Besmelenin kaç harfli olduğu ile ilgili çok ilginç bir tartışma almış başını gidiyor. Şaşırmamak mümkün değil. Arapça bilmeyen kişilerin bile Arapça alfabesinden kontrol ederek besmelede kaç harf olduğunu anlayabileceği aşikâr iken ilahiyat profesörlerinin bile besmelenin harflerini tam sayamamaları nasıl açıklanabilir? Gerçeği örtüp gizlemek olarak açıklanabilir mi? Gerçeği kabul etmemek için zorlama yorumlar yapmak ile açıklanabilir mi?

19 mucizesine karşı olanlar besmeledeki harflerin sayısının 19 olmadığını nasıl iddia ediyorlar?

Öncelikle şunu söyleyelim;

Arapçada ünsüz harfleri seslendirmek için bu harflerin üzerine veya altına küçük işaretler konur. Bu işaretler ünsüz harflere ünlü özelliği kazandırır ve kolay okunmalarını sağlar. Arapça bilmeyenler için kolaylık sağlar. Arapça bilenler için gereksizdir. Çünkü onlar ünsüz harflerden oluşan bir kelime gördüklerinde o kelimenin nasıl okunması gerektiğini kelime dağarcıklarından ve cümle içindeki gramerinden anlarlar.

harekeler

Harekelerin kullanımı; açık mavi- fetha (üstün), açık yeşil - kesra (esre), kırmızı - damma (ötre), kahverengi - sukûn, mavi - teşdid, mor - hamze

İlk Kuran mushafları nasıldı?

İlk Kuran mushafları harekesizdi. Aynı zamanda harflerin noktalama işaretleri de yoktu.

19 mucizesi Kuran’ın ilk mushaflarındaki harekesiz yazımını dikkate alır;

Harf sayımları 19 mucizesi için önemlidir. 19 mucizesinde harflerin sayımı okunuşu üzerinden değil de yazılışı üzerinden yapılır. Yani harekesiz hali olan orijinal metin üzerinden yapılır.

Besmele üzerinden örnek vermek gerekirse;

Aşağıda besmelenin harekelendirilmiş halini görüyoruz. İlk Kuran mushaflarında böyle bir metin göremezsiniz.

Allah’ın adıyla; Rahman; Rahim  

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

İlk Kuran mushaflarında besmele harekesiz yazılmıştı.

Aşağıda en eski Kuran mushaflarından bir mushaf gösterimiştir (8. yüzyıl). Besmelenin harekesiz yazıldığı çok açık bir şekilde görülüyor. Harfleri kolay görmeniz için işaretledim. Sadece bu mushaf değil tüm mushaflarda besmele bu şekilde yazılır. Herekeleme bu metni Arapça bilmeyenler okuyabilsin diye sonradan eklenmiş. 

8th century, Contains Sūrah 7:40 - Sūrah 9:96; Sūrah 10: 9 - Sūrah 39:48; Sūrah 40:63 - Sūrah 43:71

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_2165_fs001r#

Not: Tüm eski Kuran mushaflarında besmele aşağıdaki gibi yazılmıştır. Eski mushaflarda harflerin yazılışı günümüz Arapça harflerinin yazılışından farklıdır.

besmele kac harf 19 mu 22 mi 19 mucizesi besmele deki mucize

 

Besmele 19 harften oluşur;

besmele 19 harftir 19 mucizesi

 

Yine başka bir eski mushaftan örnek;

besmelede kac harf var

Durum bu kadar açık ve netken, neden bazı kimseler halen besmelede 22 harf vardır diye iddia ediyor?

Besmelenin harekeli olarak okunuşu üzerinden ilerleyelim;

(ٱلرَّحْمَٰنِ) er-rahman kelimesi ve (ٱلرَّحِيمِ) er-rahim kelimeleri önemli. Bu 2 kelimede (رّ) ‘r’ harfinin üzerinde teşdid (şiddetlendirme) harekesinin olduğunu görüyoruz. Bu hareke ‘r’ harfini 2 kez okutuyor. Benzer şekilde (ٱلرَّحْمَٰنِ) er-rahman kelimesinin mim (مَٰ) harfi üzerinde bir uzatma elifi olduğunu görüyoruz. Bu 3 yerde geçen harekeler ile besmelenin 19 harf değil 22 harf olduğu iddia ediliyor. Ancak bu durum kesinlikle yanlıştır.

Yukarıda anlatıldığı üzere; 19 mucizesi kelimelerin yazılışını dikkate alır. Doğru olan ve olması gereken de budur. 

Sonuç;

En ufacık bir şüphe yoktur ki besmele 19 harften oluşur.

Kendileri sayım yapacaklar için; Arapça sağdan sola yazılır ve okunur. Harfler kelimenin başında, ortasında ve sonunda olmalarına göre farklı yazılırlar.

arapca harfler 1

arapca harfler 2

arapca harfler 3 

En doğrusunu Allah bilir.