Kuran’da harf sayımlarında sure başlarında olan numarasız besmeleler sayıma dahil edilir. Bu kural tüm harf sayımlarında geçerlidir.