19 sayısı elbette kutsal bir sayı değildir. 19 sayısının önemli olmasının nedeni Kuran’da 19 sayısının işaret edilmesidir. 74:30 ayetinde ‘Aleyhâ tis'ate aşer.’, ‘Üzerinde on dokuz (19).’ buyurulmaktadır. 1974 yılında ilk kez Reşad Halife tarafından Kuran’ın 19 sayısı ile kodlandığı keşfedildi. İlerleyen yıllarda Kuran’ın 19 sayısı ile kodlandığına dair başka keşifler de yapıldı.   

Bu makalede 19 sayısının Yüce Allah tarafından neden tercih edilmiş olabileceği yönünde matematiksel bir inceleme yapacağız.

Kuran’ın ana fikri tevhid inancıdır. Tek olan Yüce Allah Kuran’da tekliğine ayrı bir vurgu yapmıştır. Bu nedenle Kuran’ı kodlamak için seçtiği sayıda da tekliğe vurgu olması beklenir. Ayrıca seçtiği sayıda kendi sıfatlarına da bir işaret olmalıdır.

19 sayısı Yüce Allah’ın Kuran’daki sıfatları açısından incelendiğinde şu sonuçlar karşımıza çıkar;

  • 19 sayısı asal bir sayıdır. Tek olan 1’e ve sadece tek kendisine bölünür.
  • 19 sayısı tek basamaklı ilk tam sayı olan 1 ile tek basamaklı son tam sayı olan 9’dan oluşur. (Yüce Allah ilktir/evveldir; sondur/âhirdir.)

Yüce Allah 57:3 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5076|57|3|هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Huve l-evvelu ve l-âhiru vez zâhiru vel bâtın, ve huve bi kulli şey’in alîm.

O’dur evvel/ilk ve âhir/son; ve zahir/görünen; ve batın/gizli; ve O’dur her şeyi bilen.

  • 19 sayısı tek basamaklı ilk tam sayı olan 1 ile tek basamaklı son tam sayı olan 9’u tek sefer geçirecek şekilde içerir.
  • 19 sayısının oluşturan rakamlar toplandığında 1+9=10 sayısı elde edilir. 10 sayısı onluk sistemin ilkidir/evvelidir. 101 şeklinde yazılabilir. 10 sayısında tek 1 vardır. Tek tam sayı vardır. İnsan elinde 10 parmak olması nedeni ile 10’luk sistem yaygın olarak kabul görmüştür. 10 sayısı tek basamaklı sayı olacak şekilde rakamları toplandığında 1+0=1 (tek) elde edilir. Mutlak ki 1 sayısı Yüce Allah’ın tekliğini işaret eder.
  • Kuran’ı kodlamak için Yüce Allah’ın tercih ettiği tek sayıdır.

Kendisi asal sayı olup, sayıyı oluşturan rakamların toplamının elde edilen sayı tek basamaklı oluncaya kadar devam edildiğinde 1’e yani teke ulaşan sayıları bulmak istedim. Bu nedenle 1-10.000 arasındaki sayıları inceledim. 1 ile 10.000 arasında toplam 223 sayı kritere uymaktadır. 1-10.000 arasında kafadan bir sayı attığınızda bu özellikle bir sayıyı tutturma şansımız %2.23’tür. Sayılar aşağıda verilmiştir. Lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyin;

  • 19 sayısının 223 sayı içinde ilk/evvel sayı olması direkt olarak dikkat çekmektedir.

Kuran’da 114 sure de toplam 6346 (6+3+4+6=19=1+9=10=1+0=1 (tek Allah)) ayet vardır. Toplam 77401 (7+7+4+0+1=19=1+9=10=1+0=1 (tek Allah)) kelime mevcuttur. Kodlama için kullanılacak olan sayının sure katmanında da etkili olabilmesi için mutlak ki 114’ün altında bir sayı olmalıdır. Aşağıdaki sayılar incelendiğinde 114’ün altında 4 adet sayı mevcuttur. Bunlar 19, 37, 73 ve 109’dur. Açık ve nettir ki 114 sayısını sadece 19 sayısı kalansız olarak bölmektedir. Böylece kesin olarak anlarız ki Kuran’ın kodlanması için 19 sayısı Yüce Allah'ın sıfatlarını da işaret edecek şekilde kasıtlı olarak seçilmiştir.  

Sonuç olarak;

19 sayısının içerdiği matematiksel özellikler Yüce Allah'ın vahid yani teklik sıfatının özelliklerine uymaktadır. Kuran'ı kodlamak için seçilebilecek en iyi sayıdır. 19 sayısından daha iyi sayı asla getirilemez. 19 sayısının Kuran'ın kodlama açısından ilahi bir tercih olduğu ortada iken; 74:30 ayetinde 19 sayısına bizzat işaret edilmişken bu sayının yanına 7 sayısını eklemek Yüce Allah'ın 19 sayısına verdiği görevi örtmektir, gizlemektir. Kısacası büyüklerden birisi olan 19 mucizesine kâfirlik etmektir. 

Ey İkizkod'cular!

Ey 19ve7'ciler!

Ey İkili-simetrik'ciler!

19 mucizesine kâfirlik etmek için getirdiğiniz sayılar (7 ve 2) 19 sayısının yukarıdaki özelliklerini taşıyor mu? Yüce Allah'ın işaret ettiği sistemi sulandırmaktan ve etkisiz kılmaktan başka ne işe yarıyor? Lütfen iyi düşünün. Yüce Allah ıslah etsin sizleri.

Bu makalenin sosyal medya videosu için;

Aşağıdaki tabloda kendisi asal sayı olup, sayıyı oluşturan rakamların toplamının elde edilen sayı tek basamaklı oluncaya kadar devam edildiğinde 1’e yani teke ulaşan sayılar verilmiştir.

19

37

73

109

127

163

181

199

271

307

379

397

433

487

523

541

577

613

631

739

757

811

829

883

919

937

991

1009

1063

1117

1153

1171

1279

1297

1423

1459

1531

1549

1567

1621

1657

1693

1747

1783

1801

1873

1999

2017

2053

2089

2143

2161

2179

2251

2269

2287

2341

2377

2467

2503

2521

2539

2557

2593

2647

2683

2719

2791

2917

2953

2971

3061

3079

3169

3187

3259

3313

3331

3457

3511

3529

3547

3583

3637

3673

3691

3709

3727

3853

3889

3907

3943

4051

4159

4177

4231

4339

4357

4447

4483

4519

4591

4663

4789

4861

4933

4951

4969

4987

5023

5059

5077

5113

5167

5347

5419

5437

5527

5563

5581

5653

5689

5743

5779

5851

5869

5923

6067

6121

6211

6229

6247

6301

6337

6373

6427

6481

6553

6571

6607

6661

6679

6733

6823

6841

6949

6967

7039

7057

7129

7219

7237

7309

7417

7489

7507

7561

7669

7687

7723

7741

7759

7867

7993

8011

8101

8191

8209

8263

8317

8353

8389

8443

8461

8623

8641

8677

8713

8731

8803

8821

8839

8893

8929

9001

9091

9109

9127

9181

9199

9343

9397

9433

9613

9631

9649

9721

9739

9811

9829

9883

9901

9973

En doğrusunu Allah bilir.