Rahmet kelimesi sonunda ‘te’, ‘ت’ harfi olacak şekilde (رحمت) Kuran’da 7 kez geçer (aşağıdaki tabloda geçişler verilmiştir). Toplam 74 yerde ise aynı kelime kapalıte’ ile yani ‘he’ harfi ile yazılmıştır (رحمه) (aşağıdaki tabloda geçişler verilmiştir). Bu yazıma Tai merbuta denir. Kelimenin sonunda ‘he’, ‘ه’ harfi vardır.

Aşağıda aynı surede (Meryem), aynı kelimenin (Rahmet) farklı şekilde yazıldığını görmekteyiz;

rahmet_meryem_19_mucizesi.jpg

Çok ilginç! Yüce Yaratıcı aynı kelime için neden 2 farklı yazım kullanmış olabilir? Bunun nedenini kimse bilmiyordu. 1974 yılında 19 mucizesi keşfedildiğinde bu sorunun cevabını verdi. Yüce Allah’ın aynı kelimeyi 2 farklı şekilde yazması aslında bize 19 mucizesini göstermek içindi;

Şöyle ki;

19. sure olan Meryem suresinin başında hurufu mukatta yani kesik harfler vardır. Bu sure (كهيعص) ‘Kef-He-Ye-Ayn-Sad’ harfleri ile başlar. 

Bu surede (ك) Kef, (ه) He, (ي) Ye, (ع) Ayn, (ص) Sad harflerinin toplamı 798 olup 19’un tam katıdır.

(ك) Kef sayısı

(ه) He sayısı

(ي) Ye sayısı

(ع) Ayn sayısı

(ص) Sad sayısı

137

175

343

117

26

Toplam: 137+175+343+117+26=798=19x42

Genel Tablo Görüntüle

Detaylı Tablo Harfler Renklendirilmiş Görüntüle

(كهيعص) Kef_He_Ye_Ayn_Sad Mucizesi

19:2 ayetinde geçen (رحمت) ‘rahmet’ kelimesi eğer kapalı 'te' ile yani ‘he’ harfi ile yazılmış olsaydı yukarıdaki tabloda 175 olan ‘he’ sayısı 176 olacak; harflerin toplamı 799 olacak ve 19’un katı olmayacaktı. Eğer 19:21 ayetindeki (رحمه) ‘rahmet’ kelimesi ‘he’ harfi yerine ‘te’ harfi ile yazılmış olsaydı bu kez yukarıdaki tabloda ‘he’ harfi bir eksik olacak; yine 175 yerine 174 olacaktı. Böylece toplam harf sayısı 797 olacak ve 19’un katı olmayacaktı.

Açıkça görülüyor ki Yüce Allah ayetlerini bizlere gösteriyor; biz de onları tanıyoruz. 19 mucizesi bize aynı kelimenin aynı surede neden farklı yazıldığını göstermiş oldu. Yüce Allah’ın bizlere Kuran’ın kendi katından geldiğini göstermek muradında olduğu anlaşılıyor.

Aşağıdaki resimde eski bir Kuran mushafında 19:2 ayetinde yazılan (رحمت) 'rahmet' kelimesi görülmektedir. Berlin, Staatsbibliothek Wetzstein II 1913 (Ahlwardt 305)

Berlin, Staatsbibliothek Wetzstein II 1913 (Ahlwardt 305) rahmet kelimesi 19 mucizesi

Aşağıdaki resimde aynı Kuran mushafında, 19:21 ayetinde yazılan (رحمه) 'rahmet' kelimesi görülmektedir. Berlin, Staatsbibliothek Wetzstein II 1913 (Ahlwardt 305)

Berlin, Staatsbibliothek Wetzstein II 1913 (Ahlwardt 305)

 Açık 'te' ile yazılmış (رحمت) kelimelerinin geçtiği ayetler;

Kuran Ayet No Sure No Ayet No Geçiş Sayısı Ayet
225 2 218 1 ان الذين اامنوا والذين هاج‎روا وج‎هدوا في سبيل الله اوليك يرج‎ون رحمت الله والله غفور رحيم
1010 7 56 1 ولا تفسدوا في الارض بعد اصلحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين
1544 11 73 1 قالوا اتعج‎بين من امر الله رحمت الله وبركته عليكم اهل البيت انه حميد مج‎يد
2250 19 2 1 ذكر رحمت ربك عبده ز‎كريا
3457 30 50 1 فانظر الي ااثر رحمت الله كيف يحي الارض بعد موتها ان ذلك لمحي الموتي وهو علي كل شيا قدير
4355 43 32 2 اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درج‎ت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يج‎معون

 

Kapalı 'te' yani 'he' ile yazılan (رحمه) kelimesi 

Kuran Ayet No Sure No Ayet No Geçiş Sayısı Ayet
164 2 157 1 اوليك عليهم صلوت من ربهم ورحمه واوليك هم المهتدون
185 2 178 1 يايها الذين اامنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شيا فاتباع بالمعروف واداا اليه باحسن ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم
301 3 8 1 ربنا لا تز‎غ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
400 3 107 1 واما الذين ابيضت وج‎وههم ففي رحمه الله هم فيها خلدون
450 3 157 1 ولين قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يج‎معون
452 3 159 1 فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عز‎مت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين
589 4 96 1 درج‎ت منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما
668 4 175 1 فاما الذين اامنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صرطا مستقيما
801 6 12 1 قل لمن ما في السموت والارض قل لله كتب علي نفسه الرحمه ليج‎معنكم الي يوم القيمه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يومنون
805 6 16 1 من يصرف عنه يوميذ فقد رحمه وذلك الفوز‎ المبين
843 6 54 1 واذا ج‎ااك الذين يومنون باايتنا فقل سلم عليكم كتب ربكم علي نفسه الرحمه انه من عمل منكم سواا بج‎هله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم
922 6 133 1 وربك الغني ذو الرحمه ان يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاا كما انشاكم من ذريه قوم ااخرين
936 6 147 1 فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه وسعه ولا يرد باسه عن القوم المج‎رمين
943 6 154 1 ثم ااتينا موسي الكتب تماما علي الذي احسن وتفصيلا لكل شيا وهدي ورحمه لعلهم بلقاا ربهم يومنون
946 6 157 1 او تقولوا لو انا انز‎ل علينا الكتب لكنا اهدي منهم فقد ج‎ااكم بينه من ربكم وهدي ورحمه فمن اظلم ممن كذب باايت الله وصدف عنها سنج‎ز‎ي الذين يصدفون عن اايتنا سوا العذاب بما كانوا يصدفون
1003 7 49 1 اهولاا الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الج‎نه لا خوف عليكم ولا انتم تحز‎نون
1006 7 52 1 ولقد ج‎ينهم بكتب فصلنه علي علم هدي ورحمه لقوم يومنون
1026 7 72 1 فانج‎ينه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باايتنا وما كانوا مومنين
1108 7 154 1 ولما سكت عن موسي الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدي ورحمه للذين هم لربهم يرهبون
1157 7 203 1 واذا لم تاتهم باايه قالوا لولا اج‎تبيتها قل انما اتبع ما يوحي الي من ربي هذا بصاير من ربكم وهدي ورحمه لقوم يومنون
1256 9 21 1 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضون وج‎نت لهم فيها نعيم مقيم
1296 9 61 1 ومنهم الذين يوذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يومن بالله ويومن للمومنين ورحمه للذين اامنوا منكم والذين يوذون رسول الله لهم عذاب اليم
1383 10 21 1 واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراا مستهم اذا لهم مكر في ااياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون
1419 10 57 1 يايها الناس قد ج‎ااتكم موعظه من ربكم وشفاا لما في الصدور وهدي ورحمه للمومنين
1480 11 9 1 ولين اذقنا الانسن منا رحمه ثم نز‎عنها منه انه لياوس كفور
1488 11 17 1 افمن كان علي بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتب موسي اماما ورحمه اوليك يومنون به ومن يكفر به من الاحز‎اب فالنار موعده فلا تك في مريه منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يومنون
1499 11 28 1 قال يقوم ارايتم ان كنت علي بينه من ربي وااتيني رحمه من عنده فعميت عليكم انلز‎مكموها وانتم لها كرهون
1529 11 58 1 ولما ج‎اا امرنا نج‎ينا هودا والذين اامنوا معه برحمه منا ونج‎ينهم من عذاب غليظ
1534 11 63 1 قال يقوم ارايتم ان كنت علي بينه من ربي وااتيني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تز‎يدونني غير تخسير
1537 11 66 1 فلما ج‎اا امرنا نج‎ينا صلحا والذين اامنوا معه برحمه منا ومن خز‎ي يوميذ ان ربك هو القوي العز‎يز‎
1565 11 94 1 ولما ج‎اا امرنا نج‎ينا شعيبا والذين اامنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديرهم ج‎ثمين
1705 12 111 1 لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالبب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيا وهدي ورحمه لقوم يومنون
1856 15 56 1 قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون
1963 16 64 1 وما انز‎لنا عليك الكتب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدي ورحمه لقوم يومنون
1988 16 89 1 ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وج‎ينا بك شهيدا علي هولاا ونز‎لنا عليك الكتب تبينا لكل شيا وهدي ورحمه وبشري للمسلمين
2051 17 24 1 واخفض لهما ج‎ناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
2055 17 28 1 واما تعرضن عنهم ابتغاا رحمه من ربك ترج‎وها فقل لهم قولا ميسورا
2109 17 82 1 وننز‎ل من القراان ما هو شفاا ورحمه للمومنين ولا يز‎يد الظلمين الا خسارا
2114 17 87 1 الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا
2127 17 100 1 قل لو انتم تملكون خز‎اين رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسن قتورا
2148 18 10 1 اذ اوي الفتيه الي الكهف فقالوا ربنا ااتنا من لدنك رحمه وهيي لنا من امرنا رشدا
2196 18 58 1 وربك الغفور ذو الرحمه لو يواخذهم بما كسبوا لعج‎ل لهم العذاب بل لهم موعد لن يج‎دوا من دونه مويلا
2203 18 65 1 فوج‎دا عبدا من عبادنا ااتينه رحمه من عندنا وعلمنه من لدنا علما
2220 18 82 1 واما الج‎دار فكان لغلمين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز‎ لهما وكان ابوهما صلحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرج‎ا كنز‎هما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا
2236 18 98 1 قال هذا رحمه من ربي فاذا ج‎اا وعد ربي ج‎عله دكاا وكان وعد ربي حقا
2269 19 21 1 قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنج‎عله اايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا
2565 21 84 1 فاستج‎بنا له فكشفنا ما به من ضر وااتينه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكري للعبدين
2588 21 107 1 وما ارسلنك الا رحمه للعلمين
3234 27 77 1 وانه لهدي ورحمه للمومنين
3293 28 43 1 ولقد ااتينا موسي الكتب من بعد ما اهلكنا القرون الاولي بصاير للناس وهدي ورحمه لعلهم يتذكرون
3296 28 46 1 وما كنت بج‎انب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
3336 28 86 1 وما كنت ترج‎وا ان يلقي اليك الكتب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكفرين
3389 29 51 1 اولم يكفهم انا انز‎لنا عليك الكتب يتلي عليهم ان في ذلك لرحمه وذكري لقوم يومنون
3428 30 21 1 ومن اايته ان خلق لكم من انفسكم از‎وج‎ا لتسكنوا اليها وج‎عل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لاايت لقوم يتفكرون
3440 30 33 1 واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون
3443 30 36 1 واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سييه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون
3470 31 3 1 هدي ورحمه للمحسنين
3548 33 17 1 قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سواا او اراد بكم رحمه ولا يج‎دون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
3660 35 2 1 ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العز‎يز‎ الحكيم
3747 36 44 1 الا رحمه منا ومتعا الي حين
3977 38 9 1 ام عندهم خز‎اين رحمه ربك العز‎يز‎ الوهاب
4011 38 43 1 ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكري لاولي الالبب
4065 39 9 1 امن هو قنت ااناا اليل ساج‎دا وقايما يحذر الااخره ويرج‎وا رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالبب
4094 39 38 1 ولين سالتهم من خلق السموت والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كشفت ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكت رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
4109 39 53 1 قل يعبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب ج‎ميعا انه هو الغفور الرحيم
4138 40 7 1 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويومنون به ويستغفرون للذين اامنوا ربنا وسعت كل شيا رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الج‎حيم
4266 41 50 1 ولين اذقنه رحمه منا من بعد ضراا مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قايمه ولين رج‎عت الي ربي ان لي عنده للحسني فلننبين الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
4318 42 48 1 فان اعرضوا فما ارسلنك عليهم حفيظا ان عليك الا البلغ وانا اذا اذقنا الانسن منا رحمه فرح بها وان تصبهم سييه بما قدمت ايديهم فان الانسن كفور
4418 44 6 1 رحمه من ربك انه هو السميع العليم
4491 45 20 1 هذا بصير للناس وهدي ورحمه لقوم يوقنون
4520 46 12 1 ومن قبله كتب موسي اماما ورحمه وهذا كتب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشري للمحسنين
5086 57 13 1 يوم يقول المنفقون والمنفقت للذين اامنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارج‎عوا ورااكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظهره من قبله العذاب
5100 57 27 1 ثم قفينا علي ااثرهم برسلنا وقفينا بعيسي ابن مريم وااتينه الانج‎يل وج‎علنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبنها عليهم الا ابتغاا رضون الله فما رعوها حق رعايتها فااتينا الذين اامنوا منهم اج‎رهم وكثير منهم فسقون
6038 90 17 1 ثم كان من الذين اامنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه

En doğrusunu Allah bilir.