Yüce Allah aşağıdaki ayetlerinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5934|86|5|فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ

Fel yenzuril insânu mimme hulık.

Öyleyse baksın/görsün insan, neyden yaratıldı.

5935|86|6|خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ

Hulika min mâin dâfik.

Yaratıldı bir mayiden/sıvıdan; patlayıp fışkıran.

5936|86|7|يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ

Yahrucu min beyni s-sulbi ve t-terâib.

Çıkar bel kemiği/omurga ve göğüs kemikleri arasından.

 

Kuran’da bazı ayetlerin müteşabih ayet olduklarını biliyoruz. Bu ayetlerin de müteşabih olduğunu söylemek mümkündür. Bilim geliştikçe, insanoğlunun bilgisi arttıkça ayetin farklı yansımaları ortaya çıkar.

86:7 ayetinde patlayıp fışkıran suyun nötron yıldızlarını patlaması esnasında ortaya çıkan su olduğunu ve insanın da bu sudan yaratıldığını görmüştük.

Tarık yıldızı (Pulsar-Vuruşlu yıldız, Nötron yıldızı): İnsan neden yaratıldığına bir baksın-Süpernova patlaması

Ayetin müteşabih özelliği dikkate alındığında ayette farklı bir işaret daha görülebilir. ‘s-sulbi’ kelimesinin anlamı “bel kemiği/omurga kemiği” olarak alındığında, ‘t-terâib’ kelimesinin anlamı “göğüs kemikleri” olarak alındığında, ‘beyni’ kelimesi anlamı “arası” olarak alındığında ki bu anlamları vermek mümkündür, ayetin başka bir şeyi işaret ettiği görülür. Bu şekilde anlam verildiğinde patlayıp fışkıran sıvının cinsel ilişki sonrası kadın vajinasına atılan/fışkıran erkeğin menisi olması gerekir. Atılan/fışkıran bu sıvı içerisinde erkek üreme hücreleri bulunur. Üreme hücreleri insan yaratılışının ilk basamaklarını oluştururlar. Erkeklerde bu hücreler testiser bezi’ olarak isimlendirilen yumurta büyüklüğündeki (uzunluk=4-5 cm, yükseklik 3 cm ve  2.5 cm) organlarda üretilir. Er bezi torbasıskrotum’ içinde bulunurlar. Er bezlerinde ‘testis’ üretilen spermler uzun bir kanala bırakılır. Bu kanal içine prostat ve seminal bezlerden üretilen özel sıvılar da karışır. Bir karışım olan bu sıvı ejekülasyon ile kadın vajinasına fışkırır.

Ayette insanın yaratılma sürecinin özelikle işaret edildiği açıktır. Yüce Allah tüm insanlıktan ”Öyleyse baksın/görsün insan, neyden yaratıldı.” buyurarak yaratılma sürecine bakmasını istemektedir. Bu da bize açık ve net olarak gösterir ki dikkatimizi anne karnında yaratılan insan cenine çevirmeliyiz. Ayetlerin anlamını anne karnında yaratılan insan cenininde aramalıyız.

Yetişkin bir erkeğin menisinin çıktığı yer olan testislerin ‘er bezlerinin’ bu erkek annesinin karnında yaratılırken, henüz bir cenin halinde yaratılırken nasıl oluştuğu bilimsel olarak incelendiğinde ayette büyük bir mucizenin olduğu görülür.

Embriyoloji bilimi kesin olarak göstermiştir ki testisler ‘er bezleri’ ilk başta omurga ile göğüs kafesi kemikleri arasında bulunmaktadır. Omurganın torasik/göğüs omurga kemiklerinin 10.sunun (T10) seviyesinde, sağda ve solda yerleşik olarak bulunur.

Aşağıdaki bilimsel çalışmada insanın yaratılış evresinin ilk basamaklarında (7. hafta gibi) testislerin 10. torasik/göğüs omurga kemiğinin hizasında olduğu bildirilmektedir.

torasik vertebra 10 gogus kemigi ile omurga bel arasindan cikar   

Bailey & Love's Short Practice of Surgery 26E, editör: Norman Williams, P Ronan O'Connell (Sayfa 1377)

T10 seviyesinin iman tahtası olarak bilinen sternumun tam hizasında olduğuna lütfen dikkat edin. Açık ve net olarak görülür ki testisler insan cenininin yaratılış basamaklarının ilk evrelerinde göğüs kemikleri ile omurga arasında bulunur.

insan neden yaratildigina baksin sividan omurga bel kemigi iman kemigi 

Aşağıdaki resimde erken dönem bir insan cenininde (7-8 haftalık) testis veya yumurtalıkların böbrekler ile ilişkisi gösterilmiştir. Görüleceği gibi böbrekler ile aynı yerde bulunmaktadırlar. Bu bölge yaklaşık T10 omurga kemiği hizasıdır. Anlaşılır ki erken dönemde testis veya yumurtalık göğüs kemikleri ile omurga arasındaki bölgededir.  

erken evre embriyo gonadlar testisler  

Ayette ‘çıkar’ fiili kullanılmıştır. Bu da bir şeyin hareket ile bir şeyin dışına çıkmasını işaret eder. Testislerin ayette işaret edildiği gibi bu bölgeden çıkması ve  T10 seviyesinden kasıklara (pelvise) doğru inmesi 'transabdominal8-15 haftalık dönemde gerçekleşir. İnguinal kanaldan ‘transinguinal’ geçerek skrotuma (er bezleri torbası) inmesi ‘inguinoscrotal25-35 haftalarda gerçekleşir.

inen er bezleri testis omurga ile gogus kemikleri arasindan cikan ney

Aşağıdaki videoda testislerin karın içerisinden kasıklara inmesi, sonra er bezi torbalarına inmesi gösterilmiştir.

Erkek testislerinin bir özelliği de vücudun dışında yer almalarıdır. Elbette ki Yüce Allah’ın bu şekilde yaratmasında da bir neden vardır. Normal olarak bir insanın iç beden ısısı 36.1°- 37.2° C arasındadır. Bu ısı testislerde sperm üretimi için olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Normal sperm üretimi için 34.4° C sıcaklık idealdir. Bu nedenle daha yüksek ısıya sahip olan vücudun dışına yerleştirilmiştir. Hatta testisler sıcak havalarda daha aşağıya doğru sarkar (vücuttan uzaklaşır), soğuk havalarda ise yukarı doğru çekilerek vücuda yaklaştırılır.

Kadınlar ile ilgili analiz;

Erkeklerden meni fışkırırken kadınlarda ise yumurtlama sıvısı fışkırır. Yumurta hücresi pinpon topu büyüklüğünde bir sıvı baloncuğunun 'dominant follikül' içindedir. Yumurtlama ‘ovulasyon’ bu top içindeki sıvının fışkırarak dışarı çıkması ile olur. Fışkırma fallop tüpleri içine olur. Yukarıda anlatıldığı gibi testislerin karşılığı olan yumurtalıklar da anne karnındaki yaratılış döneminin ilk evrelerinde omurga ile göğüs kemikleri arasındadır. Testislerin çıkması gibi yumurtalıklar da bu bölgeden dışarı çıkar. Ancak bu çıkma süreci testislerden farklı olarak kasık bölgesinde durur. Ancak ayetin anlamı kadınlar için de geçerlidir.

Kadınlarda sıvını fışkırması;

kadin yumurtlama omurga ile iman tahtasi arasindan cikar

Sonuç olarak;

Yüce Allah insanın yaratılma sürecine bakmamızı istemektedir. İnsanın yaratılma süreci babanın testislerinde ‘er bezlerinde’ üretilen meninin/sıvının kadın vajinasına fışkırması ile başlar. Bu sıvıdan başlatılan yaratma sürecinde erkek cenindeki omurga ile göğüs kemikleri arasındaki testisler ‘er bezleri‘ buradan çıkar ve er bezi torbalarına iner. Tam da ayette bildirildiği gibi.

En doğrusunu Allah bilir.