Yüce Allah 3:103 ayetinde şu şekilde buyurmaktadır;

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

396|3|103|وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Va'tasımu bihab lillahi cemian ve la teferreku, vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni'metihi ihvana, ve kuntum ala şefa hufretin minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum tehtedun.

Topluca Allah'ın ipine yapışın-tutunun, bölünmeyin-parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

 

(وَٱعْتَصِمُوا) vea'tesimu kelimesi kökü (عصم) tutunmak-yapışmak-sarılmak (cling), bağlı olmak-sadakatli olmak (adherence) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 722 (of 1303)

(بِحَبْلِ) bihabli kelimesi kökü (حبل) ip-halat (rope), sicim-iplik (string) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 182 (of 1303) anlamındadır.

(تَفَرَّقُوا۟) teferraku kelimesi kökü (فرقayırmak (to seperate), parçalara ayırmak (part), bölmek-dağıtmak (divide), ayırmak (sever) anlamındadır.  Hans Wehr 4th ed., page 829 (of 1303)

 

Ayet detaylandırıldığında;

#

Kelime

Anlam

Kök

1

vea'tesimu:

ve yapışın

عصم

2

bihabli:

ipine

حبل

3

llahi:

Allah'ın

 

4

cemian:

topluca

جمع

5

ve la:

   

6

teferraku:

ayrılmayın-bölünmeyin-parçalanmayın

فرق

7

vezkuru:

ve hatırlayın

ذكر

8

nia'mete:

ni'metini

نعم

9

llahi:

Allah'ın

 

10

aleykum:

size olan

 

11

iz:

hani

 

12

kuntum:

siz idiniz

كون

13

ea'da'en:

birbirinize düşman

عدو

14

feellefe:

(Allah) uzlaştırdı

الف

15

beyne:

arasını

بين

16

kulubikum:

kalblerinizin

قلب

17

feesbehtum:

(haline) geldiniz

صبح

18

binia'metihi:

O'un ni'metiyle

نعم

19

ihvanen:

kardeşler

اخو

20

ve kuntum:

siz bulunuyordunuz

كون

21

ala:

   

22

şefa:

kenarında

شفو

23

hufratin:

bir çukurun

حفر

24

mine:

-ten

 

25

n-nari:

ateş-

نور

26

feenkazekum:

(Allah) sizi kurtardı

نقذ

27

minha:

ondan

 

28

kezalike:

böyle

 

29

yubeyyinu:

açıklıyor

بين

30

llahu:

Allah

 

31

lekum:

size

 

32

ayatihi:

ayetlerini

ايي

33

leallekum:

umulur ki

 

34

tehtedune:

yola gelirsiniz

هدي

 

Yüce Allah ayette Allah’ın ipine topluca sarılın, yapışın, tutunun buyurduktan hemen sonra parçalanmayın-bölünmeyin buyurmuştur.

Tabii ki bu bir deyimdir. Mesajı nettir. Ama bilimsel açıdan bakıldığında çok ince başka bir mesaj daha görülür. 

Allah’ın ipi, Allah’ın ipliği, Allah’ın sicimi ne olabilir?

(بِحَبْلِ) bihabli kelimesinin ip-halat (rope), sicim-iplik (string) anlamına geldiği düşünüldüğünde; Allah'ın ipinin tüm evrenimizin en küçük yapı taşı olan ipleri, sicimleri işaret ettiği görülür. 

Süpersicim teorisi (M-teorisi) (‘Superstring theory’, ‘M-theory’) şu an için evrenimizi ve evrenimiz dışındaki hiperuzayı ('higher-dimensional bulk') matematiksel olarak açıklayabilen tek teoridir. Bu teoriye göre her şey ama her şey tek boyutta titreşen sicimlerden-ipliklerden oluşur. Bu sicimlerin-iplerin uzunluğu 10−35 metre olup tek boyutta titreşen yapılardır. Bu sicimler-ipler evrenin kumaşını oluşturan en küçük yapı taşlarıdır, asla bölünemezler ve asla parçalanamazlar.

Aşağıda kapalı uçlu sicimlere-iplere örnekler gösterilmiştir. Titreşirler. Asla parçalanamazlar. 1 Planck uzunluğundadır. Hiç bir şey daha küçük olamaz

sicim teorisi allah in bolunemeyen parcalanamayan sicimleri ipleri M teorisi tirresim

Açık uçlu bir ipe-sicime örnek; 

sicim teorisi allah in bolunemeyen parcalanamayan sicimleri ipleri M teorisi tirresim acik uclu

Evet; Bu iplerin en önemli özelliği asla ve asla bölünememeleri ve parçalanamamalarıdır. Atomlar parçalanır. Atom altı parçacıklar parçalanır. Ama bu ipler-sicimler parçalanamaz. Bilimsel açıdan Allah'ın ipi işte bu iplerdir. Ayette bu iplere işaret vardır.   

Yüce Allah (بِحَبْلِ) bihabli kelimesi ile ipe, sicime dikkat çekmiştir ve hemen sonrasında parçalanmaya, bölünmeye dikkat çekmiştir. İp-sicim ile bölünme-parçalanma kelimeleri arasında zıt bir ilişki vardır. Bu da ‘la’ edatı ile (olumsuz-zıt edat) gösterilmiştir.

Kuran’da bazı ayetlerin ve kelimelerin çoklu anlamlara geldiğini çok iyi biliyoruz. Herkesin anlayabileceği bir anlamın dışında bilimsel gelişmeler ile ortaya çıkan anlamları da rahatlıkla görebiliriz.

Bu ayette de böyle bir işaret vardır. Basit görülen bir deyim ile çok net bir mesaj verilmiştir. Ama Allah’ın ipinin evrenimiz ve evrenimiz dışındaki (hiperuzay, 'higher-dimensional bulk') her şeyin ama her şeyin yapı taşı olduğu, asla parçalanamaz ve asla bölünemez olduğu düşünülürse Yüce Allah’ın çok ince bir şekilde büyük bir bilimsel bulguyu işaret ettiği görülür.

En doğrusunu Allah bilir.