Kuran’da Allah kelimesi ve türevlerinin 2698 (19x142) kez geçtiğini görmüştük. Bu geçiş yerlerinin Allah tarafından belirlendiğini de 15,124 basamaklı sayının 19’un katını vermesiyle görmüştük. Şimdi Allah kelimesinin geçişlerinin Allah tarafından tasarlandığının bir başka delilini göreceğiz inşallah.

Kuran’da numarasız besmeleler hariç olarak 6234 ayet mevcuttur. Ayet numarası 19’un katı olan ayetlerde de Allah kelimesinin toplam 133 (19x7) kez geçtiği görülür.

Aşağıda tablo halinde verilmiştir. Allah kelimesinin ayetlerdeki geçiş yerini ve sayısını detaylı görmek için lütfen tıklayınız.

Allah kelimesi sayımında dahil edilen formlar ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Sure No

Ayet No (19 ve katı olanlar)

Ayette geçen Allah sayısı

2

19

1

2

76

1

2

95

1

2

114

1

2

190

2

2

209

1

2

228

3

2

247

4

2

266

1

2

285

1

3

19

3

3

57

1

3

76

1

3

95

1

3

114

1

3

152

2

3

171

2

4

19

1

4

38

1

4

76

1

4

95

4

4

114

1

4

133

1

4

152

2

4

171

5

5

19

1

5

38

2

5

57

1

5

76

2

5

95

3

6

19

2

6

57

1

6

95

2

6

114

1

6

152

1

7

190

1

8

19

1

9

19

4

9

38

1

9

95

1

9

114

1

10

38

1

10

95

1

11

19

1

12

19

1

12

38

2

12

76

1

12

95

1

13

38

1

14

19

1

14

38

1

16

19

1

16

38

2

16

57

1

16

76

1

16

95

2

16

114

2

18

38

1

19

76

1

20

114

1

21

57

1

22

38

2

22

76

1

23

38

1

24

19

1

24

38

2

28

76

1

29

19

2

30

38

1

33

19

2

33

38

3

33

57

2

35

38

1

37

152

1

39

38

4

39

57

1

41

19

1

42

19

1

44

19

1

45

19

2

47

19

2

47

38

2

48

19

1

57

19

1

58

19

1

59

19

1

71

19

1

72

19

1

82

19

1

   

 

Toplam=133 (19x7)

En doğrusunu Allah bilir.