Yüce Allah aşağıdaki 25:52 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Âyet No|Sure No|Âyet No|Âyet

Arapça okunuş

Meal

2905|25|52|فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا

Fe lâ tutıı l-kâfirîne ve câhidhum bihî cihâden kebîrâ.

Öyleyse itaat etme kâfirlere (gerçeği örtenlere/gizleyenlere); ve cihat et onlara onunla (Kuran’la); büyük bir cihatla.

 

(جَٰهِدْهُمcâhidhum ve (جِهَادًاcihâden kelimesi kökü (جهد) çabalamak (endeavor), uğraşmak-mücadele etmek (strive), emek harcamak (take pains), aşırı yüklenmek (overtax), tükenmek-yorgunluk (fatigue), bitkin düşmek (exhaust), savaşmak (fight) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 168 (of 1303)

Açıktır ki; kelimenin sözlük anlamları bütün olarak düşünüldüğünde bu kelimenin anlamının bitkin düşünceye kadar mücadele etmek olduğu rahatlıkla görülür.

(ٱلْكَٰفِرِينَl-kâfirîne kelimesi kökü (كفر) örtmek (cover), gizlemek (hide) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 975 (of 1303)

İsim kelimesi olan l-kâfirîne ise çoğuldur ve örtenler/gizleyenler demektir.

Neyi örtüp/gizliyor bu kâfirler?

Yüce Allah'ın ayetlerini gizliyorlar. Ayetleri görmezden geliyorlar. Örtme/gizleme Yüce Allah'ın ayetlerini tümüyle reddetmekle olabileceği gibi (ateistler), Kuran'ın Yüce Allah katından geldiğine iman etmekle birlikte Kuran'ın bazı ayetlerinin hükmünü gizleyerek, örterek de olabilir. Tam kâfirlik veya parsiyel/kısmi kâfirlik. Fark etmez. Her ikisi de kâfirliktir. Bunları yapan kâfir olur.   

Bu ayette emir resûl Muhammed peygambere olsa da aslında emir sadece Kuran diyen müminleredir.

Kâfirler kimlerdir?

Kuran ayetlerini bilerek örten, gizleyen herkes kâfirdir. Kuran ayetlerini tümden reddeden ateistler kâfirdir. Ancak Kuran'a iman etmekle birlikte doğru olarak anlaşılmasına engel olan herkes de bu tanıma girer.   

Açıkça anlarız ki; bile bile Kuran haricinde dinde kaynak edinenler Kuran ayetlerini örttükleri için kâfirdirler. Hadis kitapları olarak bilinen, içlerinde çok sayıda yanlış bilgi olan, Yüce Allah katından geldiği asla kesin olarak bilinemeyen kitapları Kuran ayetleri ile eş tutarak Kuran ayetlerinin geri planda kalmasına neden olanlar kâfirdirler. Bunları bilerek yapanlar kâfir olurken, bilmeyerek saflıklarından buna inananlar müşrik olurlar.

Kâfirlere karşı cihat neyle yapılacaktır?

Sadece Kuran ile yapılacaktır. Ayette başka bir şey zikredilmemiş. Bu nedenle Kuran ayetlerini bilerek örten/gizleyenler ile yılmadan, bıkmadan, bitkin düşünceye kadar yine Kuran ile mücadele verilmelidir. Kuran’ın anlaşılarak okunması konusunda, Kuran ayetlerinin insanlara ulaşması konusunda gerekli tüm mücadele yapılmalıdır. Bu mücadelede asla gevşeklik gösterilmemelidir ve bitkin düşünceye kadar cihada devam edilmelidir.

Sadece Kuran diyenler bu cihatları sırasında az uyumalı ve çok çalışmalıdır. Kuran'ı didik didik incelemelidirler. Kuran okumadıkları tek bir gün olmamalıdır. Yakın çevrelerinden başlayarak ulaşabildikleri herkese sadece Kuran'ın anlatmalıdırlar.    

En doğrusunu Allah bilir.