Yazdır

Kuran'da Kelime Arama Programı Kullanım Kılavuzu:

Programı amacı: 

Bu programın amacı Kuran araştırmacılarına yardımcı olmaktır. Kuran’da bazı kelimelerin geçiş sayısı ve geçtikleri ayetler, surelerin numaraları, ayetin Kuran’daki sırası Allah tarafından düzenlenmiştir.

Buna en iyi örneklerden birisi Allah kelimesidir. Allah kelimesinin geçiş yerleri o kadar önemlidir ki tek bir Allah kelimesi farklı bir ayette fazla veya eksik geçse sistem bozulmaktadır.

Bu program aranan kelime veya kelimelerin tüm Kuran’da geçiş yerlerini tablo halinde (Kuran ayet sırası, sure no, sure ayet no ve aranan kelimenin geçiş sayısı) vermektedir. Bu da Kuran araştırmacılarını işini kolaylaştırmaktadır.

Kullanımı:

Program sayfası açıldıktan sonra;

İstenilir ise ‘Kuran Getir (Uthamini Mushaf’ı)’ tıklanarak Kuran’ı Kerim yüklenir. Aranacak kelime veya kelimeler aranacak kısma yazılır veya kopyalanır. Birden çok kelime aranacak ise her kelime ayrı bir satıra yazılır (Alt alta, satır satır).

Farklı bir Mushaf Kullanılacak ise

Kuran araması için farklı bir Mushaf tercih edilebilir. Bunu için Kuran Getir (Uthamini Mushaf’ı)’ tıklanmaz. Onun yerine başka bir yerden kopyalanış olan Mushaf Kuran alanına yapıştırılır.

Önemli not: Program aynı zamanda tablolar oluşturduğu için Kuran ayet sırası, sure no, sure ayet no ayetin içinde olmalıdır. Sıralaması: Kuran ayet sırası, Sure no, Sure Ayet no şeklinde olmalıdır.  Aksi takdirde arama raporlansa da tablo oluşumunda hata olacaktır. 

 

Arama Seçenekleri:

Not: Program harekeleri dikkate almaz. Tashkeel (Diacritics, Aksan) dikkate almaz. Sadece kelimedeki harfleri tarar. 

Cümle araması yapmaz. 

 

Tıpatıp Arama: 

Program aranacak kelime veya kelimeleri Kuran’da tıpatıp (harfi harfine) aynı olacak şekilde arar. Aynen yazıldığı gibi arar. 

(Örnek:(لله)=(لله)). Arama sonucu olarak Allah kelimesinin başına ek almış formu olan والله kelimesini sonuca dahil etmez.

 

Başına ek almış hallerini arama:

Aranacak bir kelimenin başına harf veya harfler almış hallerini arar. Diğer bir deyiş ile sonu aranan kelime ile biten tüm kelimeleri tespit eder. Program kelime anlamlarını değerlendiremediği için başına harf veya harfler eklendiğinde kelimenin anlamı değişebilir. Bu bir insan tarafından kontrol edilmelidir.

Örnek: (لله) kelimesi için arama yaptığınızda sonuç olarak الله, والله, بالله kelimeleri gibi kelimeler sonuçta görülür. 

Not: Sonuna Arapça gramer gereği elif harfi almış olan kelimeler sayıma dâhil edilir. Başına ek almış hallerini arama çoklu aramaya izin vermez. Tek kelime araması yapılabilir.

 

Sonuna ek almış olanları bul. Başına ek almışları dahil etme.

Kelimenin sadece sonuna ek almış olanlarını bulur. Kelime başına ek almış ise bunu arama sonucuna dahil etmez. Kelimenin kendisini arama sonucunda gösterir. (Örnek:(يومهم)=يوم) 

 

Başına ek almış olanları bul. Sonuna ek almışları dahil etme. (Aranan kelime sonuca dahil edilmez) 

Kelimenin sadece başına ek almış olanlarını bulur. Kelime sonuna ek almış ise bunu arama sonucuna dahil etmez. Kelimenin kendisini arama sonucuna dahil etmez.

 

Sonuna ek almış olanları bul. Başına ek almışları dahil etme. (Aranan kelime sonuca dahil edilmez) 

Kelimenin sadece sonuna ek almış olanlarını bulur. Kelime başına ek almış ise bunu arama sonucuna dahil etmez. Kelimenin kendisini arama sonucuna dahil etmez.

 

Başına ve sonuna ek almış olanları bul. 

Kelimenin hem başına hem sonuna ek almış olanlarını bulur. 

 

Aranan kelimeyi içeren, sonuna ve/veya başına harf veya harfler almış olan hallerini arama:

Aranacak bir kelimeyi içeren, sonuna ve/veya başına harf veya harfler almış tüm hallerini arar.  Program kelime anlamlarını değerlendiremediği için başına harf veya harfler eklendiğinde kelimenin anlamı değişebilir. Bu bir insan tarafından kontrol edilmelidir.

Örnek: (يوم) kelimesi için arama yaptığınızda sonuç olarak ويوم, , اليوم , يومئذ  يومهم gibi kelimeler sonuçta görülür.

 

Birden çok kelimenin aynı anda geçtiği ayetleri arama:

Program bu özelliğe dolaylı olarak sahiptir. Aramaya başlamadan önce Arama butonunun üstündeki 'Sonuç olarak sadece ayetleri göster-Detayları gösterme. Raporlanan ayetleri başka kelime aramaları için kopyalayabilirsiniz' seçeneğini işaretleyiniz. 

Daha sonra aranmak istenen 1. kelime aranır ve sonuç raporlanır. Rapor bölümünde 'Sonuçları Kopyala' butonuna tıklanarak ilk kelimeye ait tüm sonuçlar kopyalanır. Daha sonra yeni bir arama programı başlatılır ve bu kez Kuran alanına kopyalanan sonuç yapıştırılır ve bu kez araması yapılmak istenen 2. kelime aranır. 2. aramadaki sonuçlar hem 1. kelimeyi hem de 2. kelimeyi içeren sonuçlar olacaktır. 

 

Sonuçların değerlendirmesi

Aranan kelime veya kelimenin geçtiği ayetleri dizer. Ayette kaç adet geçtiklerini ve hangi kelime veya kelimelerin geçtiğini belirtir.

Tablo oluşturma;

Program arama sonuçlarının en altında bir tablo oluşturur. Bu tablo kelime veya kelimelerin geçtiği ayetin Kuran sırasını, sure numarasını, sure ayet numarasını ve kelime-kelimelerin ayette ki toplam geçiş sayısını içerir.

Tablonun sol üstündeki butona tıklayarak tablo kopyalanabilir. Kopyalanmış veri Excel, text dosyası veya SPSS dosyasına ileri analiz için yapıştırılabilir.

 

Programa gitmek için...

En doğrusunu Allah bilir…