Dünya üzerinde mevcut olan Kuran mushafları Kuran’ın tam olarak kendisi değildir. Kuran’ın kendisi Muhammed peygamberimize Yüce Allah’ın emrinde olan Cibril aracılığı ile indirildi. İnme işlemi tamamlandıktan sonra ve peygamberimiz vefat etmeden önce yazılı haldeki Kuran ayetleri Yüce Allah’ın izni ve bilgisi dahilinde tek tek dizildi. Maalesef Muhammed peygambere indirilen bu mushaf elimizde mevcut değil. Elbette bunun da bir hikmeti ve amacı vardır. Bunun amacının Kuran’ı koruma sistemi olan 19 sisteminin/mucizesin tecelli etmesi için olduğu açıktır.

Muhammed peygamberimizin bu Kuran mushafından kopyalanan Osman Mushafı da maalesef elimizde mevcut değil. Müzelerdeki en eski Kuran mushafları ancak Osman Mushaf’ından elle kopyalanan mushaflardır (Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç’ın yazıları okunabilir). Bu nedenle çok sayıda imla hataları içerirler. Gayet de normaldir. Çünkü insan faktörü girdiğinde on binlerce kelime ve yüz binlerce harf içeren bir metnin hatasız olarak kopyalanması mümkün değildir.

Bizim amacımız 19 koruma sisteminin/mucizesinin tecelli ettiği noktaları bulup onları izleyerek Muhammed peygamberinize indirilen Muhammed Mushaf'ına ulaşmaktır. Yüce Allah’ın 19 mucizesine ve koruma sistemine tanık olmaktır.

Yapılan en büyük hata Kuran ile Kuran mushafının karıştırılmasıdır. Kuran mushafları imla hataları içerebilir ki çok sayıda içeriyorlar da. Ancak Kuran’da asla ama asla hata olmaz. Olamaz. Çocukluğumuzdan beri bizlere öğretilen şey neydi? “Kuran’ın tek bir harfi bile değişmemiştir.”. Hep bu şekilde inandık. İnandırıldık. Yüce Allah’ın Kuran mushaflarını koruduğunu zannettik. Ancak kendi açımdan konuşmak gerekirse böyle olmadığını açıkça gördüm. Müzelerdeki Kuran mushaflarını gördüm. İnceledim. Yüzlerce imla hataları içeriyorlar. Aynı mushaf içinde bile imla konusunda çok sayıda hata mevcut. O durumda aklını kullanan bir kimse ne yapar? İmla hatalarını Yüce Allah’ın yaptığını mı (haşa) düşünür. 15:9 ayetinde 'Şüphesiz biziz; biz indirdik zikri (Kuran’ı) ve şüphesiz biziz onun mutlak koruyucuları' buyuran Yüce Allah haşa harf düzeyinde Kuran’ı korumamış mı olacak? “Yok! Anlam bozulmadığı için imla hataları normaldir mi?” diyeceğiz. Elbette bu şekilde düşünemeyiz. Yüce Allah mushafları koruyacağım buyurmuyor. 'Kuran’ın koruyucularıyız' buyuruyor. Bunu da 19 sayısı ile ilgili Kuran’a örüntüler yerleştirerek yaptığını bildiriyor. Bunun da bir sınav olacağını bize açıklıyor.

Şimdi Yüce Allah’ın izni ile elimizde bulunan, kelime ve harf düzeyinde tecelli eden 19 mucizesi delillerini sunalım;

Kuran’ı kelime düzeyinde koruyan 57057 basamaklı sayı içerdiği simetri ile (57-0-57) muhteşem bir mühür vuruyordu. Yine 18544 basamaklı sayı ve 798 basamaklı sayı çift doğrulama sistemi oluşturuyordu.

Kuran’ı ayetteki kelime sayısı düzeyinde koruyan 57057 (57+57=114=Kuran’ın bütünü) basamaklı devasa sayı.

Ayetteki Allah kelimesi sayısı ve ayetteki toplam kelime sayısının işareti: 18544 (19x) basamaklı sayı.

Sure dizilişinin, suredeki toplam ayet sayısının ve suredeki toplam kelime sayısının Yüce Allah tarafından belirlendiğine büyük bir delil; 798 basamaklı sayı.

Bu özel sayıların oluşma mekanizması şu şekildeydi;

Kuran'ın baştan kaçıncı ayetiSure numarasıSuredeki ayet numarasıAyetteki kelime sayısı; ==> 57057 (19x) basamaklı sayı. 

Kuran'ın baştan kaçıncı ayetiSure numarasıSuredeki ayet numarasıAyetteki Allah kelime sayısı; ==>15124 (19x) basamaklı sayı.

Kuran'ın baştan kaçıncı ayetiSure numarasıSuredeki ayet numarasıAyetteki kelime sayısıAyetteki Allah kelime sayısı; ==>18544 (19x) basamaklı sayı.

Örüntüyü çok rahat görebilirsiniz. Daha detaya inmek için detay parametresini en son katman olarak ekliyoruz. Öyleyse harf katmanında koruma sağlayacak olan sayıyı için;

Harf düzeyine inmek için bir katman daha ekleyelim;

Kuran'ın baştan kaçıncı ayetiSure numarasıSuredeki ayet numarasıAyetteki kelime sayısıKelimedeki harf sayısı;

İzlediğimiz yöntem doğru ise bize bir işaret mutlaka gelmeli. Analizimizi yaptığımızda 70105 basamaklı bir sayı elde ediyoruz. Mushaflarda harf sayısında hatalar olduğu için direkt olarak doğru sayıya ulaşamayacağımızı biliyoruz. 

Öncelikle sayının basamak sayısı olan 70105’e dikkat ediyoruz. İlk başta özel bir sayı değilmiş gibiyse de aslında simetrik işaretler (57-0-57 sayısındaki gibi) içerdiğini görebiliyoruz. 1. basamaktaki 5 sayısı 7 olmuş olsaydı sayı 70107 (7-0-1-0-7) olacaktı. Ortada 1, hemen yanında iki 0 ve diğer yanda iki 7 rakamı. 57-0-57 sayısında 0 yanında iki 57 sayısı vardı. Bu da Kuran’ın 114 suresine bir atıf yapıyordu. 7-0-1-0-7 sayısında ise koruma sistemi harf seviyesi katmanına inmiştir. İki basamaklı (57) simetriden tek basamaklı 2 rakamlı simetri (7-0) bu nedenle olabilir.

57-0-57 basamaklı sayının işareti ile bulunan 7-0-1-0-7 sayısının 5 rakamının 7 olması gerektiği düşünülürse elimizdeki Osman Mushaf’ında bazı elif harflerinin eksik yazıldığı sonucuna varılır. Yukarıdaki aynı analiz başka bir Kuran mushafına yapıldığında ise 70136 basamaklı bir sayı elde edilir. Bu Kuran mushafında ise fazladan yanlış olarak elif eklendiği görülür. 

Her iki Kuran mushafınında test yapmak için;

https://kuranmucizeler.com/kuran_ayetlerindeki_kelime_sayisi_harf_sayisi.html

Bize düşen görev harf katmanında çalışan devasa sayının basamak sayısı olan  7-0-1-0-7  simetrisinin ışığı altında tüm kelimeleri içerdikleri harfler açısından incelemektir. Diğer Kuran mushafı simetriden 29 basamak uzak iken Osman Mushaf’ı sadece 2 basamak farklıdır. Osman Mushaf’ının içerdiği 77401 kelime sayısının Muhammed Mushaf’ına tam olarak uyduğunu da düşünülürse elif harflerinin düzeltilmesi konusunda Osman Mushaf’ının temel alınması gerektiği açıktır. 19 matematik sistemi bize gösteriyor ki mevcut Osman Mushaf’ında eksik olarak yazılmış elif harfleri var. 2 basamak fark şu demek; Örneğin mevcut Osman Mushaf'ının 9 veya 99 harf içeren bir ayetindeki 1 kelime fazladan elif harfi ile yazılsa 70105 basamaklı sayı 70106 olur. Başka bir ayette de benzer bir durum olsa o durumda 70105 basamak 7-0-1-0-7 olur. Bu kadar hassas bir işlem. Muhteşem bir koruma.   

Yapılması gereken şudur;

Osman muhafındaki kelimelerdeki harfler (326047 harf (+)) öncelikle kendi içinde incelenmelidir. Eksik veya fazla elifli yazımlar kendi içinde düzeltilmelidir. Daha sonra başka Kuran mushaflarındaki (incelenende 329084 adet harf (+)) yazım ile karşılaştırma yapılmalıdır. Osman Mushaf'ının toplam harf sayısı  7-0-1-0-7 basamaklı sayı şekline geldikten sonra ayetlerin sure içindeki sıralamaları da kontrol edilmelidir. 57057 basamaklı sayı ve 798 basamaklı sayı bizlere gösterdi ki ayetteki surelerin dizilişinde bazı hata/hatalar mevcut. Sonuçta 57-0-57 basamaklı sayının kendisinin 19x olması, 18544 basamaklı sayının kendisinini 19x olması, 7-0-1-0-7 basamaklı sayının kendisinin 19x olduğu durumlar bilgisayar yardımı ile kontrol edilmelidir. İşte tam bu noktada Kuran'daki tüm harfler açısından Muhammed Mushaf'ına 19 sistemi ile yani Yüce Allah'ın koruması ile ulaşılmış olacaktır.      

Çalışma yapacak arkadaşlarım için Osman Mushaf’ı ile diğer Kuran mushafının kelime sayıları açısından eşit olan 5868 ayetinin harf düzeyinde incelemesini sunuyorum. Dosya büyük olduğu için bu sayfaya sadece örnek olması için 55 ayet koydum. Tüm ayetler için incelemeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://kuranmucizeler.com/osman_mushafi_ile_diger_bir_kuran_mushafinin_karsilastirilmasi.html

Not: Dosya çok büyük olduğu için yükleme yavaş olabilir. Firefox tarayıcı kullanmak gerekebilir.

Sağda Osman Mushaf'ının ilk 55 ayeti, solda ise diğer Kuran mushafının ilk 55 ayeti; 55 ayette bile toplam 83 kelimede harf uyumsuzluğu vardır. 

En doğrusunu Allah bilir.