İkiz kod yazarları olan kimseler Yüce Allah’ın Müddesir suresinde (74:30, 74:31) işaret ettiği 19 mucizesinin tecelli etmesi ile ortaya çıkan delilleri kabul etmek yerine, bilerek veya bilmeyerek o delilleri örtmek için 19 sayısının yanına 7 rakamını eklemişlerdir.

http://www.ikizkod.com

Bu kimseler binlerce sayı üretirler. 19’un katı olan birçok sayı bulurlar. Bu sayının yanına bir de 7’nin katı olan sayılar bulduklarında bunu mucize olarak sunarlar. Hatta binlerce imla hatası içeren Kuran mushaflarının bu hatalarının bile ilahi olduğunu kabul etmektedirler. Buldukları sistem hatalı Kuran mushaflarındaki tek bir imla hatasını bile deşifre edememiştir. Bu kimseler özellikle 15:87 ayetinin anlamını bilerek veya bilmeyerek saptırarak 7 rakamını Yüce Allah’ın bizzat işaret ettiği (74:30, 74:31) 19 sayısının ortaya çıkardığı delilleri örtmek için kullanırlar. Oysa 15:87 ayetinde 7 rakamının kendisine bir işaret kesinlikle yoktur. Ayette ne işaret ediliyor aşağıda görelim inşallah;

Yüce Allah aşağıdaki 15:87 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

1887|15|87|وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ

Ve le kad âteynâke seb’an min el-mesânî vel kur’ânel azîm.

Ve ant olsun verdik sana yedi çiftlerden/ikililerden ve Kuran'ı, büyük/yüce.

 

(سَبْعًاseb’an kelimesi kökü (سبعyedi (seven) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 458 (of 1303)

(ٱلْمَثَانِىl-mesânî kelimesi kökü (ثني) iki kat (two-fold), çift (double), ikili (dual-binary), çift taraflı (bilateral), çift (pair), ikinin bir grubu (a group of two), düet-çift (duet), iki zamanlı motor (two cycle engine) derken, iki boyutlu (two dimentional) derken kullanılır. Hans Wehr 4th ed., page 129 (of 1303)

Anlam önemli olduğu için saygın bir sözlükten anlamı veriyorum;

ikiz kod aldatmacasi 19 mucizesine kafirlik yapanlar

15:87 ayetinde geçen 7 kelimesi (seb’an)rakamının kendisini işaret etmez. Kendisine eşlik eden kelimedeki şeyin sayısını işaret eder. ‘l-mesânî’ kelimesi çoğul bir isim kelimesidir ve ‘çiftler’, 'ikililer' demektir. Bu çiftlerin/ikililerin sayısının 7 adet, 7 tane olduğunu anlıyoruz.

Daha iyi anlamak için bu kelimenin başka hangi ayette geçtiğine bakmamız gerekir.

Yüce Allah aşağıdaki 78:12 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5682|78|12|وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

Ve beneynâ fevkakum seb'an şidâdâ.

Ve bina ettik üstünüze yedi sağlam.

 

78:12 ayetini bizim üstümüze sağlam 7 rakamı inşa edilmiştir diye mi anlayacağız? Mümkün değil. Yukarıdaki anlattığımız gibi 7 kelimesi (seb’an) 7 rakamı olan kendisini işaret etmek yerine kendisine eşlik eden şeyin sayısını işaret eder. Açıktır ki üzerimize 7 adet/7 tane sağlam şeyin bina edildiği anlaşılır. Üzerimize bina edilen 7 adet şeyin de Dünya atmosferinin katmanlarının sayısı olduğu anlaşılır.

Bir dayanak-bir dinlenme mekânı olan yer, yanan bir lamba, sıkanlardan bolca akan bir su, sabitleyici kazıklarlar olan dağlar, gece-gündüz: Üstümüze bina edilen yedi sağlam neresi?

Ayetleri iyi okumak ve anlamak zorundayız.

15:87 ayetinde geçen ‘l-mesânî’ kelimesine ‘tekrarlayan ikililer’ anlamı verip, ikili olarak da 19 ve 7 sayılarının kast edildiğini düşünüp, ‘seb’an’ kelimesinin 7 rakamının kendisini işaret ettiğini sanıp Muhammed peygamberimize 19'un yanında 7 rakamının da verildiğini iddia etmek en azından ayeti iyi anlamamaktır. 

15:87 ayetinde hiç şüphe yoktur ki 7 rakamının kendisi işaret edilmemektedir. Muhammed peygamberimize çiftlerden, ikililerden (çift olanlardan, ikili olanlardan7 adet/7 tane verildiği bildirilmektedir. İyi anlaşılması için şu örneği verebiliriz; 'bir kişiye keçi çiftlerinden 7 verdim' dediğimizde dişi ve erkek (ikili/çift olacak şekilde) 7 adet yani toplam 14 adet keçi vermiş olurum. 7 rakamını vermiş olmam.  

Diğer bir delil ise 20:99 ayetidir. ‘ateynâke’, ‘verdik sana’ geçişi 20:99 ayetinde de geçmektedir ve yine min edatı ile gelmiştir.

‘âteynâke min ledunnâ zikrâ(zikren)’,’ verdik sana katımızdan bir zikir’ anlamındadır. Verme fiili ile min edatı birlikte geldiğinde Yüce Allah verilen şeyi min edatından sonraki kelimeyi işaret etmektedir. Böylece anlarız ki 15:87 ayetine göre çiftlerden/ikilerden 7 verilmiştir. 7 sayısının/rakamının kendisi verilmiş değildir. İkili olanlardan 7 sayısı kadar veya daha fazla verildiği anlaşılmaktadır.

İmran Akdemir ve arkadaşlarına bir mesaj;

imran akdemir ikiz kod aldatmacasi

Bu çiftler/ikililer (‘l-mesânî’) neler olabilir?

Ayette 7 adet olan çiftlerin/ikililerin ne olduğu bildirilmemiştir. 78:12 ayetini bilim ve mantık ışığında okuduğumuzda 7 sağlam şeyin atmosferin 7 katmanlı tabakaları olduğunu anladığımız gibi 15:87 ayetini de bilim ve mantık ışığında okumalıyız. 15:87 ayetinde işaret edilen 7 çiftlerin/ikililerin ne olduğu konusunda farklı görüşler olmuştur.

Bence en isabetli görüşlerden bir tanesi Ha-Mim harfleridir;

Ha-Mim ikilisi/çifti 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerin başında hurufu mukkata harfleri olarak toplam 7 adet geçmektedir. Muhteşem bir 19 mucizesi delili sunmaktadırlar.

(حم) “Hâ-Mîm” Mucizesi

En doğrusunu Allah bilir.