Kuran’daki toplam kelime sayısı olan 77401’in 19 sayısı ile gösterdiği büyük delil. 77401=7+7+4+0+1=19=1+9=10=1+0=1 (Tek ALLAH); Kuran’a tek kelime eklenemez, tek kelime çıkarılamaz.

Büyüklerden birisi olan (74:35) 19 mucizesi Kuran’ın Yüce Allah katından geldiğini insanlığa gösteriyor; Kuran’a iman etmiş insanların imanlarını kat kat artırıyor; sağlamlaştırıyor (74:31). Kalplerinde hastalık olanlar, kâfirler ve müşrikler de bir türlü bu delillere tanık olamıyorlar (74:31). Oysa 19 mucizesi tüm insanlık için bir uyarıdır (74:36). 

Yüce Allah'ın izni ile 19 mucizesinin yeni bir delilini görelim;

Kuran’ın her bir suredeki kelime sayısını kesinlikle ilahi olduğunu daha önceden görmüştük.

Kısaca tekrar etmek gerekirse;

Sure sırası, suredeki toplam ayet sayısı ve suredeki toplam kelime sayısı yan yana dizildiğinde oluşan 798 basamaklı sayının hem kendisi hem de basamak sayısı olan 798 sayısı 19’un tam katıdır

Sure sırası

Suredeki toplam ayet sayısı

Suredeki toplam kelime sayısı

1

7

29

2

286

6116

3

200

3481

.

.

.

.

.

.

.

.

.

112

4

15

113

5

23

114

6

20

Oluşan sayının renkli olarak gösterilmesi;

172922866116................................................113523114620 =19x (basamak sayısı olan 798=19x)

19 sayısının mührü ile herhangi bir sureye tek bir kelime eklenemez, tek bir kelime de çıkarılamaz.

Kuran’daki toplam kelime sayısının da 77401 olduğu görülür. Bu sayının da özel olarak seçildiğini hemen görebiliriz.

Bu sayıyı oluşturan rakamların toplamının 19 olduğu ve tek basamağa kadar indirdiğimizde inanılmaz şekilde tek ALLAH’ı işaret ettiğini görürüz.

tek Allah vahid 77401 kelime kuranda kac kelime var 19 mucizesi

Tıpkı Kuran’daki toplam ayet sayısında olduğu gibi;

Kuran’da toplam 6346 ayet vardır. Yukarıda toplam kelime sayısındaki gibi bir işlemi ayet sayılarına uyguladığımızda da aynı sonucu alırız. Yani tek ALLAH.

tek Allah 6346 ayet 19 mucizesi

Not: Kelime sayımlarında numarasız besmeleler sayıma dahil edilmez. Bu kural tüm kelime sayımları için geçerlidir.

https://kuranmucizeler.com/kuran-da-kelime-say-mlar-ile-ilgili-kural

En doğrusunu Allah bilir.