Besmeledeki Allah’ın isimlerinin Kuran’daki geçiş sayıları ile Allah’ın isimleri arasındaki muhteşem bağlantı-Zul Fadlil Azim-İsmi-Azam

Besmelede Allah’ın 3 ismi mevcuttur. Bunlar Allah (الله), Rahman (رحمن) ve Rahim (رحيم)’dir. Kuran’da bu 3 kelimenin mucizevi şekilde 19’un katları şeklinde geçtiğini görmüştük. Detaylı inceleme için tıklayınız. Kuran’da Yüce Allah’ın isimlerinin Ebced değerlerini hesapladığımızda 3 isminin besmeledeki Allah’ın isimlerinin geçiş sayılarını tam olarak verdiğini görürüz ki bu Kuran’ın bizzat Allah tarafından tasarlandığına büyük bir delildir.

Ebded sistemi hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Allah’ın besmeledeki 3 ismi

Kuran’da geçiş sayısı

(الله) Allah 

2698 (142x19)

(رحمن) Rahman  

57 (3x19)

(رحيم) Rahim 

114 (6x19)

 

 

Allah’ın isimleri

Ebced değeri toplamı

Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ)

2698 (142x19)

Mecid (مجيد)

57 (3x19)

Cami (جامع)

114 (6x19)

 

Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ)

م+ ي+ ظ+ ع+ ل+ ٱ+ ل+ ض+ ف+ ل+ ٱ+ و+ ذ             

 

700+6+1+30+80+800+30+1+30+70+900+10+40

 

Toplam=2698

 

Mecid (مجيد)

د+ ي+ ج+ م

 

40+3+10+4

 

Toplam=57

 

Cami (جامع)

ع+ م+ ا+ ج

 

3+1+40+70

 

Toplam=114

 

Görüldüğü gibi besmele Kuran'ın en önemli anahtarlarından birisidir. Besmelede geçen Allah'ın 3 ismi Kuran'da 19'un tam katı olarak geçerler. Ayrıca geçiş sayıları mucizevi şekilde Allah'ın isimlerinden 3 tanesinin Ebced değerini verir. Bunun olma olasılığını hesaplamak bile çok güçtür.   

Kuran'da Allah kelimesinin 2698 kez geçmesi, bu sayının Allah'ın Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ) isminin Ebced değeri olan 2698'e eşit olması, Allah'ın Kuran'daki isimlerinin Ebced değeri olarak en büyük olanının Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ) ile 2698 olması olasılık dahilinde düşünülemez. Sadece ve sadece tasarlanmış olduğunu bize gösterir.

Allah'ın tüm isimleri güzel ve büyüktür. Ama İsm-i A'zam olarak Kuran'da geçen ve Allah'ın bize işaret ettiği isim Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ) ismi olabilir.

 

Allah’ın en büyük ismi (İsm-i-A’zam): Detaylı Analiz 

Kuran’da I-azim (büyük) (ٱلْعَظِيمِ) ve bismi (adıyla) (بِٱسْمِ) kelimelerinin birlikte geçtiği 3 ayet mevcuttur. Bu 3 ayetin birbirleri ile harfine aynı olduğu görülür.

56|74|فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

Fe sebbih bismi rabbikel azim

56|96|فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

Fe sebbih bismi rabbikel azim.

69|52|فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

Fe sebbih bismi rabbikel azim.

Türkçe meallerde farklı meallerin olduğu hemen dikkat çeker.

Örneğin:

İbni Kesir

Öyleyse Rabbini o büyük adıyla tesbih et.

Hasan Basri Çantay 
O halde Rabbini o büyük adiyle tesbih (ve tenzih) et.

Elmalılı Hamdi Yazır 

O halde tesbih et rabbine azim ismiyle

Farklı çeviriler de vardır.

Yaşar Nuri Öztürk 

O halde o yüce Rabbinin adını tespih et!

Edip Yüksel 

Öyleyse Büyük Rabbinin ismini yücelt.

 

Bu 3 ayette Rabbimizin büyük bir adının olduğuna işaret vardır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda İsm-i A'zam olarak Kuran'da geçen ve Allah'ın bize işaret ettiği isim Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ) ismi olabilir.

Rabbimizin İsm-i Azam'ı olma ihtimali çok yüksek olan bu yüce ismin eski mushaflarda yazılışını görmek için lütfen tıklayınız.

 

Yukarıdaki tablolardaki Ebced değerlerini program ile kontrol etmek için;

Ebced değerlerini program ile kontrol etmek için Allah’ın ismini kopyalayınız (Arapçasını) ve aşağıdaki programa yapıştırınız.

https://kuranmucizeler.com/kuran_analiz_harf_sayma_kelime_sayma_ebced_hesaplama_hurufu_mukatta_harfleri.html

Yukarıdaki tablonun oluşması büyük bir delildir. Şimdi Yüce Allah’ın bu 3 ismini inceleyelim.

Zul Fadlil Azim (ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ):

Zul Fadlil Azim 6 ayette geçer (2:105, 3:74, 8:29, 57:21, 57:29, 62:4). Ebced değeri toplamı 2698’dir. Allah’ın sıfatları arasında Ebced değeri en yüksek olan ismidir. İsm-i-Azam olma ihtimali çok yüksektir.

Rabbimizin İsm-i Azam'ı olma ihtimali çok yüksek olan bu yüce ismin eski mushaflarda yazılışını görmek için lütfen tıklayınız.

Mecid (مجيد) :

11:73 ayetinde Mecid (مجيد) kelimesi Allah’ın sıfatı olarak geçer. I-mecid (المجيد) olarak 50:1’de Kuran için, 85:15’de Arş için kullanılmıştır. Bu noktada da bir mucize söz konusudur. Mecid (مجيد)  in Ebced değeri 57 iken I-mecid (المجيد)’in Ebced değeri 88 olmaktadır. Allah kendi sıfatı için Mecid (مجيد) ‘ kelimesini kullanarak yukarıdaki tablonun oluşmasını sağlamıştır.

Rabbimizin Mecid (مجيد) isminin eski mushaflarda yazılışını görmek için lütfen tıklayınız.

Cami (جامع):

Cami (جامع) Allah’ın sıfatı olarak 3:9 ve 4:140 ayetlerinde geçer. Ebced değeri toplamı 114’tür.

Rabbimizin Cami (جامع) isminin eski mushaflarda yazılışını görmek için lütfen tıklayınız.

 

En doğrusunu Allah bilir.