Akıp giden yükseltilmiş-kaldırılmış gemiler ve akıp giden yükseltilmiş-kaldırılmış dağlar

Yüce Allah 42:32 ayetinde şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4302|42|32|وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ

Ve min âyâtihi l-cevâri fîl bahri kel a’lâm.

Ve ayetlerindendir O'nun, akıp gidenler denizde; dağlar gibi.

 

(ٱلْجَوَار) l-cevari kelimesi kökü (جري) akmak (flow, stream), gemi (ship, vessel) anlamındadır.  Bu kelime ayette çoğul olarak kullanılmıştır.  Hans Wehr 4th ed., page 146 (of 1303)

(ٱلْبَحْرِ) l-behri kelimesi kökü (بحر) deniz (sea) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 54 (of 1303)

(كَٱلْأَعْلَٰمِ) kalea'lami kelimesi kökü (علم) dağ anlamındadır. Bu kelime ayette çoğul olarak kullanılmıştır. Steingass, page 722 (of 1241)

Benzer anlamda başka bir ayet olan 55:24 ayetinde Yüce Allah şu şekilde buyurmuştur.

Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No|Ayet

Arapça okunuş

Meal

4923|55|24|وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَـَٔاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ

Ve lehul cevaril munşeatu fil bahri kel alam.

Ve O'nundur yükseltilmiş-kaldırılmış akıp gidenler (gemiler) denizde dağlar gibi.

Ve O'nundur akıp gidenler, yükseltilenler/kaldırılanlar denizde; dağlar gibi.

 

Yukarıdaki ayetten farklı olarak;

(ٱلْمُنشَـَٔاتُ) l-munşatu kelimesi kökü (نشا) kaldırmak-yükseltmek (rise) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 1131 (of 1303)

Bu 2 ayet incelendiğinde Yüce Allah’ın denizdeki gemileri yükselttiği-kaldırdığı ve onları denizde akıttığı görülmektedir. Çok ilginç şekilde gemilerin denizde akması dağlara benzetilmiştir. İşte bu noktada büyük bir mucize söz konusudur. Klasik mealciler bu ayetlere baktıklarında ve modern bilim ışığı olmadığı için gemilerin dağ gibi büyük olduklarını düşünmüşlerdir. Bu yaklaşım da doğru olabilir ama 1400 yıl önceki gemiler düşünüldüğünde bu gemileri bir dağın boyutu ile kıyaslamak mümkün olamaz. Günümüzde çok büyük gemiler 362 metre uzunluğunda 65 metre enindedir. Dağlar ile karşılaştırıldığında devede kulak bile olamazlar.

Modern bilim ışığında incelendiğinde bu ayetlerin neyi kast ettiği daha iyi anlaşılır.

Ayetlere göre gemiler;

  • Denizde akarlar
  • Yükseltilmiş-kaldırılmıştır (suyun kaldırma gücü)

Dağların özellikleri ile benzerlikleri olabilir mi acaba?

Modern bilim sayesinde bilmekteyiz ki, dağlar kıtalar üzerinde yükseltilmiş ve tüm kıta ile birlikte Dünya’nın 'outer core' ismi verilen sıvı tabakası üzerinde tıpkı denizdeki gemilerin su üstünde aktığı gibi akmaktadır. (Aşağıdaki resmi lütfen inceleyiniz)

Dağların bulutlar gibi aktığı, hareket ettiği, dolaştığı 27:88 ayetinde net bir şekilde işaret edilmiştir.

27:88 ayetindeki (تَمُرُّ) merra kelimesi kökü (مرر) geçmek (pass), yürümek (walk), dolaşmak (saunter), hareket etmek (move), akmak (flow) anlamındadır. Hans Wehr 4th ed., page 1056 (of 1303)

27:88 Dağları görürsün, zannedersin sabit. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır.

27:88 ayeti ile yukarıdaki 2 ayet birleştirildiğinde Yüce Allah’ın su üzerinde kaldırılan-yükseltilen gemilerin akmasını dağların sıvı haldeki 'outer core' tabakası üstünde akmasına benzetmiştir.

Aşağıdaki videoda dağların kıtalar ile birlikte sıvı haldeki  'outer core' üstünde akıp gittikleri, gemilerin su üstünde aktıkları gibi aktıkları görülür.  

daglarin bulutlar gibi yurumesi dolasmasi kitalarin hareketi tektonik tabakalar

Dağlar sıvı haldeki 'outer core' üstünde yüzmektedir. Tıbkı denizdeki gemilerin yüzmesi gibi.

gemiler daglar gibi denizde akar 1

En doğrusunu Allah bilir.