Or.2165 kodlu Kuran bilinen en eski Kuran’lardan birisidir.

Aşağıdaki linke tıklayarak orijinal resimlerine ulaşabilirsiniz.

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_2165_fs001r#

  1. yüzyıla tarihlenen bu Kuran’da hurufu mukatta harflerine sahip olan toplam 15 sure incelenebildi. 36. sure olan Ye-Sin suresinde Ye-Sin harfleri okunamaz haldeydi.

Amacımız British Museum Mushaf’ında hurufu mukatta harflerinin ayrı bir ayet mi; yoksa kendisinden sonra gelen ayet ile birleşik olarak alınıp alınmadığı ve bunun Uthmani Mushaf’ı ile karşılaştırılmasıdır.

Net olarak okunan sureler aşağıda verilmiştir.

Sure No

Harfler

Ayrı bir ayet mi?

Sayfa No

Uthami Mushaf’ı

11

Elif Lam Ra

Hayır

 

Hayır

19

Kef He Ye Ayn Sad

Hayır

f48r

Evet

20

Ta He

Hayır

f50v

Evet

26

Ta Sin Mim

Hayır

f73r

Evet

27

Ta Sin

Hayır

f77r

Hayır

28

Ta Sin Mim

Hayır

f80v

Evet

29

Elif_Lam_Mim

Hayır

f85v

Evet

30

Elif_Lam_Mim

Evet

f88v

Evet

31

Elif_Lam_Mim

Evet

f91r

Evet

32

Elif_Lam_Mim

Hayır

f93r

Evet

36

Ye-Sin

Okunamadı

 

Evet

38

Sad

Hayır

f109r

Hayır

41

Ha Mim

Hayır

115r

Evet

42

Ha Mim-Ayn Sin Kaf

Evet*

117r

Evet**

43

Ha Mim

Hayır

119v

Evet

 

*42. surenin başlangıcı çok net okunmakta. Ha Mim bitişik olarak yazılmış. Ayn-Sin-Kaf bitişik yazılmış. Fakat birbirlerinden ayrı olarak yazılmışlar. Aralarında ayıraç yok. Tek bir ayet gibi yazılmışlar. Daha sonra ayıraç kullanılmış ve diğer ayete geçişmiş.

**Uthamini Mushaf’ında Ha Min ayrı bir ayet, Ayn Sin Kaf ayrı bir ayet olarak alınmıştır. Bu durum British Museum Mushaf’ından farklıdır. British Museum Mushaf’ından Ha Mim ve Ayn Sin Kaf harf grupları ayrı olarak yazılsa da tek bir ayet olarak alınmıştır.

 

Tablodan görüldüğü gibi British Museum Mushaf’ı ile Uthmani Mushaf’ı arasında ciddi uyumsuzluklar vardır. British Museum Mushaf’ı kendi içerisinde incelendiğinde kendi içinde de uyumsuzluklar olduğu görülür. 29-30-31-32 surelerde Elif Lam Mim harflerine sahip başlangıçlardan 29 ve 32. surelerde ayıraç yokken (Elif Lam Mim ayrı bir ayet olarak alınmazken) 30 ve 31. surelerde ayıraç kullanılmış ve harfler ayrı bir ayet olarak belirlenmiştir. Elif Lam Mim harfleri grubundaki tüm surelerde aynı yöntemin kullanılması daha mantıklıdır. Uthmani Mushaf’ında benzer harf gruplarında hep aynı yöntem kullanılmıştır.   

Aşağıda British Museum Mushaf’ı orjinal resimleri görülmektedir. Lütfen inceleyiniz.

Sonuç
Hurufu mukatta harflerinin ayrı bir ayet mi yoksa kendisinden sonraki ayet ile birlikte mi konusunda Uthmani Mushaf’ının British Museum Mushaf’ına göre daha tutarlı olduğu söylenebilir.

Aşağıda ayetleri görebilirsiniz.

11. Sure

The British Library Kuran 11.Elif Lam Ra

 

 19. sure

The British Library Kuran 19 Kef He Ye Ayn Sad

 

20. sure

The British Library Kuran 20. sure Ta He

     

26. sure

The British Library Kuran 26 Ta Sin Mim

 

27. sure

The British Library Kuran 27 Ta Sin

 

28. sure

The British Library Kuran 28 Ta Sin Mim

 

29. sure

The British Library Kuran 29 Elif Lam Mim

 

30. sure

The British Library Kuran 30 Elif Lam Mim

 

31. sure

 

The British Library Kuran 31 Elif Lam Mim

 

32. sure

The British Library Kuran 32 Elif Lam Mim

 

38. sure

The British Library Kuran 38 Sad

 

41. sure

The British Library Kuran 41 Ha Mim

 

42. sure

The British Library 42. Sure Ha Mim Ayn Sin Kaf

 

43. sure

The British Library Kuran 43 Ha Mim

 

En doğrusunu Allah bilir.