Yüce Allah’ın 19 matematiksel sistemi ile Kuran’ı koruduğunu açık ve net olarak görmekteyiz. 798 basamaklı sayının hem kendisinin hem de basamak sayısı olan 798 sayısının 19’un katı olması sure dizilişini, suredeki ayet sayısını ve suredeki kelime sayısını mühürlemişti. 

Aşağıda görüldüğü üzere Kuran’a kelime ekleme veya kelime çıkarma işlemi yapılamaz.

Sure dizilişinin, suredeki toplam ayet sayısının ve suredeki toplam kelime sayısının Yüce Allah tarafından belirlendiğine büyük bir delil; 798 basamaklı sayı.

798 basamakli sayi 19 mucizesi kurani koruma sistemi

Kelime eklendiğinde veya kelime çıkarıldığında suredeki toplam kelime sayısı bozulacaktır. 57057 basamaklı sayının ve 18544 basamaklı sayının kendileri ayetlerdeki kelime sayısının dizilimden etkilenirler. Belirli bir künyedeki ayetteki kelime sayısı 1 birim değiştiğinde bu sayı tepki verir.

Kuran’ı ayetteki kelime sayısı düzeyinde koruyan 57057 (57+57=114=Kuran’ın bütünü) basamaklı devasa sayı.

Ayetteki Allah kelimesi sayısı ve ayetteki toplam kelime sayısının işareti: 18544 (19x) basamaklı sayı.

Örnek olarak;

Kuran'ın baştan kaçıncı ayeti

Sure numarası

Suredeki ayet numarası

Ayetteki kelime sayısı

5

1

5

4

6

1

6

3

  

Fatiha suresinin 5. ayetine 1 kelime eklense yani 4 olan kelime sayısı 5 olsa 57057 basamaklı sayının basamak sayısı değişmese de kendisi tepki verecektir. Aynı şekilde Fatiha suresinin 5. ayeti ile 6. ayeti karşılıklı olarak yer değiştirse yine 57057 basamaklı sayının basamak sayısı değişmese de kendisi tepki verecektir. Suredeki toplam kelime sayısını 798 basamaklı sayı mühürlediğine göre 57057 basamaklı sayının kendisi de 19’un katı olmadığında göre elimizdeki Kuran mushafında en az bir yerde sure içindeki ayet sırasının hatalı olduğunu anlarız. Bu durum benzer şekilde Allah kelimesinin geçtiği ayetleri koruyan 18544 basamaklı sayı için de geçerlidir.

Bizim amacımız ve görevimiz şudur; Yüce Allah’ın Levh-i Mahfuz’dan Muhammed peygambere indirdiği Kuran mushafına ulaşmak. Elimizdeki Kuran mushaflarının hepsi Osman Mushafı’ndan elle kopyalanan mushaflardır. 19 sistemi elimizdeki Kuran mushafında suredeki ayetlerin dizilimi konusunda hata veya hataların olduğunu konusunda bizi uyarıyor. Bu nedenle Kuran ayetlerini tek tek incelemeli ve aşikar olarak dikkat çeken noktalar tespit edilmeli ve veriler 57057 ve 18544 basamaklı sayılar ile test edilmelidir. Mutlaktır ki Yüce Allah 19 matematiksel koruma sistemi ile bize bu hata veya hataları gösterecek ve düzeltecektir.

En doğrusunu Allah bilir.