Aralık 2020 yılındayız. Mustafa Öztürk isimli bir akademisyen, bir ilahiyat profesörü, bir tefsir profesörü sosyal medya üzerinden yayınlanan bir konuşmasında haşa Yüce Allah’ın bir insana piç dediğini, resmen küfrettiğini, aşağıladığını ima etmiş.

Bu konuşmasının yayılmasından sonra kendisine bir linç kampanyası başlatılmış. Sadece Kuran’a iman eden birisi olarak bu linç kampanyasının asla kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Hiçbir kimse inançları üzerinden yargılanmamalıdır. Aksi takdirde Kuran’a ters olur. Herkes inançlarını serbestçe söyleyebilmelidir, yazabilmelidir, deklere edebilmelidir.

Ancak Mustafa Öztürk isimli bu kişinin iddia ettiği şeye katılmak asla mümkün değildir

Mustafa Öztürk isimli profesör ünvanlı akademisyenin Yüce Allah’a ve Kuran’a iftira ettiği ayet aşağıda verilmiştir.

Yüce Allah 68:13 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

5282|68|13|عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

Utullin ba'de zalike zenim.

Kaba-zorba sonra da bundan kötülükle damgalanmış.

 

68:13 ayetinin detaylandırılması;

# Kelime Anlam Kök

1

utullin

kaba-zorba

عتل

2

bea'de

sonra da

بعد

3

zalike

bundan

 

4

zenimin

kötülükle damgalanmış

زنم

 

(عُتُلٍّ) utullin kelimesi kökü (عتل) kötüye meyilli (prone to evil), kaba-saba (hard), nezaketsiz (rude) anlamındadır. Steingass, page 669 (of 1241)

(زَنِيمٍ) zenimin kelimesinin kökü (زنم) alçak-aşağılık (low), kalitesiz-rezil-onursuz (ignoble), kötü davranan (mean), aşağılık görünen (despised) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 445 (of 1303).

Başkasının mülküne zarar veren-işgalci (intruder), dolandırıcı-sahtekar-düzenbaz (impostor) anlamındadır. Steingass, page 466 (of 1241)

Alçak-adi (base), aşağılık, rezil (ignoble), kötü ve şeytan karakterli (evil character), deve-keçi-koyun gibi hayvanların kulaklarının küçük bir kısmının kesilerek işaretlenmesi-damgalanması (cutting a small portion of the ear of a camel or other animal), bir kişinin ait olmadığı bir topluma kabul edilip adapte edilmesi anlamlarındadır. Lane's Lexicon, page 1265 (of 3039)

Bu kelimenin ('bastard') anlamı da mevcuttur. Bu anlam bakıldığında serseri, fırlama, arsız, alçak, puşt (edilgin eşcinsel erkek), piç, ibne, lavuk gibi tek bir özelliği değil de çok kötü özellikleri vurgulamak için bir hakaret kelimesi olarak kullanıldığı anlaşılır.

Kelimenin ilk sözlük anlamları düşünüldüğünde bu kelimenin şeytani kötülükler ile damgalanmış bir kişiyi işaret ettiği ortadadır.

Mustafa Öztürk isimli akademisyen bu kelimenin en uç anlama gelen piç (anasıyla babası arasında yasal bir evlilik bağı olmaksızın dünyaya gelmiş olan çocuk) kelimesini almakta ve Yüce Allah’ın bu kişiyi haksız olarak (kişinin elinde olmayan bir özelliğinden dolayı) hakaret ettiğini iddia etmektedir. Bu nedenle bu ayeti haşa Yüce Allah’a yakıştıramamaktadır.

Ancak durum Mustafa Öztürk’ün düşündüğü gibi değildir.

Şimdi delillerimizi Allah’ın izni ile sunalım.

Delil 1;

Kelimenin sözlük anlamları;

Ayette geçen (زَنِيمٍ) zenimin kelimesinin yukarıdaki sözlük anlamları bütünüyle düşünüldüğünde bu kelimenin şeytani kötülüklerle işaretli-damgalanmış olan bir kişiyi işaret ettiği ortadadır. Bu kelimeyi yaygın anlamından çıkarıp piç kelimesi olarak anlamak ya Kuran’ı bilmemektir ya da Kuran’a iftira etmektir ya da Arapça hiç bilmemektir.

Delil 2;

68:13 ayeti  dikkatli okunduğunda ‘bea'de zalike’ ‘bundan sonra da’ buyurulmaktadır. Yani kişinin zenim özelliği (kötülükle damgalanmış olması) doğuştan değildir. Sonradan kazanılmıştır. Yaptığı kötü-şeytani işlerden sonra toplum içinde sonradan kötülükle damgalanmıştır. Nasıl bir deve, koyun, hayvan kulağı kesilerek damgalanmış ise bu kişi de toplumda kötülükleri ile damgalanmıştır. Piçlik (anasıyla babası arasında yasal bir evlilik bağı olmaksızın dünyaya gelmiş olan çocuk) ise doğuştan olan bir şeydir. Sonradan kazanılan bir özellik değildir. Zaten piç olan çocuklar Kuran’da hor görülmez. Kuran’da babaları bilinmeyen kişiler asla hor görülmez.

Yüce Allah 33:5 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

3536|33|5|ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Ud'uhum li abaihim huve aksatu indallah, fe in lem ta'lemu abaehum fe ıhvanukum fid dini ve mevalikum, ve leyse aleykum cunahun fima ahta'tum bihi ve lakin ma taammedet kulubukum, ve kanallahu gafuren rahima.

33:5. Onları (evlatlıklarınızı) babalarına nispetle çağırın. Bu Allah’ın yanında daha hakkaniyetlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, artık onlar dinde kardeşleriniz ve sorumluluklarını üstlendiğiniz kimselerdir. Bilinçli olarak yaptığınız şeyler dışında, yanlışlıkla yaptıklarınızda sizin için bir günah yoktur. Allah, Çok Bağışlayıcı’dır, Rahmeti Kesintisiz’dir.

   

Bakın ayette ne buyuruyor Yüce Allah!

Evlatlık edinilen bir çocuğu evlat edinen bir kişi kendisini ona öz babası gibi tanıtmayacak. Öz babası biliniyorsa o zaman o çocuğa babasının ismi söylenecek ve öz babasına nispet ile çağrılacak, seslenilecek. Ancak babası bilinmiyorsa ki piç de olabilir (yani babası hiç bilinmiyor olabilir) o zaman o evlatlık edinilen çocuk evlatlık edinen kişinin din kardeşidir. Sorumluluğunun üstlenildiği, yetişkin hale gelmesinin sağlanacağı, bir düzene sokulacak olan kişidir. Asla kötü bir kişi olarak düşünülemez. Aksi olsaydı evlilik dışı doğmuş olan her çocuğun cehenneme gitmesi gerekirdir. Cennete gitme şansı yoktu. Çünkü haşa Yüce Allah’ın katında onlar kötü insanlardır. Piçtirler.

Şaka gibi gerçekten. Mustafa Öztürk isimli profesör aklını kaçırmış olmalı.

Kelimenin yaygın kullanılan anlamları düşünüldüğünde, ayetin suredeki kıssası içindeki yeri düşünüldüğünde, ayet içindeki kelimelerin yerleşimi düşünüldüğünde Yüce Allah’ın hedef aldığı kişinin şeytani kötülükleri ile damgalanmış bir kişi olduğu görülür. Yüce Allah o kişinin soyu ile, genetik yapısı ile, anası ile babası ile ilgilenmemektedir. Yaptıkları ile ilgilenmektedir.

En doğrusunu Allah bilir.