Kuran’da toplam 2698 (2698=19x142) Allah kelimesi geçişinin olduğunu ve 2698’in 19’un 142 katı olduğunu görmüştük. 142 sayısının da Yüce Allah tarafından kodlandığını ve ayet numarası 1 olan ayetlerde toplam 42 Allah kelimesini geçtiğini görmüştük.

Detaylı inceleme için lütfen tıklayınız.

Kuran’da hurufu mukatta harfi ile başlayan ilk ayet (2:1) ile hurufu mukattta harfi ile başlayan son ayet (68:1) arasında toplam 5263 (19x) ayet olduğunu ve bu ayetlerde toplam 2641 (2641=19x139) Allah kelimesi geçtiğini de görmüştük.

Detaylı inceleme için lütfen tıklayınız.   

Şimdi Allah’ın izni ile çok yeni bir delile tanık olacağız. 5263 (19x) ayetteki 2641 (2641=19x139) Allah kelimesi geçişi 19’un 139 katıdır. Yüce Allah 142 sayısını kodlamıştı. Acaba 139 sayısını da kodlamış olabilir mi? Bunu öğrenmek için aynı yöntemi uyguluyoruz. Nasıl ki 142 sayısı için ayet numarası 1 olan ayetlerde 42 Allah geçişi var ise 139 sayısı için de ayet numarası 1 alan ayetlerde 39 Allah kelimesi geçmesi gerekir. İncelediğimizde muhteşem olan bu delile ulaşıyoruz. 5263 ayet içinde numarası 1 olan ayetlerde toplam 39 Allah kelimesi geçer. Yüce Allah’ın 5263 (19x) ayet içinde 2641 (2641=19x139) Allah kelimesi geçirdiğini ve bu ayetlerde numarası 1 olan ayetlerde 39 Allah kelimesi geçirerek büyük bir delil sunduğunu görebiliriz.

   

Ayet numarası 1 olan ayetlerde geçen Allah kelimesi sayısı

Kuran’daki Allah kelimesi sayısı=2698 (19x)

19x142

42

Hurufu mukatta harfi ile başlayan ilk ayet (2:1) ile hurufu mukattta harfi ile başlayan son ayet arasındaki (68:1) Allah kelimesi sayısı=2641 (19x)

19x139

39

 

5263 (19x) ayetteki ayet numarası 1 olan ayetlerdeki 39 Allah kelimesinin geçişlerini görmek için...

Yukarıdaki veriler matematiğin bir özelliği değildir. Yüce Allah Kuran’ı ilk ve son hurufu mukatta harfleri ile öyle bir ayırmıştır ki yukarıdaki tablo oluşmuştur.

En doğrusunu Allah bilir.