Yüce Allah Kasas (28) suresinde Musa Peygamber’in kavminden olan Karun hakkında bilgi verir. Yüce Allah şu şekilde buyurmaktadır;

 1. Şu da bir gerçek ki Karun, Mûsa kavmindendi. Onlara karşı şımarıklık/azgınlık yaptı. Ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını taşımak, kuvvetli bir grubu bile zorluyordu. Kavmi ona şöyle demişti: "Şımarma, çünkü Allah, şımaranları sevmez."
 2. "Allah'ın sana verdikleri içinde âhiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana güzel davrandığı gibi sen de güzel davran/Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez."
 3. O dedi: "Bu hazineler bana, bendeki bir ilim sayesinde verildi." Peki o bilmedi mi ki Allah, önceki nesiller içinden ondan kuvvetçe daha zorlu, sayıca daha çok olanları bile helâk etmiştir. Günahlarının ne olduğu, günahkârlardan sorulmaz.
 4. Karun, süsü-püsü içinde toplumunun karşısına çıktı. Şu iğreti dünya hayatını amaçlayanlar dediler ki: "Ah, Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Gerçekten o, çok nasipli bir adam!"

altin kuran mucizeler karun hazinesi verilen ilimKarun bölümünde 2 ayet dikkat çekmektedir. Besmele dâhil 79. ayette Karun’a Allah tarafından bir ilim verildiği net bir şekilde anlaşılmaktadır. Karun’un ifadesine göre hazineleri kendisinde olan bu ilim sayesinde elde etmiştir. Aslında ilim veren Allah olmasına rağmen ilmin kendisinde olması ile hazinelerini de kendisinin elde ettiğini iddia etmiştir. Ayrıca besleme dâhil 80. ayete baktığımızda ise Karun’un ziynetleri ile (süsleri ile) toplumun karşısına çıktığı anlaşılmaktadır.

 

 

 

 

Ayetlerden anlaşılan

 • Karun’a çok büyük hazineler verilmiştir.
 • Karun bu hazineleri kendisine verilen bir ilim sayesinde elde etmiştir.
 • Karun ziynetleri ile (süsleri ile) toplumunun karşısına çıkmıştır.

Karun’a verilen servet ne olabilir?

Besleme dâhil 80. ayette ziynet (süsler)’e vurgu da düşünüldüğünde Karun’a besmele dâhil 79. ayette belirtilen bu hazinelerin altın olduğu anlaşılır. Altın eski toplumlarda en büyük servet göstergesiydi. Verilen bu altın hazinelerinin besmele dâhil 79. ayette geçmesi büyük mucizedir. Çünkü altının atom numarası 79’dur. Yüce Allah hazine olarak Karun’a altın verdiğini 79. ayette geçirerek altının atom numarasını işaret etmiştir.  

Karun’a hazineler kazandıracak bu ilim nasıl bir ilim olabilir?

Altın madenciliği çok eski toplumlarda bilinmekteydi. Muhtemelen Karun’dan önce de altın çıkarma işlemi biliniyordu. Kuran’dan öğrendiğimize göre Karun altın madenciliğinde farklı bir ilim öğrenmiştir ki bu kendisine çok fazla altın sağlamıştır. Bu ilmin ne olduğunun cevabına besmele dâhil 80. ayet ipucu sağlayabilir. Besmele dâhil 79. ayet altının atom numarasını vermişti, acaba besmele dâhil 80. ayet hangi atomu verir diye araştırdığımızda bunun cıva olduğunu görürüz. 

Aşağıdaki periyodik tabloda altın ve cıvanın atom numaraları gösterilmiştir.

altin civa kuran mucizeler karun hazinesi verilen ilim

 

Karun cıva (Mercury) kullanarak altın madenciliği ilmini öğrenmiştir ve bu ilim sayesinde normal yapılan altın madenciliğinden çok daha fazla ve kolay şekilde büyük miktarda altın çıkararak hazineler sahibi olmuştur.

civa altin kuran mucizeler karun hazinesi 

Cıva ile altın madenciliğinin 3000 yıldan daha eski olduğunu bilmekteyiz. Yapılan birçok arkeolojik kazıda cıva kullanılarak altın madenciliği yapıldığının kanıtlarına rastlanmıştır. Eski toplumlar cıvayı biliyorlardı. Altın elde etmek için cıvayı nasıl kullanacaklarını da biliyorlardı. Fakat bu yöntemin ilk olarak kim tarafından keşfedildiği ve kullanıldığı bilinmemektedir. Belki de ilk kez Allah tarafından kendisine bu ilim öğretilen Karun kullanmıştır. Günümüzde dahi cıva kullanılarak altın madenciliği yapılmaktadır. Kaya ve toprakların içinde kalmış olan altını cıva kullanılarak çıkarmak çok avantaj sağlamaktadır.

Klasik hadis öğretilerinde Karun'a simya bilimini Musa Peygamber'in öğrettiğini, ve maddeleri altına çevirebildiği gibi dayanaksız ve mantıksız açıklamalar yapışmıştır. Fakat Yüce Allah Karun’a vermiş olduğu hazineler ve ilmin sırası ile altın ve cıva ile altın madenciliği olduğunu bize her iki maddenin atom numaralarını göstererek çok muhteşem bir şekilde işaret etmektedir.

Aşağıdaki videoda cıva kullanılarak altın madenciliği yapılması çok güzel bir şekilde anlatılmakta. Youtube'a "Gold Mining using Mercury" yazdığınızda birçok video karşınıza çıkacaktır.  

https://www.youtube.com/watch?v=Izk1BP0vvO4

Karun kimdir?

Karun Kuran’da 28:76, 28:79, 29:39 ve 40:24 ayetlerinde olmak üzere 4 yerde geçmektedir. 28. suredeki pasajda Karun hakkında bilgi verilir.

 1. Şu da bir gerçek ki Karun, Mûsa kavmindendi. Onlara karşı şımarıklık/azgınlık yaptı. Ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını taşımak, kuvvetli bir grubu bile zorluyordu. Kavmi ona şöyle demişti: "Şımarma, çünkü Allah, şımaranları sevmez."
 2. "Allah'ın sana verdikleri içinde âhiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana güzel davrandığı gibi sen de güzel davran/Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez."
 3. O dedi: "Bu hazineler bana, bendeki bir ilim sayesinde verildi." Peki o bilmedi mi ki Allah, önceki nesiller içinden ondan kuvvetçe daha zorlu, sayıca daha çok olanları bile helâk etmiştir. Günahlarının ne olduğu, günahkârlardan sorulmaz.
 4. Karun, süsü-püsü içinde toplumunun karşısına çıktı. Şu iğreti dünya hayatını amaçlayanlar dediler ki: "Ah, Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Gerçekten o, çok nasipli bir adam!"
 5. Kendilerine ilim verilmiş olanlar şöyle demişti: "Yazıklar olsun size! İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapan kişi için Allah'ın vereceği karşılık daha üstündür. Ama buna, sadece sabredenler ulaştırılır."
 6. Nihayet, onu ve evini-yurdunu yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendi kendisine yardım edebileceklerden de değildi.
 7. Akşam onun mevkiine/konumuna imrenenler sabah şöyle diyorlardı: "Vay be! Allah, kullarından dilediğine rızkı açıp yayıyor, dilediğine de ölçüyle veriyor/kısıyor. Allah bize lütufta bulunmasaydı, vallahi bizi de batırmıştı. Demek ki, inkârcılar asla iflah etmiyorlar."

29:39 Karun, Firavun ve Haman'a; Musa kanıt içeren, açıklayıcı bilgiyle geldi. Ne var ki onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Onlar kurtulanlardan olmadılar.

40:24 Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Fakat onlar: "Bu yalancı bir sihirbazdır." dediler.

 

Yukarıdaki ayetler bütün olarak düşünüldüğünde

 • Karun’un Musa Peygamber’in kavmindendir
 • Musa Peygamber’in mesajını bizzat duymuştur ve Musa Peygamber’in görmüştür.
 • Musa Peygamber’in mesajını reddetmiştir.
 • Musa Peygamber’e karşı azgınlık etmiş karşı çıkmıştır.
 • Yeryüzünde fesatlık çıkarmaya çalışmıştır.
 • Kendisine çok büyük bir servet verilmiştir.
 • Bu serveti kendisine verilen bir ilim sayesinde elde etmiştir.
 • Toplumunun karşısına ziynet (süsleri) ile çıkmıştır. Gösteriş yapmıştır.
 • Allah onu ve yurdunu-evini yerin dibine geçirmiştir.

 

 

En doğrusunu Allah bilir.