27 sure incelenebildi. 2. sure ve 43. sure başları incelenemedi.  

Amacımız Rampur Raza Kütüphanesindeki Ali bin Abu Talip’e ait olduğu düşünülen Kuran’da hurufu mukatta harflerinin ayrı bir ayet mi; yoksa kendisinden sonra gelen ayet ile birleşik olarak alınıp alınmadığı ve bunun Uthmani Mushaf’ı ile karşılaştırılmasıdır.

Net olarak okunan sureler aşağıda verilmiştir.

Sure No

Harfler

Ayrı bir ayet mi?

Uthami Mushaf’ı

2

Elif Lam Mim

İncelenemedi Evet

3

Elif Lam Mim

Evet

Evet

7

Elif Lam Mim Sad

Evet

Evet

10

Elif Lam Ra

Hayır

Hayır

11

Elif Lam Ra

Hayır

Hayır

12

Elif Lam Ra

Hayır

Hayır

13

Elif Lam Mim Ra

Hayır

Hayır

14

Elif Lam Ra

Hayır

Hayır

15

Elif Lam Ra

Hayır

Hayır

19

Kef He Ye Ayn Sad

Evet

Evet

20

Ta He

Evet

Evet

26

Ta Sin Mim

Evet

Evet

27

Ta Sin

Hayır

Hayır

28

Ta Sin Mim

Evet

Evet

29

Elif_Lam_Mim

Evet

Evet

30

Elif_Lam_Mim

Evet

Evet

31

Elif_Lam_Mim

Evet

Evet

32

Elif_Lam_Mim

Evet

Evet

36

Ye-Sin

Hayır

Evet

38

Sad

Hayır

Hayır

40

Ha Mim

Evet

Evet

41

Ha Mim

Evet

Evet

42

Ha Mim-Ayn Sin Kaf

Evet

Evet

43

Ha Mim

İncelenemedi Evet

44

Ha Mim

Evet

Evet

45

Ha Mim

Evet

Evet

46

Ha Mim

Evet

Evet

50

Kaf

Hayır

Hayır

68

Nun

Hayır

Hayır

 

Tabloda görüldüğü gibi Rampur Raza Kütüphanesindeki Ali bin Abu Talip’e ait olduğu düşünülen Kuran’da hurufu mukatta harflerinin ayrımı Uthmani Mushaf’ı ile tek bir yer hariç tıpa tıp benzemektedir. 36. sure olan Ye-Sin suresinde Uthmani Mushaf’ında Ye-Sin ayrı bir ayet olarak alınmış olmasına rağmen Rampur Raza Kütüphanesindeki Kuran’da Ya-Sin harfleri ayrı bir ayet olarak ayrılmamıştır. Ayet ayıracı görülememiştir.

Resimlerin detaylı görünümü aşağıda verilmiştir.

Ayet ayıracı için boş bir yuvarlaktır.

3. sure

Corpus Coranicum 3 Elif Lam Mim

 

7. sure

Corpus Coranicum 7 Elif Lam Mim Sad

 

10. sure

Corpus Coranicum 10 Elif Lam Ra

 

11. sure

Corpus Coranicum 11 Elif Lam Ra

 

12. sure

Corpus Coranicum 12 Elif Lam Ra

 

13. sure

Corpus Coranicum 13 Elif Lam Mim Ra

 

14. sure

Corpus Coranicum 14 Elif Lam Ra

 

15. sure

Corpus Coranicum 15 Elif Lam Ra

 

19. sure

Corpus Coranicum 19 Kef He Ye Ayn Sad

 

20. sure

Corpus Coranicum 20 Ta Ha

 

26. sure,

Corpus Coranicum 26 Ta Sin Mim

 

27. sure

Corpus Coranicum 27 Ta Sin

 

28. sure

Corpus Coranicum 28 Ta Sin Mim

 

29. sure

Corpus Coranicum 29 Elif Lam Mim

 

30. sure

Corpus Coranicum 30 Elif Lam Mim

 

31. sure

Corpus Coranicum 31 Elif Lam Mim

 

32. sure

Corpus Coranicum 32 Elif Lam Mim

 

36. sure

Corpus Coranicum 36 Ye Sin

 

38. sure

Corpus Coranicum 38 Sad

 

40. sure

Corpus Coranicum 40 Ha Mim

 

41. sure

Corpus Coranicum 41 Ha Mim

 

42. sure

 

44. sure

Corpus Coranicum 44 Ha Mim

 

45. sure

Corpus Coranicum 45 Ha Mim

 

46. sure

Corpus Coranicum 46 Ha Mim

 

50. sure

Corpus Coranicum 50 Kaf

 

68. sure

Corpus Coranicum 68 Nun

 

En doğrusunu Allah bilir.