Yüce Allah 18:29 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

2167|18|29|وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا

Ve kulil hakku min rabbikum fe men şae fel yu'min ve men şae fel yekfur inna a'tedna liz zalimine naren ehata bihim suradikuha, ve in yestegisu yugasu bi main kelmuhli yeşvil vucuh, bi'seş şerab ve saet murtefeka.

Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer onlar yardım isterlerse, yüzleri kavurup yakan akışkan katran gibi bir su ile yardım edilirler. Ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir.

 

(كَٱلْمُهْلِ) kelmuhli kelimesi kökü (مهل) akışkan katran (fluid pitch), erimiş metal (molden metal) anlamındadır. Steingass, page 1076 (of 1241)

 (مَآءِmai kelimesinin aslı (موه) kelimesidir. (ه) harfi hafzedilmiş ve (و) harfi (آ)’e dönüşmüştür. Bu kelimenin anlamları; Hans Wehr 4th ed., page 1094 (of 1303): su (water), sıvı madde-akışkan-akıcı (liquid), akışkan sıvı-hareketli sıvı (fluid) anlamlarındadır.

 

Ayet detaylandırıldığında;

#

Kelime

Anlam

Kök

1

ve kuli:

de ki

قول

2

l-hakku:

bu gerçek

حقق

3

min:

-dendir

 

4

rabbikum:

Rabbiniz-

ربب

5

femen:

artık kimse

 

6

şa'e:

dileyen

شيا

7

felyu'min:

inansın

امن

8

ve men:

ve kimse

 

9

şa'e:

dileyen

شيا

10

felyekfur:

inkar etsin

كفر

11

inna:

çünkü biz

 

12

ea'tedna:

hazırladık

عتد

13

lizzalimine:

zalimlere

ظلم

14

naran:

bir ateş

نور

15

ehata:

kuşatmıştır

حوط

16

bihim:

onları

 

17

suradikuha:

çadırı

سردق

18

ve in:

ve eğer

 

19

yestegisu:

feryad edip yardım isteseler

غوث

20

yugasu:

kendilerine yardım edilir

غوث

21

bimain:

bir su ile

موه

22

kalmuhli:

akışkan katran gibi

مهل

23

yeşvi:

haşlayan

شوي

24

l-vucuhe:

yüzleri

وجه

25

bi'se:

o ne kötü

باس

26

ş-şerabu:

bir içecektir

شرب

27

ve sa'et:

ve ne kötü

سوا

28

murtefekan:

ağırlanmadır

رفق

 

Bu ayette zalimlerin kıyamet sonrası yeni oluşan (ahiret) evrendeki bulundukları yer hakkında bilgi verilmiş ve çok ilginç şekilde akışkan katran gibi bir su ile karşılaşacakları bildirilmiştir. Birçok mealde 'akışkan katran gibi bir su' anlamı suyun katran gibi olamayacağından yola çıkılarak 'akışkan erimiş metal' olarak çevrilmiştir. Ama Kuran çağların ötesindedir. 'Akışkan katran gibi bir su' olarak anlamlandırılmasının daha doğru olduğunu inşallah aşağıda göreceğiz. 

 

Katran gibi bir su nasıl olabilir?

Katranı incelediğimizde ilk dikkatimizi çeken renginin simsiyah olmasıdır. Akışkanlığının da ağır olması nedeni ile yavaş olduğunu görürüz.

katran gibi bir su superiyonik su gaz gezegenler katran

 

Peki; bildiğimiz berrak olan ve hızlı akan bir su nasıl olur da siyah renk olur? Nasıl olur da daha az akışkan olur?

Herkes bilir ki su soğutulunca buz (katı) olur. Isıtılınca buharlaşır ve gaz haline gelir.

Yakın zamanda yapılan bilimsel çalışmalarda bildiğimiz suyun yeni bir hali keşfedildi.

Suyun yeni keşfedilen bu haline süperiyonik su adı verilmiştir. ‘University of Rochester’s Omega Laser Facility’ bölümü tarafından yapılan deneylerde çok yüksek basınçta (100 GPa) ve çok yüksek sıcaklıkta (1726 °C) su normal sudan 4 kat daha ağır hale gelmekte ve rengi simsiyah olmaktadır.

Peki; Süperiyonik su akışkan mıdır?

Yapılan modellerde suyun yeni kefedilen bu halinin akışkan olduğu ('liquid state') bildirilmektedir.  

 

Tam da Yüce Allah’ın ayette mucizevi şekilde belirttiği gibi ‘akışkan katran gibi bir su’ haline gelmektedir. 

Suyun yeni keşfedilen bu halinin evrende bulunan en sık hali olduğu yönünde görüşler mevcuttur. Uranüs Neptün gibi dev gaz gezegenlerin derinliklerinde basınç ve ısı oldukça yüksektir. Bu yerlerde suyun katran gibi olan süperiyonik su halinde olduğu düşünülmektedir. 

katran gibi bir su superiyonik su gaz gezegenler

 

En doğrusunu Allah bilir.