Arap alfabesinde her harfin bir sayısal değeri vardır. Bunun Mısır hiyerogliflerine dayandığı düşünülmektedir. Kuran’ı Kerim’in indiği dönemde de Ebced sistemi kullanılmaktaydı.

Kelimelerin Ebced değerleri hesaplanırken kelimeyi oluşturan harfler ayrılır ve aşağıdaki tablodan her harfin karşılığı olan sayı bulunur ve tüm harfler için toplama yapılır. Elde edilen sonuç o kelimenin ebced değerini verir.

 

Örnek olarak Yüce Allah'ın isimlerinden birisi olan Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ) isminin ebced değerini hesaplayalım. Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ) ismini oluşruran harfleri ayırıyoruz ve sonra her harfin ebced değerlerini topluyoruz.

 

Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ)

م+ ي+ ظ+ ع+ ل+ ٱ+ ل+ ض+ ف+ ل+ ٱ+ و+ ذ             

 

700+6+1+30+80+800+30+1+30+70+900+10+40

 

Toplam=2698

 

 

Aşağıda Arap harfleri Ebced sistemi gösterilmektedir.

ebced

 

En doğrusunu Allah bilir.