İsmi bal arısı olan ‘n-nahl’ suresinin besmele dahil olarak 69. ayetinde Yüce Allah ‘n-nahl’ yani bal arısı kelimesini geçirmişti. Dişil zamirler kullanarak erkek bal arısını değil de dişi bal arısını işaret etmişti. Bu ayet dahil olarak surenin başından tam olarak 32 Allah kelimesi geçiyordu ki bu da dişi bal arısının kromozom sayısını veriyordu. Surenin 16. surede olması da erkek bal arılarının kromozom sayısıydı.

16. sure ile 32. arasında (16. ve 32. sureler dahil) tam olarak 1632 ayet vardır. 

16:1 ayeti Kur'an'ın 1900. ayetidir. 

32:30 ayeti ise Kur'an'ın 3532. ayetidir.

3532-1900=1632   

Gerçekten büyük bir işarettir. 

En doğrusunu Allah bilir.