Yüce Allah aşağıdaki 76:1 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5590|76|1|هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا

Hel etâ alel insâni hînun mine d-dehri lem yekun şey’en mezkûrâ.

Geldi mi insan üzerine uzun zamandan bir devir/bir süre? Değildi o anılan bir şey.

 

(حِينٌhînun kelimesi kökü (حين) dönem (term), sezon-süre (season), devir (epoch) anlamındadır. Steingass, page 308 (of 1241)

(ٱلدَّهْرِd-dehri kelimesi kökü (دهر) geçici bir zaman devri (a transient period of time), uzun genişlemiş zaman (long stretch time), ömür boyu süren (lifetime), sonsuzluk (eternity) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 341 (of 1303)

Bu ayette insan henüz anılan bir şey değilken, kendisine bir değer verilmiyorken, yani henüz bilge bir insan vasfı kazanmamışken, bu durumdaki insan üzerine çok uzun bir zaman sürecinin geldiği bir soru kipi ile bildiriliyor.

‘etâ’ ‘أَتَىٰ’ kelimesi geçmiş zaman kipinde kullanılmış olup ‘geldi’ demektir. Yüce Allah bizlerin dikkatini çekmek için ‘Hel’ ‘هَلْ’ soru edatı ile bir bildiri yapıyor. Bu sorunun cevabını bulmak için araştırın buyuruyor. Mutlaktır ki bu sorunun cevabı evettir.    

Ayetten anlarız ki henüz kendisine bilgelik verilmeyen insan bilge insan oluncaya kadar çok uzun bir zaman devri gelmiş ve geçmiştir. Açıktır ki bu ayette insanın evrim süreci işaret edilmiştir. Ayetin ‘İnsan’ suresinin 1. ayeti olması bu ayette geçen insan kelimesinin insanoğlu olarak anlamanız gerektiğini bizlere işaret eder. Yani insanın bireysel olarak gelişimi değil tüm insanlığın gelişimi yani insan evrimi işaret edilmiştir.

Evrim süreci incelendiğinde ayetin büyük bir bilimsel bilgiyi işaret ettiği hemen görülür. Günümüzde yeryüzünde yaşanan insanlar yani bizler Homo Sapiens (‘Bilge insan’) türüne aitiz. Homa Sapiens türü öncesi yeryüzünde başka insan türleri de yaşıyordu (Homo Heidelbergensis, Homo Rudolfensis, Homo Habilis, Homo Floresiensis, Homo Erectus, Homo Neanderthalensis). Ancak hepsinin soyu tükendi ve Homo Sapiens onlara halife oldu.

Kuran'da bu halifelik süreci şu şekilde işaret ediliyor. 

Günümüzde dünyaya egemen olan insan türünden (Homo Sapiens) önce yaşamış olan insan türleri

76:1 ayetinden anlıyoruz ki başlangıçta Homa Sapiens türüne bilgelik verilmemiş. Bu bilgelik uzun bir zaman sürecinde, sonradan verilmiştir. Bu da bize Homa Sapiens türünün 300.000 yıl süren evrim sürecinde bilgelik kazandığını gösterir. Bilgeliği olmayan Homa Sapiens türüne Yüce Allah 300.000 yıl içinde evrim süreci ile değer vermiş ve onu anılan, değer verilen, kıymetli, ayrıcalıklı bir tür yapmıştır. Kısacası bilge hale getirmiştir.

Böylece diyebiliriz ki;

Uzun zamandan bir devir/bir süre/bir dönem=Evrim süreci

Bir soru; ayette işaret edilen atomlardan insanın oluşması olabilir mi?

Cevap; ayette işaret edilen bilge insanın bilincinin evrimleşmesidir. İnsanı değerli yapan bilgelik sağlayan bilincidir.  

Şöyle ki;

Ceninin ruhunun 14+2 haftada verildiğini biliyoruz. Kuran’dan öğreniyoruz.

https://kuranmucizeler.com/insan-cenininin-ruhu-ne-zaman-veriliyor

Örnek olarak Yüce Allah 10 haftalık bir insan ceninine önem vermiyor. O’na ancak ruh verilince bilge insan değeri veriyor.

Kısaca;

14+2 haftalık insan ceninine bilge insan bilinci yükleniyor. Bu bilinç bebek doğup büyüdükçe aktifleşmeye başlıyor.

İşte insanı insan yapan bu bilgelik bilincinin oluşması 300.000 yılda oluyor. Yoksa atomlara kadar gidersek atomlar oluşmadan önceki saf enerjiye kadar gitmek gerekirdi. Sonunda big bang’a gitmemiz gerekirdi.

İnsan suresi 2. ayette nutfeye vurgu var. Doğal bir şey. Kendisine bilgelik verilen insanın nutfeden yaratıldığını bildiriyor.

Hayvanların da nutfesi var. Köpeklerin örneğin. Ancak onlara bilgelik verilmemiş. Bu nedenle nutfe ile 1. ayet birleştirilemez.

En doğrusunu Allah bilir.